Liberecký kraj: Chytrý kraj tvoří chytré projekty, usnadňují lidem život

25.03.2023 9:13 | Tisková zpráva

Komunikace s využitím moderních technologií, chytré veřejné budovy, šetrné hospodaření s vodou. To a mnoho dalšího užitečného přináší projekt Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. I za minulý rok se naplňování vizí projektu dařilo, což dokládá i Výroční zpráva Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj za rok 2022. S ní se na svém včerejším jednání seznámili i krajští radní.

Liberecký kraj: Chytrý kraj tvoří chytré projekty, usnadňují lidem život
Foto: Liberecký kraj
Popisek: Liberecký kraj - logo

„Chytré technologie dávají stále větší smysl v mnoha oblastech, bezesporu dobrým příkladem je energetika. Dále v souvislosti se změnou bezpečnostní situace v Evropě se skloňuje téma kybernetické bezpečnosti. V Libereckém kraji pokračujeme ve vybudování Juniorního centra pro kybernetickou bezpečnost. V oblasti hospodaření s energiemi došlo v objektech Libereckého kraje k posunu v pohledu na využívání alternativních zdrojů energie,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Kraj také vytipoval vhodné lokality pro instalaci fotovoltaických elektráren a zahájil práce na vyhotovení potřebné dokumentace pro následné uskutečnění projektů. „Nejblíže tomu jsou fotovoltaiky na budově Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou, na objektu Gymnázia v České Lípě či Střední zdravotnické školy v Turnově,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Liberecký kraj se též vydává cestou elektronizace veřejné správy. Kraj například chystá projekt digitální recepce, která například zjednoduší přehled o počtu návštěv a sníží náklady. Takové chytré řešení pak spojuje návštěvní i informační systém, a zvládne tak široké spektrum úkolů. Pilotní projekt připravuje kraj v budově Evropského domu.

Liberecký kraj plánuje vybudovat i informační a datový portál, a to po vzoru Královehradeckého kraje nebo statutárního města Brna. „Každá instituce při své činnosti sbírá, zpracovává, generuje a uchovává velké množství informací, dnes již zcela výhradně v elektronické datové podobě. Tyto informace se mohou poměrně jednoduchým způsobem stát cenným zdrojem vstupních dat pro různé typy aplikací, které nám mohou poskytnout řadu užitečných služeb,“ doplnil Jiří Ulvr.

„Krajský úřad Libereckého kraje se snaží využívat možností moderních technologií dlouhodobě a průběžně. V současné době máme snahu fungování úřadu zlepšit a zejména snížit množství fyzického papíru, který používáme. Postupně tak přecházíme na plně elektronickou verzi oběhu dokladů, jako jsou cestovní příkazy, platební poukazy, objednávání různých služeb, elektronizace smluv a celé řady dalších dokladů a papírů, které v úřadě dnes a denně vznikají a obíhají. Od listopadu roku 2021 již schvalujeme materiály předkládané do rady kraje a zastupitelstva pouze elektronicky,“ dodal Zbyněk Miklík.

Mezi další připravované projekty lze uvést Centrální depozitář sbírkových předmětů nebo finišující projekt Digitální technické mapy Libereckého kraje. „Zavedení chytrých technologií má zásadní vliv na moderní fungování kraje a zvýšení kvality života občanů v regionu,“ poznamenal radní Jiří Ulvr.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

CzechTourism: Lázně loni přivítaly téměř milion hostů, letošní sezóna se právě rozjíždí

22:08 CzechTourism: Lázně loni přivítaly téměř milion hostů, letošní sezóna se právě rozjíždí

Celkem 926 tis. hostů loni zamířilo do některého z tuzemských lázeňských ubytovacích zařízení (LUZ).…