MHMP: Díky zimním humanitárním opatřením bylo za uplynulou zimu odbaveno o 20 % kontaktů více

29.05.2024 22:04 | Tisková zpráva

Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat studené dny a zejména noci v teplém, čistém a bezpečném prostředí. Osoby bez přístřeší měly od 1. prosince 2023 do 31. března 2024 k dispozici více jak 500 lůžek v pěti noclehárnách a útulnách, přes 120 lůžek ve dvou zařízeních v režimu 24/7 a také dvě noční hygienická centra.

MHMP: Díky zimním humanitárním opatřením bylo za uplynulou zimu odbaveno o 20 % kontaktů více
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Nové radnice, sídla pražského magistrátu

Centrum sociálních služeb Praha je koordinátorem zimních humanitárních opatření, poskytuje své ubytovací kapacity, posiluje vybrané služby a má na starosti také dispečink, který je hlavním koordinačním nástrojem v zimních humanitárních opatřeních (ZHO). Řídí se jím, mimo jiné, převážení a umisťování osob mezi jednotlivými zařízeními, jako byla denní centra, noclehárny, hygienická centra, zařízení 24/7, protialkoholní záchytná stanice, azylové domy, a ostatní. V případě potřeby dispečink spolupracoval také se složkami integrovaného záchranného systému, Městskou policií hl. m. Prahy, sociálními kurátory a dalšími aktéry v sociální oblasti. Tento dispečink fungoval 24/7, a po dobu trvání ZHO zaznamenal téměř 6 500 hovorů.

„Zimní humanitární opatření jsou každoročně velmi náročná na organizaci. Tato práce vyžaduje perfektní koordinaci celé řady institucí po dobu čtyř měsíců. Náš dispečink uplynulou zimu odbavil celkem 6 518 kontaktů, což je o téměř 20 % více než rok před tím. Tento nárůst svědčí o tom, že způsob naší komunikace funguje efektivně pro všechny zúčastněné strany. Poskytli jsme 56 101 noclehů, přičemž nejvyšší počet, 686 noclehů, byl zaznamenán v noci 18. ledna. Díky společnému úsilí našich zaměstnanců a neziskových organizací se nám podařilo zajistit, že téměř sedm stovek lidí našlo v jednu jedinou noc střechu nad hlavou, teplo a péči,“ říká náměstkyně primátora Alexandra Udženija, která má na starost sociální věci, bydlení a zdravotnictví.

Od začátku prosince 2023 do konce března 2024 bylo uskutečněno přes 45 000 noclehů. Z hlediska počtu noclehů byly nejvytíženějšími noclehárna na lodi Hermes, která funguje celoročně, ale v období ZHO je stěžejním zařízením (poskytla bezmála 13 000 noclehů). Klíčovou součástí byly zařízení 24/7, a to Kloubovy domy a Troja, které byly koncipované pro soběstačné klienty, včetně těch na invalidních vozících. V zařízení Kloubovy domy působila i pečovatelská služba, takže se do něj dostaly i osoby, které jsou v soběstačnosti omezeny. Za úspěch považujeme také to, že všem osobám ubytovaných v zařízeních s režimem 24/7 se buď podařilo najít následné bydlení v domovech se zvláštním režimem, azylových domech, ubytovnách a tak podobně, nebo dokázali odejít po vlastní ose.

„Zimní humanitární opatření hodnotíme jako velmi dobře zvládnuté. Zima byla mírná, kapacity na všech zařízeních zapojených do těchto opatření byly vždy dostatečné, v době odstávky lodi Hermes, z důvodu velké vody, jsme byli připraveni s náhradní kapacitou v objektu Vladimírova a dalšími záložními plány, a po celou dobu trvání zimních humanitárních opatření se nestalo, že by se někdo nedostal do tepla, pokud potřeboval a chtěl. Letos byla také poprvé smluvena spolupráce s nemocnicemi ohledně lůžek následné péče, a to s Městskou nemocnicí následné péče a Nemocnicí Na Františku. Nesoběstačné klienty jsme po domluvě a za přesně daného postupu mohli umisťovat na lůžka následné péče, kde se během pobytu osoby zdravotně stabilizovaly, naučily se používat kompenzační pomůcky, a tak celkově fungovat se svými handicapy,“ říká ředitel Centra sociálních služeb Praha Roman Béla.

Realizace ZHO by se samozřejmě neobešla bez podpory a spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou policií hl. m. Prahy, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytnou stanicí, sociálními kurátory městských částí a v neposlední řadě také s partnerskými organizacemi z oblasti sociálních služeb, jako jsou Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita, K Srdci klíč, Farní charita, Jako doma, R-Mosty a další. Všem, včetně všímavých spoluobčanů, kteří se do opatření jakkoli zapojili, mnohokrát děkujeme, neboť pouze společnými silami dokážeme pomáhat v takovém rozsahu, v jakém pomáháme!

 

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Mír na Ukrajině

Paní Konečná, dobrý den. Jednak gratuluji ke zvolení. Vy opakovaně tvrdíte, že EU má nástroje, jak ukončit válku na Ukrajině. Zajímá mě jaké? Podle mě EU nezmůže nic. A ještě co si myslíte o podmínkách, které si klade Rusko, aby válku ukončilo? Chce nejen část území Ukrajiny, ale požaduje i to, aby ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Letos se do světa rozletí dalších dvaadvacet sokolích mláďat

14:46 ČEZ: Letos se do světa rozletí dalších dvaadvacet sokolích mláďat

Stejně jako vloni i letos zaregistrovali ornitologové z ALKA Wildlife jedenáct párů kriticky ohrožen…