DPP opraví tramvajovou trať Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov, práce začnou v sobotu

11.03.2020 7:34

Tuto sobotu začne Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) jednu z nejrozsáhlejších investičních akcí letošního roku: sérii oprav a rekonstrukcí tramvajové tratě Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. Kromě toho DPP u Lihovaru založí odbočku k plánovanému Dvoreckému mostu a na Barrandově vybuduje napojení nové tratě do Holyně a Slivence.

DPP opraví tramvajovou trať Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov, práce začnou v sobotu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Z tohoto důvodu bude od soboty 14. března do neděle 31. května obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Smíchovským nádražím a smyčkou Sídliště Barrandov. DPP v uvedeném úseku zavede náhradní autobusovou dopravu X12. Další etapy prací v Nádražní ulici budou pokračovat až do konce letošního října. Po zprovoznění tramvajové tratě v Nádražní ulici DPP naváže revitalizací vestibulu stanice metra Anděl – Na Knížecí. DPP tak letos v Praze 5 investuje do modernizace dopravní infrastruktury více než 550 milionů Kč.

Přípravné práce na tuto velkou investiční akci začaly v Nádražní ulici již loni v létě na přeložkách kanalizace a kabelovodu. První etapu prací začne DPP letos hned na několika místech současně. V úseku od smyčky Smíchovské nádraží, na které budou po více než šest měsíců končit všechny tramvajové linky od Anděla, až po výjezd z podzemního parkoviště stanice metra (tzv. u Koberců) vymění na trati panely a kolejnice. V tomto úseku je v budoucnu plánovaná rozsáhlá investice tzv. Smíchovských terminálů, proto je potřebné zajistit bezproblémovou sjízdnost tratě s životností 10 až 15 let. Následně DPP začne s rekonstrukcí navazujícího, bezmála kilometrového úseku, tj. až po křížení ulic Nádražní a Křížové. V tomto úseku bude nově tramvajová trať vedena v těsném sousedství vedle železniční tratě, nikoliv prostředkem ulice, jak je to v současnosti. Výhodou tohoto řešení je úplné oddělení tramvajové dopravy od silničního provozu.

Paralelně s tím bude DPP pracovat na opravě tramvajové trati v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov, která již více než 16 let nepřetržitě slouží pražské MHD bez větších výluk, což je znát na značném opotřebení kolejového svršku. Proto DPP využije výluky v Nádražní ulici na položení nových bezžlábkových kolejnic v celé délce úseku, osazení komfortnějších dilatací železničního typu na všech čtyřech předmostích a na rekonstrukci mostních uzávěrů. Tato akce výrazně zlepší stav tramvajové tratě, což cestující i obyvatelé Prahy 5 pocítí snížením hluku a zlepšením jízdního komfortu.

Kromě toho v rámci první etapy oprav a rekonstrukcí v Nádražní ulici DPP zrealizuje 0. etapu stavby nové tramvajové tratě Barrandov – Holyně – Slivenec. Bude spočívat v úpravě samotné smyčky Sídliště Barrandov, vložení nového rozvětvení směr Slivenec a položení prvních cca 40 metrů kolejí tak, aby při realizaci další etapy výstavby již DPP nemusel omezovat provoz na stávající tramvajové trati. Další novou tramvajovou trať založí DPP v rámci rekonstrukce Nádražní ulice. U Lihovaru DPP provede prvotní přípravy pro stavbu Dvoreckého mostu a založí pro něj i kolejový trojúhelník.

„Na Nádražní ulici se dá ukázat několik učebnicových příkladů. Ten první je, v jak žalostném stavu je dlouhodobě celá řada dopravních staveb v Praze. Další jsou pozitivnější. V rámci celé akce se povedlo zkoordinovat nejen několik útvarů v rámci DPP, ale také společně s MHMP, TSK a dalšími městskými firmami postupovat tak, aby se jedna výluka využila na opravy a rekonstrukce různých částí tramvajové tratě v tak dlouhém úseku od Smíchovského nádraží na Sídliště Barrandov, a současně také na opravu mostu, povrchu vozovek či chodníků, a na dvou místech k založení nové tramvajové tratě. To je jeden z mých cílů: opravovat co možná nejvíce infrastruktury, připravovat a zakládat nové dopravní stavby a vše koordinovat tak, aby realizace jednotlivých akcí a etap na sebe maximálně efektivně navazovala a pro Pražany bylo omezení co nejkratší,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Tramvajová trať v Nádražní ulici pochází ještě z roku 1985 a je dlouhodobě v dezolátním stavu, což cestující, kteří ji využívají, pociťují na vlastní kůži. Přípravu na její rekonstrukci DPP zahájil před deseti lety s plánem provedení v roce 2013. Máme rok 2020 a 14. března se konečně můžeme pustit do její rekonstrukce. Dokončíme tak další z projektů, které čekají na svoji realizaci téměř 10 let, a s ním další investiční akce plánované v této oblasti. V celkovém součtu, včetně revitalizace vestibulu stanice metra Anděl – Na Knížecí DPP letos investuje do modernizace dopravní infrastruktury Prahy 5 více než 550 milionů Kč,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Od 1. června plánujeme obnovit tramvajový provoz z Hlubočep na Barrandov, přičemž potřebné tramvajové vozy bezprostředně předtím přetáhneme po v té době ještě zachované koleji v Nádražní, nad kterou však už tou dobou dávno nebude trolej. Nejen přetah vozů, ale i postup výstavby lze označit za zajímavou logistickou úlohu. Zvláště mě těší, že po dlouhé době v Praze alespoň položíme základ dvou nových tramvajových tratí: při rekonstrukci v Nádražní ulici založíme u Lihovaru odbočku tratě k plánovanému Dvoreckému mostu a na Barrandově vybudujeme napojení nové tratě do Holyně a Slivence,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch.

Druhá rekonstrukce v Nádražní ulici začne od pondělí 1. června 2020. Během ní DPP obnoví ostrovní tramvajový provoz v úseku Sídliště Barrandov – Hlubočepy. Výluka bude nadále probíhat mezi smyčkou Hlubočepy a obratištěm Smíchovské nádraží. Plán vedení náhradní autobusové dopravy v této etapě je od stanice metra Anděl – Na Knížecí po ulicích Křížová a Na Zlíchově do Hlubočep, kde cestující přestoupí do tramvaje. Ve druhé etapě bude DPP rekonstruovat samotnou tramvajovou trať v Nádražní ulici, TSK opraví chodníky, povrchy vozovek a most nad železniční tratí Praha – Plzeň, který pochází z roku 1988.

Nejmladší úsek tramvajové tratě je v ulici Na Zlíchově, který DPP zrekonstruoval vlastní kapacitou o letních prázdninách v roce 2015. Kromě rekonstrukce vlastní tratě, kde hlavní změnou bylo její narovnání, tj. odstranění protioblouků u kamenictví před odbočkou do smyčky Hlubočepy, zrealizovala TSK z městského programu „Praha bez bariér“ výstavbu nových zastávek Zlíchov včetně jejich vhodnějšího umístění ve vztahu na přestup na autobusovou linku č. 128.

Změny tras tramvajových linek

Linky 4, 5, 12, 20 a 94 budou ve směru z centra ukončeny v obratišti Smíchovské nádraží.

Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava X12 v trase Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov. Zastávky linky X12:

směr Sídliště Barrandov:
Smíchovské nádraží – nástupní: v Nádražní ulici, v zastávce tramvají směr Sídliště Barrandov
Lihovar: v Nádražní ulici, v zastávce autobusových linek
Geologická: v ulici K Barrandovu, v zastávce autobusové linky č. 170
Högerova, Chaplinovo náměstí: v Lamačově ulici, v zastávkách autobusové linky č. 170
Poliklinika Barrandov: v Tréglově ulici, v zastávce autobusové linky č. 170
Štěpařská: ve Štěpařské ulici, v zastávce autobusové linky č. 170
Záhorského: ve Voskovcově ulici, v zastávce autobusové linky č. 170
Sídliště Barrandov – výstupní: ve Werichově ulici, u výjezdu z obratiště tramvají

směr Smíchovské nádraží:
Sídliště Barrandov – nástupní: ve Werichově ulici, přibližně 40 metrů za výjezdem z obratiště tramvají, v zastávce určené pro náhradní dopravu
Poliklinika Barrandov: v Tréglově ulici, v zastávce autobusové linky č. 170
Chaplinovo náměstí, Högerova: v Lamačově ulici, v zastávkách autobusové linky č. 170
Geologická: v ulici K Barrandovu, v zastávce autobusové linky č. 170
Lihovar: ve Strakonické ulici, před křižovatkou s ulicí Císařská louka, v přemístěné zastávce autobusových linek
Smíchovské nádraží – výstupní: v Nádražní ulici, ve výstupní zastávce autobusů

Linka X12 bude v ranní špičce posílena vloženými spoji ze zastávky Štěpařská ve směru na Smíchovské nádraží a v odpolední špičce ze Smíchovského nádraží do zastávky Štěpařská.

Změny v zastávkách autobusů
Přemísťuje se zastávka Lihovar, směr Smíchovské nádraží, do Strakonické ulice před křižovatku s ulicí Císařská louka.
Zřizuje se (pro linky č. 120 a 128) zastávka Lihovar
- pro směr Na Knížecí v Křížové ulici, přibližně 30 metrů za vyústěním protilehlé ulice Nový Zlíchov,
- pro směr Zlíchov v ulici Na Zlíchově, přibližně 20 metrů za křižovatkou s ulicí Křížovou.

Změny v provozu autobusů
Linka č. 128 bude vedena v trase Na Knížecí – Zlíchov – Žvahov – Zlíchov – Na Knížecí. Upozornění: Během této fáze výluky je oblast Zlíchova obsluhována pouze linkami č.120 a 128.

Po ukončení tohoto dopravního opatření budou navazovat další etapy přibližně do konce října 2020. O konkrétních opatřeních DPP bude včas informovat.

Informační opatření:

 • informační letáky v několika typech (celkem cca 17.000 ks)
  - od 11. 3. v informačních vitrínách ve stanicích metra a na zastávkách povrchové dopravy v dotčené oblasti
  - ve více než 1 900 vozech povrchové dopravy
  - v informačních centrech DPP
 • informátoři v prvních dnech výluky na nejexponovanějších místech v reflexních vestách – 12 informátorů
  - informace v češtině i angličtině
  - k dispozici informační letáky pro cestující
 • úprava pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukovým dopravním opatřením
 • od 12. 3. do 16. 3. každých 15 min. hlášení ve všech stanicích metra v českém a anglickém jazyce 
 • hlášení o výluce ve vozech dotčených tramvajových linek
 • v době výluky na konkrétních místech určení 30 velkých informačních tabulí s mapou okolí a základními textovými informacemi v češtině i angličtině

Schéma a další informace jsou k dispozici ZDE.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 141 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2020 bylo ve vlastnictví společnosti 1 144 autobusů, 850 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede více než 180 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2020 celkem 11 006 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 303 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž ZDE.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zprávaTento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

FNUSA rekordně operuje a potřebuje krev

17:05 FNUSA rekordně operuje a potřebuje krev

Zdravotníci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v těchto dnech provádí rekordní počty operací, v út…