Česká televize zveřejnila pravidla předvolebního a volebního vysílání

26.08.2012 16:02

Česká televize zahájí v úterý 28. srpna od 21 hodin na ČT24 cyklus předvolebních debat Otázky Václava Moravce Speciál, v nichž se poprvé v historii uskuteční v rámci voleb do krajských zastupitelstev diskuse s lídry volebních kandidátek ve všech 13 volebních krajích. Česká televize bude pro letošní předvolební a volební vysílání využívat průzkumů dvou renomovaných výzkumných agentur, nad jejichž výsledky bude mít poprvé v historii sama kontrolní dohled. Dnešním dnem zveřejnila Česká televize na svých webových stránkách Pravidla předvolebního a volebního vysílání, která v souladu se zásadami nestrannosti, vyváženosti a objektivity specifikují způsob, jak bude Česká televize letošní volby ve svém vysílání pokrývat.

Česká televize zveřejnila pravidla předvolebního a volebního vysílání
Foto: ct.cz
Popisek: Logo České televize

V souladu s Kodexem České televize, který stanovuje zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, vytvořila Česká televize Pravidla předvolebního a volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev v roce 2012, která dnes byla uveřejněna na webových stránkách ČT.

Pravidla v duchu zásady nestrannosti, objektivity a vyváženosti specifikují způsob, jak bude Česká televize pokrývat ve svém vysílání. 

Výňatek z Pravidel předvolebního a volebního vysílání ČT:

Česká televize samostatně rozhoduje o výrobě a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů, včetně toho, v jakém rozsahu bude informovat o kandidujících subjektech či jejich programech. Je však povinna poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí oddělovat od informací zpravodajského charakteru.

Časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti, odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný. Česká televize tím vytváří podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních stran a hnutí v těchto diskusích.

Česká televize bude uplatňovat princip odstupňované rovnosti při respektování zásady rovnosti soutěžních šancí. Zásada odstupňované rovnosti znamená, že při určování časové proporce celkového zastoupení jednotlivých kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských a v publicistických debatách, bude brán v úvahu politický a společenský význam kandidujících subjektů.

Česká televize bude dbát na řádnou práci s výsledky předvolebních a volebních výzkumů. V souvislosti s uveřejňováním výsledků předvolebních průzkumů bude vždy uvádět název agentury, která provedla sběr dat, velikost vzorku, z něhož byl průzkum prováděn, a termín sběru dat. Vždy se bude vycházet ze vzorku nejméně 1000 respondentů. V příspěvcích bude ČT zdůrazňovat, že se jedná o rozložení politických uskupení v období, kdy došlo ke sběru dat, a že se tudíž nejedná o odhad volebních výsledků. Diváky zároveň bude vždy informovat, že je třeba počítat se statistickou chybou. V reportážích a dalších pořadech bude používat formulace např. „výsledky odhadují“, „naznačují“, nikoliv, že „prokazují“ nebo „jsou dokladem“. Česká televize tedy nebude používat formulace, které by výsledkům předvolebních průzkumů dávaly větší váhu a důvěryhodnost, než ve skutečnosti mají. Konkrétní výsledky pro strany a nezávislé kandidáty bude uvádět pouze u těch subjektů, které dosáhly hranice alespoň 2 %.

Kompletní Pravidla jsou zveřejněna na www.ct24.cz/volby

Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

osobnosti ANO

Dobrý den, paní Dostálová, překvapil mě průzkum, podle kterého vás řada lidí nezná. Je pravdou, že já se o politiku dost zajímám a díky PL vás i znám. Ale napadá mě jedna věc, není chybou, že za ANO vystupují stále ti stejní? Babiš-Schillerová-Havlíček, občas vy nebo pan Nacher? Není potřeba, aby ge...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČOI: Hračka na baterie „Pistole LN 320/305“, která představuje vážné riziko

7:02 ČOI: Hračka na baterie „Pistole LN 320/305“, která představuje vážné riziko

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je v nabídce výrobek, který představuje vážné…