Česká obchodní inspekce: Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky

24.10.2020 17:17

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly plynových tlakových lahví, které jsou využívány v komerčních zařízeních i domácnostech.

Česká obchodní inspekce: Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo
reklama

Jedná se převážně o segment potravinářství, kde se například používají láhve se směsí technického dusíku a oxidu uhličitého vhodné k čepování limonád, piva nebo tvorbě šlehačkové pěny. ČOI zkontrolovala 5 typů tlakových lahví u 6 distributorů. Nedostatky zjistila u 3 typů. „Vzhledem k rozsahu zjištěných nedostatků a k velkému počtu hospodářských subjektů, které nabízejí distribuci a plnění tlakových lahví, plánujeme provést další kontrolní akci, které by se zúčastnily inspektoráty České obchodní inspekce ve všech regionech, což by zajistilo větší počet kontrol a tedy komplexnější obraz situace na trhu,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na přepravitelná tlaková zařízení. Kontroly prováděly tři inspektoráty ČOI (Středočeský a Hl. m. Praha, Jihočeský a Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský). Jedná se o tlakové lahve o objemu 0,6 až 33 kilogramů, které jsou opakovatelně používané. Produkty jsou plněné technickými plyny nebo jejich směsí a jsou využívány zejména pro potravinářské účely. 

U výrobků bylo kontrolováno značení a dokumentace v souladu s příslušnou legislativou, zejména prohlášení o shodě, kopie certifikátů, protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody. Bylo také kontrolováno příslušné oprávnění související s hospodářskou činností kontrolovaných subjektů – oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny, které vydává Technická inspekce ČR.

Inspektoři ČOI uskutečnili 6 kontrol u distributorů tlakových lahví, u kterých zkontrolovali 5 typů tohoto produktu. Nedostatky zjistili celkem u 3 typů. Ty měly nedostatečné značení, průvodní dokumentaci, včetně nesprávného značení jména vlastníka. V jednom z těchto případů se jednalo navíc o distribuci výrobku (tlakové lahve), který zcela neodpovídal platným předpisům – byl distribuován jako obal plynu pro potravinářské účely, avšak s označením „HASICÍ PŘÍSTROJ CO2“. V dalším případě bylo zjištěno neplatné osvědčení k plnění tlakových lahví plyny. Vzhledem k tomu, že problematika takového osvědčení nespadá do pravomoci ČOI bylo toto zjištění postoupeno příslušným orgánům státní správy.

Za zjištěné nedostatky byla uložena tato opatření a sankce:
- 2 x bylo uloženo opatření ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) zák. č. 22/1997 Sb. – odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě,
- 2 x byly uloženy sankce formou příkazu na místě v celkové hodnotě Kč 11 000,- Kč.

***
Příslušné právní předpisy:
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, konkretizované nařízením vlády č. 208/2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení

- požadavky na označení tlakových nádob a nádob pro třídu 2 jsou stanoveny podle mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí pro přepravu plynů třídy 2 a podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsi

- požadavky na označení lahví na přepravu plynu stanoví požadavky evropských norem, resp. českých technických norem (evropské normy převzaty překladem) a to

1) ČSN EN ISO 13769:2009 Lahve na plyny – Značení ražením, která stanovuje požadavky na značení ražením znovu plnitelných lahví na přepravu plynů a velkoobjemových lahví o vodním objemu > 0,5 litru a ≤ 3 000 litrů, včetně ocelových a hliníkových lahví na plyny

2) ČSN EN ISO 7225:2007 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky, včetně změny A1:2013, která stanovuje požadavky na provedení, obsah (tj. symboly nebezpečí a text) a používání bezpečnostních nálepek určených pro použití na jednotlivých lahvích na přepravu plynů obsahujících jeden druh plynu nebo směsi plynů

3) ČSN EN 1089 – 3:2012 Lahve na přepravu plynů – Označování lahví na plyny (vyjma LPG) – Část 3: Barevné značení, která  stanovuje požadavky na systém barevného značení jako druhou metodu pro identifikování obsahu lahví na technické plyny, na plyny pro dýchací účely a na plyny pro lékařské použití zejména z hlediska odkazu na vlastnosti plynu nebo plynné směsi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

dTest: V simulovaném soudním sporu zvítězili olomoučtí studenti práv

22:11 dTest: V simulovaném soudním sporu zvítězili olomoučtí studenti práv

Spotřebitelská organizace dTest uspořádala druhý ročník soutěže Spotřebitelskoprávní moot court, ve …