ČVUT: Fakultu stavební nově povede profesor Jiří Máca

18.10.2017 16:50

Novým děkanem Fakulty stavební ČVUT v Praze bude prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Akademický senát ho do čela fakulty zvolil dnes většinou hlasů hned v prvním kole tajného hlasování. Po jmenování do funkce rektorem ČVUT nahradí od 1. února 2018 dosavadní děkanku fakulty prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc., které závěrem ledna končí druhé funkční období.

ČVUT: Fakultu stavební nově povede profesor Jiří Máca
Foto: ČVUT
Popisek: ČVUT, logo.

Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., je absolventem Fakulty stavební ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. Dosud zde vede katedru mechaniky, je proděkanem pro pedagogickou činnost a statutárním zástupcem děkanky. Kromě toho se podílí na řešení mnoha grantů a výzkumných projektů, je členem Vědecké rady fakulty, profesorem katedry mechaniky, vede pět kursů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a má několik doktorandů. Je autorem řady odborných publikací zejména v oboru dynamiky stavebních konstrukcí a členem mnoha odborných organizací.

„Mým záměrem je udržet i nadále kvalitu a náročnost výuky na fakultě a prostředí vstřícné vůči studentům. V návaznosti na novelu Zákona o vysokých školách fakulta musí získat akreditaci všech studijních programů a současně využít proces akreditací k novelizaci studijních plánů, což úzce souvisí s celkovou úrovní vzdělávací činnosti. Jako podstatné také vidím se více zaměřit na studenty středních škol a jejich rodiče a blíže je seznamovat s možnostmi studia, velkou šíří oborů, zajímavým a perspektivním uplatněním a možností získat atraktivní zaměstnání ve vystudovaném oboru. To by nám mělo pomoci získávat kvalitní uchazeče o studium,“ přibližuje svoje hlavní cíle prof. Jiří Máca. Za neméně důležité přitom pokládá zapojit co nejvíce doktorandů do tvůrčí činnosti a přispět tak ke zlepšení finanční situace studentů, chce také více podpořit navrhovatele a řešitele výzkumných projektů na fakultě.

„Za svůj nejdůležitější úkol při vedení fakulty považuji zabezpečit důstojné prostředí pro studium i práci, zajistit odpovídající finanční ohodnocení pracovníků a budovat jejich hrdost, že mohou být součástí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Řízení fakulty chci založit na spolupráci děkana, akademického senátu a vedoucích kateder,“ uvádí prof. Jiří Máca. Jak dodává, základem pro to musí být vzájemná otevřená komunikace, respekt k etickým zásadám a stavovské cti.

Více informací ZDE

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Pomoc zemědělcům

Dobrý den, jste pro pomoc zemědělcům kvůli nepřízni počasí? Já to narovinu nechápu. Proč se pořád zemědělci tak podporují? Netvrdím, že to mají lehké, ale kdo to má dnes snadné? A podporují se snad jiná odvětví, protože se jim nedaří? Neměli by se zemědělci na takovou situaci připravit a třeba nějak...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Nakladatelství Olympia: Spiknutí je stále nejprodávanější knihou v Česku!

11:34 Nakladatelství Olympia: Spiknutí je stále nejprodávanější knihou v Česku!

Kniha "Spiknutí - Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR" byla i v týdnu od 13. května do 19. květn…