ERÚ: Výkladové stanovisko k problematice vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů

28.04.2018 9:08

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 4/2018 k problematice vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů

ERÚ: Výkladové stanovisko k problematice vykazování elektřiny z obnovitelných zdrojů
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ
reklama

1. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Předpis

  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“);
  • Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

Ustanovení

  • § 4 odst. 6 písm. d) a § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona o podporovaných zdrojích energie
  • § 4 vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů

2. OBECNĚ

Ustanovení § 4 odst. 6 zákona o podporovaných zdrojích energie stanoví podmínky, které musí plnit výrobce uplatňující nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Kromě dalších podmínek musí výrobce plnit povinnosti vůči operátorovi trhu týkající se vykazování, jež zákon upravuje v § 11a odst. 7 písm. a) (pro podporu formou zelených bonusů na elektřinu) a odst. 8 (pro podporu formou výkupních cen) zákona o podporovaných zdrojích energie.

Podrobnosti ve vztahu k vykazovací povinnosti jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Problematický je zejména charakter lhůt stanovených vyhláškou pro splnění vykazovací povinnosti výrobcem.

Energetický regulační úřad požádal ministerstvo o jednoznačný výklad ustanovení vyhlášky.

Stanovisko ministerstva považuje Energetický regulační úřad za formu autentického výkladu, neboť ministerstvo je garantem zákona o podporovaných zdrojích energie a autorem vyhlášky o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Interpretace ministerstva tak svědčí o smyslu a účelu uvedených právních ustanovení a Energetický regulační úřad výklad ministerstva zohledňuje v tomto výkladovém stanovisku vydávaném podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d), kterým informuje o přístupu, který bude zohledňovat ve své rozhodovací činnosti.

3. VYKAZOVÁNÍ ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Právo uplatňovat podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů má pouze výrobce, který plní své vykazovací povinnosti podle § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona o podporovaných zdrojích energie. Výrobce je povinen „předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu a případně další doplňující informace, týkající se předávaných naměřených nebo vypočtených hodnot“.

Tímto jsou stanoveny povinnosti, které je v oblasti vykazování výrobce povinen plnit, aby mohl uplatnit nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Povinnost dodržování lhůty pro předání výkazů v tomto zákonném ustanovení chybí. Termín pro předání výkazů upravuje § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona o podporovaných zdrojích energie pouze v části ustanovení, které upravuje zmocnění pro vydání vyhlášky.

Vyhláška tedy, kromě konkretizace výše uvedených povinností, jejichž neplnění má dopad do možnosti uplatnění nároku na podporu, upravuje i další náležitosti, mezi které patří i termíny pro předkládání výkazů. Neplnění těchto dalších náležitostí však není podmínkou pro zachování nároku na podporu elektřiny a nemá tedy přímý dopad na existenci tohoto nároku. Nesplnění povinnosti k předání výkazů v termínu stanoveném vyhláškou tak má pro výrobce jiné následky, a to, že může dojít k poskytnutí podpory až v dalším zúčtovacím období.

4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Překročení termínu předání údajů o výrobě elektřiny nemá dopad do existence práva na podporu a neznamená ztrátu nároku na podporu elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, má však dopad na termín poskytnutí podpory, tj. k výplatě podpory může dojít až v dalším zúčtovacím období.

Stejné závěry platí i pro vykazování v případě podpory elektřiny z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a v případě podpory tepla.

5. UPOZORNĚNÍ NA CHARAKTER VÝKLADOVÉHO STANOVISKA

Toto výkladové stanovisko ERÚ, které není ani právním předpisem, ani individuálně závazným správním rozhodnutím, bylo zpracováno pro účastníky trhu s elektřinou tak, aby nedocházelo k možným interpretačním problémům k ustanovením výše uvedených právních předpisů v oblasti působnosti ERÚ.

Energetický regulační úřad bude k tomuto výkladovému stanovisku přihlížet ve své rozhodovací činnosti do doby, než dojde ke změně právních předpisů nebo rozhodovací praxe ERÚ.

Rada Energetického regulačního úřadu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Správa železnic: Tendr na projekt rekonstrukce výpravní budovy v Klatovech

8:24 Správa železnic: Tendr na projekt rekonstrukce výpravní budovy v Klatovech

Správa železnic připravuje rekonstrukci výpravní budovy v další významné železniční stanici v Plzeňs…