MŠMT: Ministr Plaga předal jmenování 60 novým profesorům

18. 12. 2018 20:01

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy dnes předal jmenovací dekrety 60 novým profesorkám a profesorům. Nejvyšší akademický titul převzali nově jmenovaní ve Velké aule pražského Karolina. Profesory jmenuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

MŠMT: Ministr Plaga předal jmenování 60 novým profesorům
Foto: msmt.cz
Popisek: MŠMT - logo

„Za vaším dnešním úspěchem se skrývá nesmírné dlouholeté nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce, která není vždy dostatečně oceněna. Prošli jste náročnou procedurou až na tento vrchol vědecko-pedagogické vzdělávací pyramidy. Věřím ale, že se tímto vaše produktivní práce nezavršuje, ba právě naopak. Pevně věřím, že dnešní ceremoniál bude impulsem k další práci a motivací k rozvíjení Vašich vědních a uměleckých oborů, z nichž budeme moci čerpat my všichni,“ uvedl ministr Plaga.

Seznam nově jmenovaných profesorek a profesorů

1. doc. Mgr. Tomáš ALBRECHT, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky

2. doc. RNDr. Jiří BOUCHALA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra aplikované matematiky

3. doc. MUDr. Miloš BROĎÁK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Katedra chirurgie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Urologická klinika

4. doc. RNDr. Jan ČERMÁK, CSc.
pro obor: Matematika – matematická analýza
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

5. doc. MUDr. Jaroslav ČERMÁK, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav hematologie a krevní transfuze, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

6. doc. Ing. Mgr. Martin DLOUHÝ, Dr., MSc
pro obor: Ekonometrie a operační výzkum
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonometrie

7. doc. RNDr. Ladislav DUŠEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz, Přírodovědecká fakulta

8. doc. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonomické statistiky

9. doc. Ing. Michal FULEM, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav fyzikální chemie

10. doc. Mgr. art. Ivan GAJAN
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
působí: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Vysoká škola múzických umění

11. doc. Ing. Jana HANČLOVÁ, CSc.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra matematických metod v ekonomice

12. doc. MUDr. Vojtěch HAVLAS, Ph.D.
pro obor: Ortopedie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Fakultní nemocnice v Motole, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

13. doc. Ing. Vlastimil HAVRAN, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce

14. doc. Ing. Ivo HLAVATÝ, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie

15. doc. Ing. RNDr. Martin HOLEŇA, CSc.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra aplikované matematiky

16. doc. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.
pro obor: Taneční umění se zaměřením Pedagogika tance
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra tance, Národní divadlo, Laterna magika

17. doc. PhDr. Tomáš JANÍK, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání

18. doc. RNDr. Josef JEŽEK, CSc.
pro obor: Aplikovaná geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky

19. doc. PhDr. Marie KLIMEŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

20. doc. RNDr. Pavel KOPEL, Ph.D.
pro obor: Zemědělská chemie
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chemie a biochemie

21. doc. RNDr. Marie KORABEČNÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie a genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetiky, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

22. doc. Mgr. Michal KOUCKÝ, Ph.D.
pro obor: Informatika – teoretická informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Informatický ústav, Matematický ústav Akademie věd České republiky

23. doc. Mgr. Markéta KŘÍŽOVÁ, Ph.D.
pro obor: Iberoamerikanistika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Středisko ibero-amerických studií

24. doc. Mgr. Jana KUKUTSCHOVÁ, Ph.D.
pro obor: Materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálové inženýrství, Centrum nanotechnologií

25. doc. akademický malíř Tomáš LAHODA
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění
na návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze
působí: Univerzita Pardubice, Ateliér výtvarné přípravy, Architectural Institute in Prague

26. doc. Ing. Václava LAŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Strojní inženýrství
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů

27. doc. MUDr. Jiří MASOPUST, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Národní ústav duševního zdraví

28. doc. MUDr. Radoslav MATĚJ, Ph.D.
pro obor: Patologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Ústav patologie, Neurologická klinika, Oddělení patologie a molekulární medicíny

29. doc. PaedDr. Iva MÁLKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny novější české literatury
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy

30. doc. MUDr. Robert MIKULÍK, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, I. Neurologická klinika, Mezinárodní centrum klinického výzkumu

31. doc. RNDr. Michal MUNK, PhD.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové
působí: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky

32. doc. MUDr. David NETUKA, Ph.D.
pro obor: Neurochirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice

33. doc. RNDr. Stanislav OPLUŠTIL, Ph.D.
pro obor: Geologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie

34. doc. Ing. Marek PENHAKER, Ph.D.
pro obor: Biomedicínské inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

35. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Architektura a stavitelství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury

36. doc. RNDr. Marek PROCHÁZKA, Dr.
pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav

37. doc. PaedDr. Pavol PROKOP, PhD.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra biológie

38. doc. Ing. Petr PTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů, Centrum materiálového inženýrství

39. doc. PhDr. et PhDr. Radek PTÁČEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Psychiatrická klinika, Národní institut pro děti a rodinu, z.s., Česká lékařská komora, University New York in Prague, Katedra psychologie, Justiční akademie

40. doc. Ing. Bohdan SCHNEIDER, CSc.
pro obor: Biofyzika
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky, BIOCEV

41. doc. Mgr. Erik SIGMUND, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Institut aktivního životního stylu

42. doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky

43. doc. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.
pro obor: Podnikové ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální a environmentální ekonomiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně-ekonomická, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy

44. doc. MUDr. Marek SVOBODA, Ph.D.
pro obor: Onkologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Středoevropský technologický institut, Centrum molekulární medicíny

45. doc. Ing. Daniel SÝKORA, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce

46. doc. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.
pro obor: Mezinárodní ekonomické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky, Škoda Auto vysoká škola, Katedra ekonomie

47. doc. Mgr. Jiří ŠPIČKA, Ph.D.
pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

48. doc. Mehdi TOLOO, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra systémového inženýrství

49. doc. Dr. Boris TOMÁŠIK
pro obor: Fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra fyziky, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky

50. doc. Ing. Karel TUZA, CSc.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: A PLUS, a.s. Brno

51. doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie

52. doc. RNDr. Ivan VARGA, PhD. et PhD.
pro obor: Anatomie, histologie a embryologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Komenského v Bratislave, Lékarská fakulta, Ústav histológie a embryológie

53. doc. RNDr. Andrea VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, PhD.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie

54. doc. Ing. Tomáš VÍT, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
působí: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení

55. doc. Ing. Marek VOCHOZKA, Ph.D.
pro obor: Ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

56. doc. MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

57. doc. Ing. Petr ZÁMOSTNÝ, Ph.D.
pro obor: Organická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické technologie

58. doc. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky

59. doc. MUDr. Michal ZIKÁN, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Gynekologicko-porodnická klinika, Nemocnice na Bulovce

60. doc. PharmDr. Petr ZIMČÍK, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Generální štáb slaví 100 let, u zrodu stáli francouzští důstojníci

22:49 Armáda ČR: Generální štáb slaví 100 let, u zrodu stáli francouzští důstojníci

Generální štáb Armády České republiky si 15. října připomíná datum vzniku svého historického předchů…