Český statistický úřad: Ceny průmyslových výrobců meziročně klesly

20.05.2020 8:40

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,6 % a ceny stavebních prací o 0,3 %, klesly ceny průmyslových výrobců o 0,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,1 %. Meziročně se snížily ceny zemědělských výrobců o 2,5 % a ceny průmyslových výrobců o 0,8 %, vyšší byly ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,3 %.

Český statistický úřad: Ceny průmyslových výrobců meziročně klesly
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny obilovin o 2,0 % a zeleniny o 26,2 %. Klesly ceny brambor o 7,9 %, drůbeže o 2,2 %, ovoce o 1,1 %, mléka o 0,6 % a jatečných prasat o 0,3 %. Ceny skotu a vajec se snížily shodně o 0,7 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 0,5 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny chemických látek a výrobků o 9,9 %, z toho ceny základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin o  12,8 %. Zvýšily se ceny dopravních prostředků o 2,1 % a ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 1,0 %, z toho nápojů o 0,8 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,5 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,6 % a za informační služby o 1,5 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu a ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, se shodně snížily o 0,3 %. Zvýšily se ceny za poradenství v oblasti řízení o 1,7 %, právní a účetní služby o 0,4 % a za pojištění o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 2,5 % (v březnu o 4,2 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 7,2 %. Ceny zeleniny byly nižší o 18,3 %, brambor o 11,4 %, obilovin o 9,6 % a olejnin o 2,8 %. Ceny ovoce vzrostly o 66,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 3,1 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 28,3 % a vajec o 4,8 %. Nižší byly ceny mléka o 2,4 %, drůbeže o 3,2 % a skotu o 3,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily poprvé od února 2018, a to o 0,8 % (v březnu vzrostly o 0,4 %). Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 12,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,0 % a těžby a dobývání o 3,7 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 10,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 4,5 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 11,6 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 5,0 % a ceny dopravních prostředků o 2,9 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin klesly zejména ceny energií o 6,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,1 % (v březnu po zpřesnění o 4,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,3 % (v březnu vyšší o 0,5 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,3 % (v březnu o 2,8 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,5 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,9 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 % a za pojištění o 3,3 %. Ceny za služby v oblasti programování a za služby v oblasti nemovitostí vzrostly shodně o 3,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,4 % (v březnu o 2,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2020 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně snížily o 1,4 % (v únoru o 0,7 %). Nejvíce klesly ceny v Řecku o 5,3 %. V Rakousku byly ceny nižší o 1,0 %, v Německu a v Polsku shodně o 0,8 %, v České republice o 0,5 % a na Slovensku o 0,4 %. Nejvíce se zvýšily ceny na Kypru o 0,5 %.

Meziročně byly ceny v EU27 v březnu nižší o 2,5 % (v únoru o 1,1 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 6,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 2,0 %, v Německu a v Polsku shodně o 0,5 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,2 % a v České republice o 0,4 %. Nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 4,4 %.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jan Berki, Ph.D. byl položen dotaz

komunikace

Nemáte dojem, že absence komunikace je celkově váš problém? Nejen vlády, ale i vás poslanců? Zřejmě jste si svojí většinou tak jistí, že se ani nepokoušíte vést s námi dialog a odpovědět, když se vás třeba zde někdo slušně ptá. Je to smutné a nemůžete se pak divit, že lidé protestují

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: České jaderné elektrárny splňují mezinárodní normy ochrany životního prostředí

19:21 ČEZ: České jaderné elektrárny splňují mezinárodní normy ochrany životního prostředí

Jaderná elektrárna Dukovany i Temelín splňují požadavky mezinárodní normy pro řízení ochrany životní…