Český statistický úřad: Rostly příjmy i výdaje domácností

03.10.2017 10:10

Ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly reálné příjmy domácností o 2,6 % a reálná spotřeba na obyvatele o 2,9 %. Míra investic nefinančních podniků se meziročně zvýšila o 0,6 p.b.

Český statistický úřad: Rostly příjmy i výdaje domácností
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Nefinanční podniky: rostly výdaje na mzdy a platy

Míra zisku1 ve 2. čtvrtletí byla 49,6 %, což je o 2,9 p.b. méně než před rokem. Snížení ziskovosti podniků souviselo s rostoucími mzdovými náklady, které se zvýšily meziročně o 9,4 %. I přesto zůstává míra ziskovosti českých podniků nadprůměrná, neboť dle dostupných údajů Eurostatu se průměrná míra zisku nefinančních podniků za EU ve 2. čtvrtletí dlouhodobě pohybuje okolo 39,0 %. Míra investic2 se zvýšila meziročně o 0,6 p.b. a dosáhla 28,1 %.

Domácnosti: reálný příjem ve 2. čtvrtletí vzrostl o 2,6 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele3 vzrostly ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,6 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele4 rostla rychlejším tempem, tedy o 2,9 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření5 byl 24 596 Kč, z toho 4 148 Kč tvořily individuální služby a zboží6 poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání7 dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 30 603 Kč a oproti stejnému období předchozího roku se reálně zvýšil o 4,4 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření8 dosáhla částky 22 564 Kč.

Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů byla meziročně nižší míra úspor9, a to 10,9 %. Míra investic v sektoru domácností se meziročně téměř nezměnila a dosáhla 8,2 %.

Při sestavení sektorových účtů za 2. čtvrtletí 2017 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což nemělo dopad na tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 2. čtvrtletí meziročně o 4,7 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 2,5 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách ZDE.

Poznámky:

 1. Míra zisku nefinančních podniků je definována jako podíl hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě (B.2g/B.1g). Tento ukazatel reprezentuje ziskovost výrobních faktorů z výrobního procesu.
   
 2. Míra investic nefinančních podniků je definována jako podíl hrubé tvorby fixního kapitálu k hrubé přidané hodnotě (P.51g/B.1g). Tento ukazatel vyjadřuje podíl investic do nefinančních aktiv (budovy, stroje, aj.) a hodnoty vytvořené v průběhu výrobního procesu.
   
 3. Reálné příjmy domácností na obyvatele jsou definovány jako podíl upraveného hrubého disponibilního důchodu domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
   
 4. Reálná spotřeba domácností na obyvatele je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností v nominálním vyjádření a středního stavu obyvatelstva a přeceněný deflátorem (cenovým indexem) výdajů na konečnou spotřebu domácností.
   
 5. Průměrný měsíční příjem domácnosti na osobu v nominálním vyjádření je definován jako podíl upraveného disponibilního důchodu domácnosti a středního stavu obyvatelstva.
   
 6. Individuální služby a zboží poskytnuté domácnostem vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem (NISD) představují hodnotu výrobků a služeb poskytnutých ve formě zdravotní a sociální péče, vzdělání, bydlení apod. Jsou to zejména naturální dávky související se zdravotním pojištěním (platby za zdravotní pomůcky, lékařské, zubní ošetření, operace, apod.) hrazené zdravotními pojišťovnami těm, kdo toto zboží a služby poskytují. Naturální sociální transfery (D.63) dále zahrnují věcné dávky poskytované obcemi (včetně refundací schválených výdajů domácností za určité druhy výrobků a služeb) a veškeré hodnoty netržních služeb vládních institucí a NISD poskytnutých pro individuální spotřebu. Stejná částka je v sektoru domácností imputována na straně příjmů (upravený disponibilní důchod) i na straně výdajů (skutečná konečná spotřeba domácností).
   
 7. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání je definován jako podíl mezd a platů za národní hospodářství (D. 11) v průměru za měsíc a počtu zaměstnanců přepočtených na plný úvazek. Ukazatel mezd a platů zahrnuje veškeré příjmy ze zaměstnání, a to v peněžní i naturální podobě (zaměstnanecké benefity) bez ohledu na to, jestli byly oficiálně přiznány nebo ne. Ukazatel počtu zaměstnanců na plný úvazek zahrnuje veškeré formy zaměstnání, formální i neformální. Jsou zde zahrnuty i různé formy dohod. Do propočtu nejsou zahrnuty úvazky pracujících majitelů firem, kteří se dle definic národního účetnictví (NÚ) zahrnují do kategorie zaměstnanců.
   
 8. Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření je definována jako podíl skutečné konečné spotřeby domácností a středního stavu obyvatelstva.
   
 9. Míra úspor domácností je definována jako podíl hrubých úspor a hrubého disponibilního důchodu se zahrnutím úpravy o čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (B.8g/(B.6g+D.8)). Hrubé úspory představují část hrubého disponibilního důchodu, který nebyl spotřebován ve formě výdajů na konečnou spotřebu.
   
 10. Zisk ze zahraničních investic se skládá z vyplacených dividend a reinvestovaných zisků. Dividendy se vztahují k hospodářskému výsledku předchozího období, tudíž reinvestovaný zisk je doplňkem výsledku hospodaření běžného období a může dosahovat i záporných hodnot. V součtu tyto dvě složky představují zisk náležející zahraničním vlastníkům.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Národní muzeum pokračuje v archeologických výzkumech v Sýrii

7:34 Národní muzeum pokračuje v archeologických výzkumech v Sýrii

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a generální ředitel Generálního ředitelství Památek a…