MŠMT: Ministryně podporuje zvýšení platu pedagogům

12.02.2016 19:30

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová na tiskové konferenci představila návrh kariérního řádu učitelů. Zároveň podpořila návrh školských odborů na zvýšení platů učitelů o 10 %, což by podle propočtů znamenalo pro státní rozpočet investici 13 miliard korun.

MŠMT: Ministryně podporuje zvýšení platu pedagogům
Foto: Hans Štembera
Popisek: Kateřina Valachová

„Je třeba, abychom vůči učitelům a nepedagogickým pracovníkům ve školství zaujali mnohem razantnější postoj a podpořili jejich oprávněné požadavky mnohem důrazněji. Není to o platech, je to o postavení učitelů.  A pokud si učitelů vážíme, nemůžeme nadále respektovat to, že vydělávají polovinu platu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Částka, kterou žádají odbory je obrovská, ale je legitimní. Proto jsem vyslyšela žádost odborů a s touto částkou začnu vyjednávání s ministerstvem financí,“ uvedla ministryně Valachová.

Postoj ministryně kladně ohodnotil předseda Českomoravského odborového svazu školství František Dobšík: „Velmi vítám, že po dlouhé době se ministryně školství ztotožnila s tím, co terén cítí. Pokud se naplní alespoň z části tyto požadavky, tak se určitě posuneme k větší míře kvality vzdělávání. A jsem rád, že paní ministryně nezapomíná také na nepedagogické pracovníky.“

Novelu zákona o pedagogických pracovnících, která bude obsahovat kariérní řád, předloží MŠMT do konce března k projednání Vládě, v červnu 2016 by měla být novela předložena do Poslanecké sněmovny. V roce 2018 vstoupí kariérní řád učitelů v účinnost.

Zákon nově definuje tři kariérní stupně (začínající učitel, samostatný učitel a vynikající učitel) a podmínky pro postup učitele celým kariérním systémem. Postup na vyšší kariérní stupeň bude spojen se zvýšením tarifního platu (předpokládá se 1000 Kč při přechodu na druhý kariérní stupeň a 5000 Kč při přechodu na třetí kariérní stupeň). Přechod na druhý kariérní stupeň bude navíc spojen s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Přechody mezi jednotlivými kariérními stupni budou realizovány formou atestací. Novela zavede také nové specializované činnosti, za které bude učitelům náležet specializační příplatek a odpočet hodin z přímé pedagogické činnosti.

Odhadovaný roční finanční dopad na státní rozpočet po plném náběhu třetího kariérního stupně (rok 2027) je 4,135 miliardy korun.

Dalším připraveným materiálem MŠMT, který zamíří do vnějšího připomínkového řízení, je reforma financování regionálního školství. Zásadní změnu představuje zavedení zcela odlišného systému financování pedagogické práce v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v konzervatořích a ve školních družinách. Bude zde stanoven maximální rozsah vzdělávání, nebo přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Škole (školní družině) pak budou poskytnuty finance na skutečný počet jejích pedagogů, pokud hodinové vyjádření jejich úvazků (přímé pedagogické činnosti) nepřekročí stanovený maximální rozsah. Objem poskytnutých peněz bude přitom respektovat reálné zařazení pedagogů školy (školní družiny) do platových tříd a stupňů a normativně stanovenou úroveň ostatních nárokových a nenárokových složek platů.

reklama

autor: Tisková zpráva

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

BESIP: Česká republika získala na evropském finále dopravní soutěže bronz

7:14 BESIP: Česká republika získala na evropském finále dopravní soutěže bronz

Česká republika dosáhla i letos na mezinárodní úrovni dalšího velkého úspěchu – na evropském finále …