HZS ČR: Rescue meeting 2021

07.07.2021 21:10 | Tisková zpráva

V areálu Školního a výcvikového zařízení (ŠVZ) Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) v Brně uspořádalo MV – generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s kolegy z ŠVZ a HZS krajů akci s názvem „Rescue meeting 2021“, ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2021. Jedná se o dvoudenní výcvik pro instruktory ve vyprošťování u dopravních nehod (VDN) s cílem umožnit jim rozšířit si své zkušenosti a dovednosti z oboru VDN.

HZS ČR: Rescue meeting 2021
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Myšlenka zorganizovat tuto akci vznikla před dvěma lety v rámci pracovní skupiny „Vyprošťování“ zřízené při MV-generálním ředitelství HZS ČR. Organizátoři akce si tehdy dali za úkol proškolit během pěti let všechny instruktory VDN, kterých je v celé republice přes 430. ŠVZ je ideálním místem pro uspořádání takového typu výcviku, a to především díky prostorům, technice a zázemí, kterými disponuje.

Osmdesáti účastníkům výcviku z řad územních instruktorů vyprošťování z celé ČR se věnuje dvacítka hlavních krajských instruktorů, na deseti stanovištích, která věrně simulují nejrůznější nehody motorových vozidel, dalších činností a prací s elektromobily.

Akci zahájili včera, 30. 6. 2021, dopoledne přednáškou na téma „Elektromobilita“ zástupci výrobců vozidel na elektrický pohon a na ukázku přivezli pár modelů osobních aut. Poté navázal svým příspěvkem plk. Ing. Jan Karl z Technického ústavu požární ochrany HZS ČR, který pohovořil o aktuálních poznatcích z elektromobility zásadních pro potřeby nejen u zásahové činnosti. Dopolední blok uzavřel nstržm. Štěpán Heger z HZS Královéhradeckého kraje, který předvedl ukázku činností s vyprošťovacím nářadím HOOLIGAN.

Odpoledne pak následovala praktická část. Účastníci byli rozděleni do 10 skupin po 8 lidech a měli možnost si na 10 stanovištích, kde strávili v průměru 1 hodinu, vyzkoušet různé situace, se kterými se budou setkávat při vyprošťování v praxi. Každé stanoviště bylo zaměřeno na speciální tematiku.

Stanoviště 1 – Elektromobilita

Stanoviště navazovalo na teoretickou přednášku. Výrobci, kterým patří náš velký dík, poskytli vozidla na elektrický a hybridní pohon. Účastníci měli možnost seznámit se u všech předváděných automobilů s jejich konstrukcí a základními postupy pro případ zásahu ať už při požáru nebo dopravní nehodě. Dále mohli porovnávat různé přístupy k bezpečnosti elektrifikovaných vozidel jednotlivých automobilek. Hovořilo se o tzv. listech pro záchranáře, bezpečnostních listech, čtení QR kódů, o postupech uvedení vozidel ostatních výrobců do beznapěťového stavu odpojovacím konektorem apod.

Stanoviště 2 - Vyprošťování

Zraněný člověk uvězněný ve vozidle je častá událost, se kterou se hasiči setkávají. Na stanovišti byla simulována situace při dopravní nehodě, kdy je do vozidla znemožněn přístup předními a zadními bočními dveřmi z obou stran a lze se do něj dostat pouze pátými dveřmi, které byly v tomto případě ještě zdeformovány, včetně zadní části střechy. Zraněná osoba se nacházela na sedadle řidiče. Úkolem zasahujících hasičů bylo osobu za pomoci vyprošťovacího zařízení a páteřní desky z vozidla bezpečně vyprostit.

Stanoviště 3 – Věž JENGA

Prověření zručnosti a jemné motoriky, to bylo cílem u stanoviště nazvaného „Věž JENGA“. Pyramida postavená z dřevěných hranolů a hydraulický rozpínák. Úkolem bylo pomocí hydraulického rozpínáku vysunout ze spodní části věže vždy jeden hranol a umístit jej na vrchol pyramidy tak, aby se celá stavba nesesypala. Výkony některých účastníků doslova braly dech.

Kromě této zábavné disciplíny bylo možné si na stanovišti vyzkoušet také práci se sadou technických prostředků pro manipulaci s nepojízdnými vozidly, kterou vyvinuli kolegové z HZS Olomouckého kraje.

Stanoviště 4 – Konstrukce vozidel

Možnost detailně se seznámit s konstrukcí a bezpečnostními prvky pasivní a aktivní bezpečnosti umožnila účastníkům prohlídka dvou osobních automobilů v řezu. Jedno z vozidel zapůjčila organizátorům pro účely tohoto výcviku hasičská stanice v Nošovicích. Konstrukční díly byly na vozech barevně odlišeny a určovaly tak různou tuhost použitého materiálu, a to od vysoce pevných částí s minimální deformovatelností, až po části, které mají za úkol absorbovat maximální energii. Dále bylo na vozidlech možno spatřit všechny důležité prvky skladby karoserie, včetně prahu, střechy, A­ sloupku a B­ sloupku. Díky řezům byly odkryté rovněž pozice jednotlivých typů airbagů, včetně pyropatron a dále senzory nárazu po obvodu vozidla a asistenční systémy. V řezu byla provedena rovněž sedadla, na kterých byl dobře vidět mechanismus jejich ovládání a nastavování.

Stanoviště 5 – Těžké vyprošťování

Stanoviště bylo patrně nejnáročnější na přípravu scénáře. Vraky aut musely být předem upraveny, resp. zdeformovány. Na stanovišti byla simulována dopravní nehoda, při které bylo vozidlo umístěno na střeše, šikmo přes překážku, s figurínou uvnitř, a střecha vozidla byla silně zdeformována. Hasiči měli za úkol vozidlo dostatečně stabilizovat proti sesunutí a za pomoci vyprošťovacího zařízení vyprostit figurínu z místa řidiče.

Stanoviště 6 – Úlevové polohy

Auto po nehodě převrácené na bok a v něm uvězněný zraněný řidič, visící v bezpečnostním pásu. Jak tuto situaci vyřešit, aby byl řidič co nejšetrněji vytažen z vozu? Pomocí požární hadice B. Úkolem hasičů bylo vozidlo dostatečně stabilizovat, osobě uvězněné v pásech poskytnout dostatečnou úlevu pomocí podpěry hasičskou hadicí a poté ji vyprostit z místa řidiče na páteřní desce. Dále na stanovišti proběhla teoretická část, při které byla probírána první pomoc včetně instruktáže v přikládání krčního límce.

Stanoviště 7 -  Stabilizace vozidel

Na stanovišti byla umístěna tři vozidla v poloze na střeše, na boku a předními koly na svodidlech. Účastníci si vyzkoušeli stabilizaci vozidel ve všech třech situacích s prostředky určenými pro stabilizaci od různých výrobců a měli tak možnost porovnat jejich technické provedení i výhody použití.

Stanoviště 8 – Nákladní automobily

Zdemolovaná kabina nákladního vozu, ze které se řidič nemá šanci dostat sám. Účastníci výcviku měli za úkol se pomocí vyprošťovacího zařízení dostat k místu řidiče či spolujezdce, a člověka z kabiny bezpečně vyprostit. Tato situace je častá zejména u dopravních nehod na dálnicích.

Stanoviště 9 – Zvedací vaky

Všichni jistě znají hru, kdy je cílem dostat v labyrintu kuličku do domečku. Tak přesně tento úkol měli účastníci splnit na stanovišti s číslem 9. Na balanční desce, pod kterou byly umístěny 3 zvedací vaky (s nosností 16 t a 2x 25 tun), byl vytvořen labyrint a úkolem bylo pomocí těchto zvedacích vaků, ovládaných přepouštěcími ventily, manipulovat s deskou (labyrintem) tak, aby se kulička dostala do stanoveného cíle.

Proč je důležité naučit se pracovat se zvedacími vaky? U některých dopravních nehod je nutné zvedat těžké břemeno v rovnovážné poloze, aby u osoby uvězněné v dopravním prostředku nedošlo například k dalšímu zranění apod.

Stanoviště 10 – Navijáky

Po ukončení šetření Policie na místě nehody je třeba dostat převrácené auto zpět na kola, při minimalizaci dalších škod. Úkolem na tomto stanovišti bylo za pomoci elektrického navijáku umístěného na cisternové automobilové stříkačce přes kladku dostat vozidlo zpět na kola tak, aby při jeho přetáčení byl způsoben co nejmenší náraz. Účastníci měli k dispozici různé přípravky pro vazačské a vyprošťovací práce a měli tedy možnost si vyzkoušet, jaký přípravek je optimální pro tento úkol.

Hlavním cílem Rescue meetingů, které bychom chtěli pořádat každoročně, je výměna a předávání zkušeností napříč sborem tak, aby se skutečně do každé hasičské stanice dostalo co možná nejvíce aktuálních informací o současných možnostech vyprošťování u dopravních nehod. Zkrátka „trénink dělá mistra“ a čím více se budeme na naše zásahy připravovat, tím lépe dokážeme zachraňovat lidské životy.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Papaláši

Nemáte dojem, že se vy politici, evidentně SPD nevyjímaje, chováte jako papaláši? Přijde vám etické zvyšovat si platy, když většině lidem klesají, a když ještě k tomu pobíráte náhrady? Navíc podle vás je v pořádku a etické vůči nám lidem, kteří vše platíme z našich daní, pobírat náhrady v plné výši,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

22:17 Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

Návštěvy pracovníků Kanceláře ombudsmana v domovech se zvláštním režimem ukázaly, že život tamních o…