MHMP: Praha představila nový manuál pro pražské hřbitovy jejich správcům

20.11.2021 10:20 | Tisková zpráva

Na území hlavního města Prahy se nachází 84 hřbitovů o celkové ploše více než 170 hektarů. Jejich správa je rozdělena mezi městské části, církve a většina spadá pod městskou organizaci Správa pražských hřbitovů (SPH). Vedle rozlehlých nekropolí jsou to i hřbitovy lokálního charakteru, kromě hřbitovů zdánlivě bezvýznamných i místa paměti národního významu. Manuál tvorby veřejných prostranství pro pražské hřbitovy, který má být jakýmsi návodem, jak hřbitovy rozvíjet a pečovat o ně, představila dnes radní hl. m. Prahy Milena Johnová správcům hřbitovů.

MHMP: Praha představila nový manuál pro pražské hřbitovy jejich správcům
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do budovy Nové radnice, sídla pražského magistrátu

Vedle hlavní funkce hřbitovů, kterou je pohřbívání a vzpomínání na zesnulé, pojmenovává další funkce a hodnoty pohřebišť: urbánní, environmentální, kulturní a architektonické. Manuál své teze doprovází mnoha příklady dobré praxe ze hřbitovů v ČR i zahraničí. Důležitou součástí dokumentu, který zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) ve spolupráci se širokou skupinou odborníků, je i katalog hřbitovů ve správě SPH, který byl v tomto rozsahu zpracován vůbec poprvé.

„Manuál není snahou teoretiků poučovat a autoritativně určovat správná řešení. Jeho prostřednictvím plníme koordinační a metodickou roli hlavního města. Ráda bych, aby ti, kteří o pražských hřbitovech rozhodují a kteří se podílejí na jejich podobě, vnímali manuál jako pomůcku pro uvažování o každodenní péči i pro uvažování o dalším rozvoji. Z toho důvodu byl také materiál už při svém vzniku konzultován se správci hřbitovů. Považuji dnešní setkání a diskusi se správci za velmi důležité, protože to přispěje k pochopení a přijetí manuálu. Jen tak můžeme na pražských hřbitovech čekat potřebnou změnu k lepšímu,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví, která má ve své gesci také pohřebnictví.

„Mám radost, že se ve vedení města našla vůle vydání manuálu prosadit. V minulosti byly hřbitovy a pohřebnictví často na periferii zájmu. Dnes je manuál hřbitovů dokonce druhým plug-inem klíčové celoměstské koncepce - Manuálu veřejných prostranství.  Mám radost i z jeho podoby. Není regulačním nástrojem, ale naopak iniciačním a inspirativním. S jeho uvedením do praxe nás čeká spousta práce. Těším se na ni,“ doplňuje Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů.

„Praha má konečně dokument pro důležitou oblast, která byla dlouhou dobu opomíjena. Hřbitovy na území hlavního města, jichž je v současnosti 84, tvoří často bariéru, nejsou prostupné a péče o ně se zásadně odlišuje. Manuál má za cíl podpořit a sjednotit jejich rozvoj a poukázat na možnost zlepšení těchto míst jakožto součástí veřejných prostranství,“ uvádí Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Jedním z příkladů, kdy vznik nového hřbitova už od počátku respektuje zásady zmíněné v dnes představeném manuálu, je budoucí suchdolský hřbitov.

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava, tak se jmenuje projekt nového hřbitova, který nyní naše městská část buduje. Jeho příprava započala už v roce 2017, kdy jsme zorganizovali architektonicko-krajinářskou projektovou soutěže o návrh. Díky spolupráci s pražskými experty v oblasti pohřebnictví už od zadání soutěže, přes její vyhodnocení a přípravu projektu vzniká na “zelené“ louce areál hřbitova, kde bude místo jak pro klasické způsoby pohřbívání, tak i rozptylová loučka a prostor pro vsyp ke kořenům,“ dodává Petr Hejl, starosta městské části Praha - Suchdol. Podrobnosti k tomuto konkrétnímu projektu jsou ZDE.

K dispozici je také kompletní Manuál hřbitovů a také Katalog hřbitovů.

reklama

autor: Tisková zpráva

Migrační pakt

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se z migračního paktu můžeme nějak vyvázat nebo je to už hotová věc? A řeší vůbec to hlavní, jak nelegální migraci zabránit? Není třeba řešit příčinu problému než pak jeho důsledky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

VLS: Stádo zubrů má dva nové býky z Milovic, dvě samice z Ralska poputují do nového chovu na Lipno

16:13 VLS: Stádo zubrů má dva nové býky z Milovic, dvě samice z Ralska poputují do nového chovu na Lipno

Chov zubrů VLS v Ralsku doplnili dva býci z chovu ochranářské společnosti Česká krajina v Milovicích…