Český statistický úřad: Spotřebitelské ceny ve čtvrtém čtvrtletí klesly, meziročně ovšem vzrostly

13.01.2016 8:35

Český statistický úřad k vývoji indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015:

Český statistický úřad: Spotřebitelské ceny ve čtvrtém čtvrtletí klesly, meziročně ovšem vzrostly
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu
reklama

Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2015 o 0,1 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí 2015.

Mezičtvrtletní pokles spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí ovlivnilo snížení cen ve většině oddílů spotřebního koše, z toho nejvíce v oddíle doprava a v oddíle rekreace a kultura. V oddíle doprava se na tomto vývoji podílely hlavně ceny pohonných hmot, které klesly o 8,0 %. V oddíle rekreace a kultura se snížily především ceny dovolených s komplexními službami o 10,4 % v důsledku skončení hlavní rekreační sezóny. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly zejména ceny výrobků zařazených ve skupině mléko, sýry, vejce o 3,5 %, ceny ovoce o 2,5 %, olejů a tuků o 2,9 %, cukru o 8,9 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se snížily ceny alkoholických nápojů o 1,0 %. Protisměrně, tj. na růst cen, působilo především zvýšení cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů vzrostly o 4,8 % a obuvi o 7,5 % v důsledku vyšších cen nových sezónních modelů nabízených na trhu zejména v říjnu. Průměrná meziměsíční změna úhrnného indexu spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2015 byla stejně jako ve 3. čtvrtletí  -0,2 %.

                        Indexy spotřebitelských cen (předchozí čtvrtletí = 100)

 

2014

2015

ODDÍL

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

ÚHRN

99,8

100,1

100,6

99,8

99,5

Potraviny a nealkoholické nápoje

99,8

100,8

100,5

98,0

99,1

Alkoholické nápoje a tabák

99,9

103,6

101,4

100,2

99,3

Odívání a obuv

105,0

96,6

104,0

97,3

105,3

Bydlení, voda, energie, paliva

100,1

100,4

100,2

100,1

100,2

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

99,8

100,5

100,5

99,4

99,7

Zdraví

100,1

90,9

101,5

100,6

99,5

Doprava

98,6

95,6

101,9

100,1

97,7

Pošty a telekomunikace

99,5

100,2

99,6

99,6

99,9

Rekreace a kultura

97,2

101,7

99,9

       102,9

        97,8

Vzdělávání

100,5

100,2

100,0

100,4

100,7

Stravování a ubytování

100,1

100,4

100,5

100,5

99,9

Ostatní zboží a služby

100,3

100,9

100,2

99,8

100,0

             
 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2015 proti 4. čtvrtletí 2014 o 0,1 %, tedy o 0,3 procentního bodu méně než ve 3. čtvrtletí 2015. Tento vývoj ovlivnilo jednak zesílení poklesu cen zejména v oddíle doprava a oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, jednak zpomalení cenového růstu v oddílech alkoholické nápoje a tabák, ostatní zboží a služby. Na růst cenové hladiny působilo hlavně mírné zrychlení meziročního růstu cen v oddílech rekreace a kultura, odívání a obuv. Změny ve vývoji cen ve 4. čtvrtletí 2015 se promítly ve zpomalení růstu tržních cen na 0,3 % z 0,5 % ve 3. čtvrtletí a v prohloubení poklesu regulovaných cen na −0,4 % z −0,2 % ve 3. čtvrtletí.

V oddíle doprava pokračoval meziroční pokles cen započatý v 1. čtvrtletí 2015. Důvodem byl vývoj cen pohonných hmot, které od prosince 2014 soustavně meziročně klesaly. Tento pokles se dostal v únoru 2015 na hodnotu −17,1 %, v dalších měsících se zmírňoval, avšak v říjnu a listopadu dosáhl letošního maxima (−17,2 %, resp. −17,6 %).

Na snižování cenové hladiny působily ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které byly ve všech čtvrtletích roku 2015 nižší než v roce 2014. Ve 4. čtvrtletí tento vývoj ovlivnil zejména propad cen ve skupině mléko, sýry, vejce o 10,8 %, z toho ceny mléka klesly o 16,1 %, sýrů o 12,3 %, jogurtů o 8,1 %. U většiny dalších základních potravin s výjimkou ovoce a zeleniny pokračoval ve 4. čtvrtletí, často i s větší intenzitou, meziroční pokles cen. Ceny chleba klesly o 3,8 %, mouky o 12,5 %, masa o 2,9 %, másla o 8,1 %, cukru o 19,3 %. Naopak ceny ovoce vzrostly o 4,6 % a zeleniny o 16,7 %, z toho ceny brambor o 65,8 %.

V oddíle zdraví došlo od ledna 2015 ke zrušení regulačních poplatků za návštěvu lékaře a výdej léků na recept v lékárně, což se promítlo v prohloubení poklesu cen v tomto oddíle, který ve 4. čtvrtletí činil -7,6 %.

Dlouhodobý pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace, který se v letošním roce zmírnil. Důvodem bylo snižování poklesu cen telefonických a telefaxových služeb započaté v polovině roku 2013, které se projevilo poklesem jejich cen ve 4. čtvrtletí 2015 pouze o 0,3 %. Ceny poštovních služeb byly vyšší o 6,8 %.

Na zvyšování cenové hladiny působily ve 4. čtvrtletí, i přes zpomalení jejich růstu, podobně jako v předcházejících čtvrtletích hlavně ceny tabákových výrobků v oddíle alkoholické nápoje a tabák, které vzrostly o 7,3 % především vlivem zvýšení spotřební daně od prosince 2014.

V oddíle bydlení zůstaly ceny téměř na úrovni 3. čtvrtletí. Čisté nájemné vzrostlo o 1,1 %, vodné o 3,4 %, stočné o 2,8 %, ceny zemního plynu o 1,7 %, tepla o 2,3 %. Ceny elektřiny byly nižší o 0,6 %.

Mírné zpomalení cenového růstu v oddíle ostatní zboží a služby způsobilo snížení cen drogistického zboží pro osobní hygienu o 0,4 % (ve 3. čtvrtletí růst o 0,3 %) a zmírnění růstu cen finančních služeb na 2,0 % (ve 3. čtvrtletí růst o 4,7 %).

Ke zrychlení růstu cen došlo ve 4. čtvrtletí v oddíle odívání a obuv v důsledku zvýšení cen oděvů na 1,8 % z 0,3 % ve 3. čtvrtletí. Naopak růst cen obuvi zpomalil na 6,1 % z 9,5 % ve 3. čtvrtletí.

V oddíle rekreace a kultura způsobilo zrychlení cenového růstu zejména zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 7,2 % (ve 3. čtvrtletí o 6,6 %). Současně se snížil dlouhodobý pokles cen zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu a zvuku (na 4,6 % ze 7,8 % ve 3. čtvrtletí).

Výše uvedené pohyby spotřebitelských cen se projevily v poklesu cen zboží úhrnem o 0,3 % (ve 3. čtvrtletí 2015 růst o 0,1 %), ceny služeb vzrostly o 0,9 % (ve 3. čtvrtletí o 0,8 %).

Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU28

Meziroční změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byla podle údajů Eurostatu v říjnu 0,0 % a v listopadu 0,1 %. V ČR byly meziroční hodnoty HICP v těchto měsících 0,2 % a 0,0 %. Podle předběžných výpočtů klesl v prosinci HICP v ČR meziročně o 0,1 %. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že vývoj inflace byl v ČR i EU obdobný. V posledních dvou letech došlo k postupnému snižování meziroční inflace s tím, že hodnoty HICP v ČR zaznamenaly v roce 2014 ve srovnání s hodnotami HICP EU28 oboustranné výkyvy. V první polovině roku 2014 přírůstek HICP v ČR klesal výrazněji než přírůstek HICP EU28, v druhé polovině roku se tento trend změnil. Přírůstek HICP v ČR se zvýšil a kopíroval hodnoty EU28, což pokračovalo i v roce 2015. V jednotlivých měsících roku 2015 zaznamenala řada zemí EU meziroční pokles HICP. V listopadu se tento vývoj týkal dvanácti zemí s poklesem v rozmezí od −0,1 % do −1,5 %.

Průměrná míra inflace v roce 2015 dosáhla 0,3 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v roce 2014 a nejméně od roku 2003. Nízký meziroční růst zaznamenaly spotřebitelské ceny v 1. a 4. čtvrtletí 2015 (shodně o 0,1 %), ve 2. a 3. čtvrtletí nastalo jeho mírné zrychlení (0,7 %, resp. 0,4 %). Vývoj inflace v roce 2015 ovlivnil zejména výrazný pokles cen pohonných hmot v oddíle doprava, dále pokles cen potravin a nealkoholických nápojů a zrušení regulačních poplatků při výdeji léků na recept a poplatků při návštěvě lékaře a stomatologa v oddíle zdraví. Od ledna 2015 byla u vybraných výrobků zavedena druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. Teoretický dopad nižší DPH na úhrnný meziměsíční přírůstek indexu spotřebitelských cen v lednu činil podle propočtu ČSÚ -0,07 procentního bodu.

Protichůdně, tj. na růst cenové hladiny, působilo zvýšení cen tabákových výrobků, dále zvýšení cen v oddílech bydlení, odívání a obuv, rekreace a kultura, stravování a ubytování, ostatní zboží a služby.

Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše se projevil zvýšením cen služeb o 0,8 %, zatímco ceny zboží se nezměnily.

Podíl jednotlivých oddílů spotřebního koše na celkové úrovni cenové hladiny v roce 2015 ilustruje rozklad úhrnného přírůstku indexu spotřebitelských cen.

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2015

v procentních bodech

 

ODDÍL

 

ÚHRN

0,3

 

 

Potraviny a nealkoholické nápoje

-0,2

Alkoholické nápoje a tabák

0,4

Odívání a obuv

0,1

Bydlení, voda, energie, paliva

0,3

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

0,0

Zdraví

-0,2

Doprava

-0,4

Pošty a telekomunikace

0,0

Rekreace a kultura

0,1

Vzdělávání

0,0

Stravování a ubytování

0,1

Ostatní zboží a služby

0,1

V roce 2015 klesly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje o 1,1 %, což byl první pokles cen v tomto oddíle od roku 2009. V následujících pěti letech se ceny potravin, i když v různé míře, podílely na zvyšování inflace. Pokles cen nastal téměř u všech hlavních klasifikačních tříd potravinářských výrobků. Největší vliv měl pokles cen ve skupině zahrnující mléko, sýry, vejce, který dosáhl −5,5 %. Vyšší než loni byly zejména ceny ovoce o 2,2 %, zeleniny o 4,5 %.

Výrazné snížení cen v oddíle doprava ovlivnily pohonné hmoty, jejichž ceny zaznamenaly ve všech měsících roku 2015 meziroční pokles, který v průměru za rok 2015 činil 13,5 %. Tím se ceny pohonných hmot v prosinci 2015 přiblížily k cenové úrovni prosince 2009.

Na snižování cenové hladiny působily i ceny v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku snížení cen telefonických a telefaxových služeb o 0,8 %. Naopak ceny poštovních služeb byly vyšší o 7,6 %.

Největší vliv na růst cenové hladiny v roce 2015 měly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků (i vlivem zvýšení spotřební daně od prosince 2014) o 7,6 %. Ceny lihovin se zvýšily o 3,4 %, piva o 0,6 % a ceny vína klesly o 1,5 %.

Na zvyšování meziročního cenového růstu působily i ceny v oddíle bydlení. U jednotlivých položek zde obsažených nedošlo sice k výraznému cenovému výkyvu, ale jejich celkový vliv byl díky jejich váze ve spotřebním koši významný. Ceny zemního plynu se zvýšily o 3,1 %, čistého nájemného o 1,1 %, vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, tepla a teplé vody o 1,9 %. Ceny elektřiny klesly o 0,4 %.

V oddíle odívání a obuv byl cenový růst o 3,4 % způsoben zvýšením cen obuvi o 8,4 % a cen oděvů o 1,6 %.

V oddíle rekreace a kultura se zvýšily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 6,2 %.

Zvýšily se i ceny v oddíle stravování a ubytování vlivem vyšších cen stravovacích služeb o 1,6 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 0,4 %.

Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, ze kterých se zvýšily zejména ceny kosmetického zboží o 1,1 %, pojištění o 2,3 % a finančních služeb o 5,1 %.

Indexy spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Zpracovali: pracovníci Oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Český rozhlas spustil další dva nové FM vysílače pro stanice ČRo Plus a ČRo Dvojka

15:16 Český rozhlas spustil další dva nové FM vysílače pro stanice ČRo Plus a ČRo Dvojka

Pro město Sokolov a okolí byly spuštěny dva nové vysílače. Od pátku 14. května tak zajistí místním o…