Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

12.04.2024 19:15 | Tisková zpráva

Ztráta České pošty za minulý rok se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Procentuálně se hospodářský výsledek zlepšil téměř o 60 procent. Managementu České pošty se tak podařilo otočit dlouhodobý trend narůstajících ztrát.

Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Letošní plán počítá s dalším výrazným zlepšením a nejpozději od roku 2026 by již transformovaný podnik měl vstoupit do éry ziskového hospodaření. Těchto výsledků se daří dosáhnout díky řadě stabilizačních opatření; k těm nejzásadnějším loni patřilo snížení počtu kmenových zaměstnanců, optimalizace pobočkové nebo listovní doručovací sítě a také proběhlo několik vln dílčích provozních úspor napříč celým podnikem.

Skupina České pošty, kam patří také ČP Security, hospodařila v roce 2023 se ztrátou 744 mil. Kč. Samotná Česká pošta vykázala ztrátu 756 mil. korun. V roce 2022 přitom dosáhla ztráta České pošty 1,751 mld. korun a plán pro rok 2023 původně počítal se ztrátou ve výši 1,490 mld. korun. V porovnání s rokem 2022 se tak hospodářský výsledek před zdaněním zlepšil o 995 mil. korun.

Provozní výnosy vč. ČNUS a prodejů majetku vzrostly z 18,866 na 19,037 mld. korun (+0,9 %) a naopak provozní náklady bez odpisů klesly z 19,750 na 19,114 mil. korun (-3,2 %). Pozitivně se vyvíjely i finanční operace, jejichž výsledek se meziročně zlepšil o 199 mil. korun.

Tržby z prodeje služeb vzrostly meziročně o 694 mil. korun (+4,4 %). Vzrostly především výnosy z Datových schránek (+322 mil. korun), když po upgradu technické infrastruktury informačního systému pro datové schránky došlo ke zvýšení úhrady za provoz tohoto systému na kompenzaci růstu souvisejících nákladů.

Anketa

Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb?

hlasovalo: 17751 lidí

Významně vzrostly též výnosy z poštovního provozu (+229 mil. korun). Hlavní měrou se na tom podílely výnosy z vnitrostátních listovních zásilek (+359 mil. korun). Rostoucí trend se podařilo udržet také u hotovostních služeb (+17 mil. korun), svozu balíků (+13 mil. korun), nebo celního deklarantství (+11 mil. korun).

K poklesu výnosů došlo naopak u vnitrostátních balíků (-112 mil. korun). Počet přepravených balíku sice loni o 5,7 % vzrostl, ale zároveň se zvětšil podíl levnějších balíků (Do Balíkovny, E-commerce z Číny).

Meziročně nižší byly dále výnosy z mezinárodních odchozích zásilek (-79 mil. korun) nebo roznášky informačních a propagačních materiálů (-38 mil. korun). Výnosy z obstaravatelské činnosti vzrostly meziročně o 128 mil. korun, a to zejména u prodeje finančních produktů skupiny ČSOB (+103 mil. korun). Rostly i výnosy z provozu kontaktních míst pro prodej služeb ČEZ (+58 mil. korun).

Za poklesem provozních nákladů stojí v první řadě úspora v osobních nákladech (-672 mil. korun) díky snížení počtu kmenových zaměstnanců v rozsahu 2530 plných úvazků (tzn. o 10,8 %). Opačný vliv na výši osobních nákladů mělo naopak navýšení tarifních mezd od dubna 2023. Průměrná mzda se tak zvýšila o 5,8 %.

K meziročnímu poklesu nákladů došlo též ve spotřebě materiálu (-202 mil. korun). Zde byl hlavním důvodem pokles nákladů na pohonné hmoty (-144 mil. korun) zejména vlivem nižších cen, který byl částečně vyvážen náklady na outsourcing nákladní přepravy. Opačně se vyvíjely náklady na energie (+109 mil. korun), kde se projevil růst cen.

Směřujeme k vyrovnanému výsledku hospodaření a dokončení přípravy transformace

Pozitivní vliv stabilizačních opatření se projeví i na výsledku hospodaření letošního roku. Kladně jej bude ovlivňovat také pokračující prodej nepotřebného nemovitého majetku. Finanční plán České pošty pro rok 2024 aktuálně počítá s mírným poklesem výnosů, dalším snížením provozních nákladů a výslednou ztrátou již jen ve výši 130 mil. korun bez dopadů aktivit, které plánujeme realizovat v případě získání transformačního financování. V nákladech je již zohledněno plošné zvýšení mezd o 10 %, ke kterému dojde od září letošního roku, a stejně tak i náklady na postupně probíhající obnovu vozového parku.

Podstatou transformace je oddělení veřejnoprávních poštovních služeb pod hlavičkou Česká pošta a komerčních logistických služeb pod hlavičkou Balíkovna. Cílem transformace je stabilizovat hospodaření České pošty a dlouhodobě rozvíjet její služby coby kontaktního místa mezi občanem a státem. K tomu bude Česká pošta využívat celostátní síť 2 900 poboček a přes 4 000 doručovatelů v terénu.

„Za výrazné zlepšení hospodaření bych rád poděkoval všem spolupracovníkům. Celý náš tým tvrdě pracuje na plnění úkolů transformačního plánu a přípravě České pošty na rok 2025. Rozdělení veřejných a komerčních služeb vytvoří transparentní prostředí, kdy stát bude vždy přesně vědět, jaké služby pro občany od České pošty nakupuje a nakolik je to efektivní,“ objasňuje smysl transformace generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO dokončilo odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

22:03 DIAMO dokončilo odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

DIAMO dokončilo ve Zlatých Horách odebírku technologického vzorku pro ověření poloprovozní flotační …