Český statistický úřad: Ceny průmyslových výrobců se v roce 2018 meziročně zvýšily o 2,0 %

16.01.2019 12:08

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,2 % a ceny stavebních prací o 0,2 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 1,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,4 %, ceny průmyslových výrobců o 2,4 %, ceny stavebních prací o 4,1 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,2 %.

Český statistický úřad: Ceny průmyslových výrobců se v roce 2018 meziročně zvýšily o 2,0 %
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

V průměru za celý rok 2018 v porovnání s rokem 2017 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 0,1 %, průmyslových výrobců o 2,0 %, stavebních prací o 3,2 % a tržních služeb o 1,8 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,2 %. Vzrostly ceny mléka o 2,9 %, drůbeže o 2,6 %, vajec o 2,4 % a obilovin o 1,4 %. Ceny jatečných prasat se snížily o 1,1 % a skotu o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 1,1 %, což byl nejvyšší pokles od ledna roku 2016. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly také ceny chemických látek a výrobků o 4,9 % a těžby a dobývání o 0,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku zůstaly v úhrnu beze změny, snížily se ceny mléčných výrobků o 0,8 %, naopak vzrostly ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 0,8 %. Nepatrně se zvýšily ceny v odvětví textilu, oděvů a usní o 0,3 % a v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,4 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,5 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,3 %, dále za architektonické a inženýrské služby o 0,5 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 % a za služby v pozemní dopravě o 0,2 %. Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování, a to o 2,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 3,4 % (v listopadu o 0,7 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 11,8 %. Ceny čerstvé zeleniny byly vyšší o 77,6 %, brambor o 51,9 %, obilovin o 16,4 % a olejnin o 4,9 %, ceny ovoce klesly o 50,0 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 6,7 %, klesly ceny vajec o 39,9 %, jatečných prasat o 10,5 %, skotu o 4,7 % a mléka o 3,0 %. Vyšší byly pouze ceny drůbeže, a to 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,4 % (v listopadu o 3,9 %). Vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,8 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,8 % a těžby a dobývání o 8,3 %. Vyšší byly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,0 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 8,6 %, průmyslových krmiv o 4,6 % a nápojů o 3,2 %. Ceny byly vyšší ve všech průmyslových odvětvích.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 4,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,1 % (stejně jako v listopadu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,9 % (v listopadu o 5,1 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,2 % (v listopadu o 2,0 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 8,2 %, za služby v oblasti zaměstnání o 7,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 6,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 5,0 %. Vyšší byly ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,0 % a za architektonické a inženýrské služby o 2,4 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 3,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v listopadu o 2,0 %).

Průměrný vývoj v roce 2018

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2018 v porovnání s rokem 2017 vyšší o 0,1 % (v roce 2017 o 7,3 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 2,5 %, ceny živočišných klesly o 2,8 %. Vyšší byly ceny brambor o 3,2 %, obilovin o 7,4 % a čerstvé zeleniny o 31,4 %, nižší byly ovoce o 26,3 % a olejnin o 5,5 %. V okruhu živočišných výrobků byly nižší ceny drůbeže o 1,3 %, vajec o 9,6 % a prasat jatečných o 16,1 %, ceny mléka vzrostly o 2,1 % a skotu o 0,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se v roce 2018 meziročně průměrně zvýšily o 2,0 % (v roce 2017 o 1,8 %). Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 7,6 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,4 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,2 %. Ceny dopravních prostředků se snížily o 1,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,1 %, z toho ceny ostatních potravinářských výrobků o 4,4 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 2,8 %, naopak vzrostly ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 3,5 %, průmyslových krmiv o 2,1 % a nápojů o 2,2 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 3,2 % (v roce 2017 po zpřesnění vyšší o 1,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2018 o 3,5 % (v roce 2017 o 2,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se v průměru zvýšily o 1,8 % (v roce 2017 o 1,3 %). Vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 10,5 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,1 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 4,6 %. Dále vzrostly ceny za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy o 2,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 % a za služby v pozemní dopravě o 1,2 %. Nižší byly ceny za telekomunikační služby o 0,4 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,3 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,8 % (v roce 2017 o 1,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2018 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně klesly o 0,4 % (v říjnu se zvýšily o 0,8 %). Nejvíce se snížily ceny v Řecku o 2,7 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 1,0 %, v Polsku o 0,4 %, v Rakousku o 0,3 % a v  České republice o 0,1 %. V Německu ceny vzrostly o 0,1 %.  Nejvíce se ceny zvýšily v Estonsku o 1,7 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v listopadu vyšší o 4,3 % (v říjnu o 5,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 9,3 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 5,9 %, v České republice o 3,9 %, v Německu o 3,5 %, v Rakousku o 3,3 % a v Polsku o 3,0 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,6 %.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

22:02 Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

Česká pošta v letošním roce obnoví téměř 2 000 vozidel.