Český statistický úřad: Index cen průmyslových výrobců vloni klesl o více než tři procenta

17.1.2017 8:30 dop.

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců snížily o 0,4 % a tržních služeb o 0,9 %. Vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 0,1 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,7 % a průmyslových výrobců o 0,4 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,2 % a tržních služeb o 0,2 %. V průměru za celý rok 2016 v porovnání s rokem 2015 byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,9 % a průmyslových výrobců o 3,3 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,1 % a tržních služeb o 0,1 %.

Český statistický úřad: Index cen průmyslových výrobců vloni klesl o více než tři procenta
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Českého statistického úřadu

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,4 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 8,7 %, prasat jatečných o 2,4 % a drůbeže o 1,8 %. Vzrostly ceny vajec o 6,9 %, mléka o 6,4 % a ovoce o 4,3 %. Dále se zvýšily ceny olejnin o 1,9 %,  obilovin o 0,9 % a skotu o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 %. Zvýšily se zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektrických zařízení byly vyšší o 0,9 % a ceny chemických látek a výrobků o 0,6 %. Klesly pouze ceny v oddílu těžby a dobývání o 0,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se v úhrnu nezměnily, z toho ceny mléčných výrobků vzrostly o 2,0 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,9 %. Snížily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 11,5 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,1 %. Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,5 % a ceny za pozemní dopravu o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,7 % (v listopadu o 3,6 %). Ceny v rostlinné výrobě se snížily o 8,6 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 35,3 %, brambor o 20,5 %, obilovin o 13,3 % a olejnin o 1,7 %. Ceny ovoce byly vyšší o 2,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší poprvé po 25 měsících, a to o 0,6 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 13,5 %. Klesly ceny mléka o 2,8 %, vajec o 3,1 % a drůbeže o 7,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 % (v listopadu o 1,3 %). Klesly ceny těžby a dobývání o 5,1 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,1 % a chemických látek a výrobků o 2,9 %. Nejvýznamněji se zvýšily ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 1,6 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %, z toho ceny mléčných výrobků o 2,6 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií a meziproduktů, a to shodně o 0,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % (stejně jako v listopadu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,3 % (v listopadu nižší o 0,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,2 % (v listopadu o 0,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,0 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu klesly po deseti měsících růstu, a to o 0,2 %, Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 % (v listopadu o 0,1 %).
 

Průměrný vývoj v roce 2016

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2016 v porovnání s rokem 2015 nižší o 4,9 % (v roce 2015 o 6,0 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 3,1 % a živočišných o 7,1 %. Nižší byly ceny čerstvé zeleniny o 5,6 % a obilovin o 9,6 %, vyšší byly ceny brambor o 12,8 %. V okruhu živočišných výrobků byly nižší ceny skotu o 1,2 %, drůbeže o 2,4 %, vajec o 7,8 % a mléka o 14,7 %. Ceny prasat vzrostly o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců v roce 2016 meziročně klesly o 3,3 % (v roce 2015 o 3,2 %). Snížily se především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků a ceny těžby a dobývání byly nižší shodně o 6,1 %.  Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 4,1 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,0 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu se zvýšily o 1,3 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 1,1 % (v roce 2015 po zpřesnění vyšší o 1,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly v průměru za celý rok 2016 o 1,1 % (v roce 2015 o 0,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v průměru zvýšily o 0,1 % (v roce 2015 stagnovaly). Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 4,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 1,5 % a za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy o 1,3 %. Ceny za služby v pozemní dopravě klesly o 0,9 % a pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily (v roce 2015 byly nižší o 0,1 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – v listopadu 2016*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně vyšší o 0,3 % (v říjnu o 1,0 %). Nejvíce vzrostly ceny v Belgii a v Irsku shodně o 1,4 %. V Polsku se ceny zvýšily o 1,1 %, na Slovensku o 0,5 %, v Německu o 0,3 %, v Rakousku o 0,2 % a v České republice o 0,1 %. Nejvíce se snížily ceny v Chorvatsku o 1,3 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v listopadu vyšší o 0,7 % (v říjnu o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny ve Velké Británii o 4,4 %. V Polsku vzrostly ceny o 2,4 % a v Německu o 0,1 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 2,6 %, v České republice o 1,3 % a v Rakousku o 0,5 %.  Nejvíce klesly ceny v Lucembursku o 6,5 %.

 

* * *
 

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců

V současné době se dokončuje revize výpočtu indexů cen průmyslových výrobců, ve které dojde ke změně z původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2010 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2015. Dojde k mírné obměně vah na úrovni některých agregací klasifikace CZ-CPA na trojmístné a čtyřmístné úrovni a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.

Od ledna 2017 bude základní časová řada bazických indexů průměr roku 2005 = 100 nahrazena časovou řadou průměr roku 2015 = 100. Cenové indexy vypočítávané k základu prosinec 2010 = 100 budou nahrazeny indexy s novým cenovým základem prosinec 2015 = 100. Takto vypočtené indexy budou od čtyřmístné úrovně CZ-CPA (a výše) váhového schématu řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100 a indexům o základu průměr roku 2005 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadních časových řad. Časová řada s indexním základem prosinec 2005 = 100 bude k prosinci 2016 ukončena. Odvozené indexy (meziměsíční, meziroční, podíl klouzavých průměrů) budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100.

Ze sledování a z publikování budou vyřazeny tyto trojmístné agregace:
CB 131 – Textilní vlákna a příze
CC 182 – Rozmnožování nahraných nosičů

Zveřejnění cenových indexů za leden 2017 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2017 o jeden týden na 28. února 2017.  
 

_________________
* předběžná data
 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 16 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 16 Indexy cen průmyslových výrobců 
011045 - 16 Indexy cen zemědělských výrobců 
011046 - 16 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře 
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 28. 2. 2017

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Martin Exner byl položen dotaz

Dotaz

Vážený pane poslanče, po přečtení níže uvedeného článku, si dovoluji obrátit se na vás s následujícím dotazem. Píšte tam, že nás nás Rusko snaží zmanipulovat atd. My i mí přátelé nic takového nevidíme, sledujeme zprávy na čských tel. stanicích, posloucháme Radiožurnám, Country rádio, pohybujeme se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pardubický kraj: Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku, uvidíte proměnu města a okolní krajiny

22:30 Pardubický kraj: Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku, uvidíte proměnu města a okolní krajiny

Nový pohled na Pardubice se otevírá návštěvníkům věže zdejšího zámku. Samotný výhled z hlásky se nez…