Ceny zemědělských výrobců začaly růst

18.11.2015 9:42

Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 0,2 %. Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 3,3 %, ceny stavebních prací o 0,1 % a ceny tržních služeb o 0,3 %. Meziročně byly nižší ceny průmyslových výrobců o 3,9 % a tržních služeb o 0,1 %. Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 3,2 %, stavebních prací o 1,3 %.

Ceny zemědělských výrobců začaly růst
Foto: Hans Štembera
Popisek: Výborná tlačenka

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 3,3 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 8,7 %, vajec o 6,1 % a drůbeže o 4,6 %. Dále se zvýšily ceny obilovin o 1,7 % a prasat jatečných o 1,3 %. Klesly ceny ovoce, a to o 4,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,2 %. Klesly ceny chemických látek a výrobků o 1,5 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,6 %. Nižší byly také ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,2 %, z toho ceny mléčných výrobků o 0,9 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,4 %. Vzrostly ceny těžby a dobývání o 0,5 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se snížily o 0,2 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,3 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 4,9 %. Ceny za služby v pozemní dopravě klesly o 0,4 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 0,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se snížily o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly poprvé po dvaceti šesti měsících vyšší o 3,2 % (v září nižší o 3,2 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 12,9 %. Byly vyšší ceny čerstvé zeleniny o 62,8 %, ovoce o 29,9 % a brambor o 34,0 %. Ceny olejnin vzrostly o 8,5 % a obilovin o 3,2 %. V živočišné výrobě klesly ceny o 11,5 %. Ceny mléka byly nižší o 22,0 %, jatečných prasat o 7,9 % a vajec o 2,7 %. Ceny skotu vzrostly o 3,0 % a drůbeže o 1,4 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 3,9 % (v září o 4,2 %). Klesly především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 15,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 1,6 %, z toho ceny mléčných výrobků o 8,7 %, ostatních potravinářských výrobků o 3,2 % a  zpracovaného masa a masných výrobků o 2,6 %. Zvýšily se ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 %. Ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 1,8 %, z toho zejména ceny instalace průmyslových strojů a zařízení o 3,4 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 9,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,3 % (v září po zpřesnění o 1,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,8 % (v září o 0,9 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,1 % (v září o 0,2 %). Klesly ceny za informační služby o 2,5 % a za služby v pozemní dopravě o 1,6 %, dále za služby v oblasti nemovitostí o 1,2 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 0,9 %. Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 3,8 % a za vydavatelské služby o 3,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (stejně jako v září).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v září 2015*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v zářímeziměsíčně snížily o 0,3 % (v srpnu o 0,9 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Irsku o 2,0 %, na Slovensku o 1,3 % a v Litvě o 1,1 %. V České republice se ceny snížily o 0,7 %, v Německu o 0,4 %, v Rakousku o 0,3 % a v Polsku o 0,2 %. Ceny vzrostly pouze v Belgii a na Maltě o 0,5 % a ve Francii o 0,1 %.

Meziročně se ceny v EU28 v září snížily o 3,8 % (v srpnu o 3,4 %). Ceny klesly ve všech zemích EU, nejvíce v Litvě o 10,5 %, v Řecku o 8,8 % a ve Velké Británii o 8,4 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 5,4 %, v České republice o 4,2 %, v Polsku o 3,0 %, v Rakousku o 2,5 % a v Německu o 2,0 %.

_______________________________
* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail:jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, 
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, 
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců 

011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců 
011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře 
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2015

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Nenecháme Vás padnout!!

Jak jste to myslel pane Fialo?Pokud vím tak nic neděláte pro to,aby se tak nestalo.Ba právě naopak děláte vše pro to aby Čeští občané padly přímo na H.... tedy na ústa.Peníze ze státní kasy sypete Ukrajině a Ukrajincům,je třeba pomáhat ale ne na úkor občanů České republiky.Mám tři děti všchny poctiv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Na letošní Bahna zavítalo přes 50 tisíc fanoušků armády

22:30 Armáda ČR: Na letošní Bahna zavítalo přes 50 tisíc fanoušků armády

Ukázky vojenské techniky v těsné blízkosti diváků, novinky v podobě chemického průzkumného vozidla n…