Diagnostická vyšetření v PTC bez čekacích lhůt

01.12.2016 11:10

Protonové centrum v Praze vám nabízí pro vaše pacienty diagnostická vyšetření MRI, CT a PET/CT bez čekacích lhůt a na nejmodernějších přístrojích. Veškeré výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami včetně VZP –Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Diagnostická vyšetření v PTC bez čekacích lhůt
Foto: Prothon Therapy center
Popisek: Protonové centrum
reklama

Protonové centrum v Praze, které je vybavené nejmodernější technologií protonové léčby Pencil Beam Scanning pro léčbu nádorů hlavy a krku, mozku a CNS, lymfomů, plic, prostaty, pankreasu a nádorů u dětí, a nově i pro léčbu rakoviny prsu, disponuje specializovaným oddělením radiodiagnostiky a nukleární medicíny. PTC poskytuje i obecná diagnostická vyšetření pacientů, všem klinickým pracovištím v ČR, jako jsou výkony CT (počítačové tomografie), MR (magnetické rezonance) a PET/ CT (pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií).

Oddělení radiodiagnostiky PTC disponuje nejmodernějšími přístroji od společnosti GE a může vašim pacientům poskytnout:

Počítačový tomograf (CT) Light Speed VCT 64 firmy GE umožňuje zajistit všechna nativní a kontrastní vyšetření od hlavy po palce u nohou, angiografie mozku, karotid, hrudníku, břicha a končetin, flebografie, plicní angiografie, CT koloskopie - virtuální vyšetření tlustého střeva bez zavedení endoskopu, CT enteroklýza - vyšetření kliček tenkého střeva bez zavedené duodenální kanyly. Perfuzní vyšetření mozku, ale i jiných orgánů lidského těla. Možnosti rekonstrukcí: multiiplanární rekonstrukce (MPR), maximální a minimální intenzita projekce (MIP) a volum rendering technika rekonstrukce, zobrazení tři druhů tkání.

Přístroj pro magnetickou rezonanci (MR) (Signa HDXT 1.5T firmy GE) je využíván pro zobrazení hlavy, angiografie mozku, spektroskopie mozku, neurodegenerativní vyšetření, temporální epilepsie. MR vyšetření kloubů, páteře, měkkých tkání, pánve, hrudníku, břicha, možnost provedení MR cholangiopankreatikografie - zobrazení žlučových a pankreatických cest bez endoskopického zásahu. Cívka na mamografické vyšetření i dynamickým vyšetřením ložisek v prsech, pomocí křivky sycení ložisek lze rozlišit benigní a maligní léze. Spektroskopické vyšetření prostaty pomocí rektální cívky, spektroskopie může pomoci v rozlišení benigní hyperplazie od maligních ložisek v prostatě. Především se zaměřujeme na vyšetřování onkologicky nemocných, u nichž by objednací doba na screeningové vyšetření na CT či MR ve spádovém zařízení přesáhla objednací dobu tří týdnů. Jsme schopni provádět vyšetření i u dalších nemocných, kteří by byli nespokojeni s délkou objednací doby. K dispozici je také ultrazvuk (Logiq S8 firmy GE), který slouží k vyšetření celého těla. MR vyšetření prsů je čím dál více využívána pro lepší zobrazení ložiskových lézí prsů. PTC může do budoucna zlepšit dostupnost i této formy vyšetření.

MR vyšetření by měly podstoupit především ženy se zvýšeným rizikem výskytu karcinomu prsu, tzn. ženy, jejichž matka nebo babička měly rakovinu prsu, mají genetickou predispozici, jsou po ozáření hrudníku nebo mediastina před 30 a více lety nebo jsou sledovány pro nezhoubný nádor prsu. MR prsů umožňuje lepší zjištění rozsahu nádoru před operací či ozářením. Vyšetření mohou podstupovat ženy, které mají prsní implantáty a u kterých ultrazvuk neposkytl dostatečné informace a ženy po kosmetick- ých výkonech. Vyšetření také poskytuje informaci o reakci na léčbu zářením či chemoterapií a slouží k dalšímu monitoringu v případě hrozící recidivy. Vyšetření by se mělo provádět u pacientek se zvětšenými uzlinami v axilách, kde není známý primární zdroj a u nemocných s podezřením na nádor z provedené mamografie. Dynamické sekvence pomáhají k odlišení maligních a benigních lézí podle typu sycení těchto lézí.

Oddělení nukleární medicíny je k dispozici nabídnout vyšetření, pomocí jedné z nejpřesnějších zobrazovacích metod pomocí PET/CT, přístrojem od společnosti GE Healthcare a nabízí tyto typy vyšetření:

PET/CT trupu s FDG (fluorodeoxyglukóza) a i.v. nebo p.o. kontrastní látkou

PET/CT cílené vyšetření s FDG (se zaměřením na plíce a ORL oblast)

PET/CT trupu s FCh (fluorocholin) PET/CT skeletu s NaF (natrium fluorid)

PET/CT mozku s FDG PETCT mozku s FLT (fluorothymidin)

PET/CT pro plánování radioterapie

PET/CT je v Protonovém centru součástí ucelené- ho systému diagnostiky (CT, MR, USG), což nabízí pacientům možnost komplexního vyšetření v jednom zařízení, ale zároveň i dostupnost specializovaných vyšetření. Zárukou kvalitně provedených vyšetření je tým specialistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radiační fyziky. Díky úzké spolupráci s ARO oddělením jsme schopni zajistit kvalitní vyšetření dětských pacientů, ale i dospělých pacientů se specifickými problémy (klaustrofobie).

PET/CT vyšetření patří v rámci zobrazovacích metod k nejmodernějším. Kombinuje výhody metabolického vyšetření (PET) a strukturálního zobrazení (CT) - jedná se o tzv. hybridní zobrazení. Díky tomu umožňuje určit přesnou anatomickou lokalizaci patologického nálezu a zároveň objasnit nejasné strukturální změny. Tím se významně zvyšuje výtěžnost obou metod. Současné provedení obou vyšetření zjednodušuje mnohdy zdlouhavý, pro pacienty náročný vyšetřovací proces.

Metoda se uplatňuje v diagnostice zánětlivých, resp. autoimunitních onemocnění, v neurologii a v kardiologii, ale nejčastěji je využívána v onkologii - u pacientů s podezřením na nádorové onemocnění, nebo s již potvrzeným nádorovým onemocněním. V tomto případě se vyšetření provádí před zahájením léčby, jako kontrola po provedené léčbě a cíleně pro plánování radioterapie.

Velmi důležitá je úloha PET/CT zejména ve stanovení rozsahu nádorového onemocnění; na základě tohoto vyšetření dochází ke změně léčebného postupu až ve 25 % případů. Tím se sníží zátěž pacienta náročnou léčbou. Správné určení léčby pak může zlepšit stav pacienta a nezhoršit kvalitu jeho života, navíc se sníží i náklady na léčbu.

Princip metody umožňuje zachytit funkční metabolické změny, které předcházejí změnám strukturálním. Lze tedy mnohdy odhalit progresi onemocnění dříve než při použití standardních vyšetřovacích metod a zahájit adekvátní léčbu. Nicméně metoda má samozřejmě i svá omezení.

Velkým přínosem je využití této modality pro účely plánování léčby protonovým svazkem, kdy umožní upřesnění ozařované oblasti. Spojením maximálně přesných zobrazovacích metod s moderní formou léčby onkologických pacientů poskytuje Protonové centrum velmi nadstandardní rozsah poskytované péče. Lékaři získají ucelenou informaci o rozsahu a umístění nádoru a mohou tak velmi individuálně a přesně indikovat protonovou terapii u vybraných druhů nádorů s využitím všech předností této léčebné metody.

Slovo nezávislého odborníka, primáře Ústavu nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.,

„Možnost kombinace metabolického a strukturálního obrazu tkání současně pomocí jednoho vyšetření (jako je tomu u PET/CT) významně zvyšuje diagnostickou přesnost. Kromě významně lepší diagnostiky dochází navíc i k časové úspoře a urychlení začátku terapeutického procesu. To je u onkologických pacientů obzvláště důležité. Dle velkých multicentrických studií může PET/CT vyšetření až u jedné třetiny onkologických pacientů vést ke změně původně plánované terapie, v některých případech (například lymfomy) má význam zcela rozhodující.

PET/CT může diagnostikovat onkologické onemocnění ve velmi raném stadiu, napomoct indikovat kurativní způsob léčby a výrazně tím zlepšit prognózu pacienta. Hybridní vyšetřovací metoda PET/CT je významná nejen v oblasti diagnostiky a monitorování léčby malignit, ale má smysl i v oblasti sekundární a terciární prevence a zjišťování relapsů a časných recidiv onemocnění jinými metodami v dané fázi nezjistitelných.

Nejnověji se PET/CT taky využívá při plánování radioterapie – včetně protonové. Smyslem je najít, ozářit a destruovat všechny části nádorů včetně případných metastáz tak, aby došlo k úplnému zničení pokud možno všech nádorových buněk. Následně lze pak po terapii pomocí PET/CT i kontrolovat efekt léčby (úplné zničení nádorové tkáně). Osobně vítám, že PTC v Praze vlastní a využívá moderní PET/CT skener, který je prvním přístrojem v ČR využívaným přímo pro účely protonové terapie. Ostatní pracoviště vlastnící PET/CT jej zatím z kapacitních důvodů využívají k plánování radioterapie jen minimálně.

V ČR je ročně provedeno okolo 30 000 PET vyšetření. V přepočtu je to okolo 3000 vyšetření na 1 milion obyvatel. Ve vyspělých zemích je toto číslo v průměru zhruba dvojnásobné i vyšší (například Švýcarsko má 30 PET/CT + PET/MR skenerů na 6,5 milionu obyvatel a USA udávají rovněž 1 skener na 250 tisíc obyvatel). Pozitivní je, že trend v ČR je stoupající. V současnosti je v ČR 16 PET přístrojů – 14 PET/CT a 2 PET/MR. Potěšitelné je, že kromě počtu vyšetření stoupá podíl nových radiofarmak. Dnes již okolo 6% všech vyšetření se provádí pomocí jiného radiofarmaka než fluorodeoxyglukózy a zavádění nových radiofarmak stále pokračuje.

Závěrem lze říct, že molekulární zobrazování (kterého je PET zobrazování součástí) je moderním a velmi účinným nástrojem diagnostiky a to nejenom u onkologicky nemocných pacientů. Pokud si udržíme současný trend nárůstu vyšetření a zavádění nových molekulárních diagnostických metod, pak snad budeme v dohledné době plně kompatibilní s vyspělými zeměmi západní Evropy i v této oblasti medicíny.

 

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Proton Therapy Center
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky: Spravedlnost pro Chodžaly

17:01 Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky: Spravedlnost pro Chodžaly

V pátek 26. února se mladí Ázerbájdžánci žijící v Praze sešli u sídla Parlamentu České republiky k p…