MSp: Koncepce probace a mediace v ČR - více alternativních trestů, ochrana společnosti i kvalitní pracovníci

11.10.2017 14:55

Vláda na svém jednání schválila Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025. Materiál upravuje směřování probace a mediace v ČR a definuje čtyři okruhy jejího dalšího rozvoje. Zaměřuje se na prevenci kriminální činnosti, cílí na ochranu obětí trestných činů a zajištění bezpečnosti ve společnosti a navrhuje kroky pro efektivní fungování Probační a mediační služby.

MSp: Koncepce probace a mediace v ČR - více alternativních trestů, ochrana společnosti i kvalitní pracovníci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova ministerstva spravedlnosti

„Probační a mediační služba funguje již šestnáct let, a proto je na místě formulovat její další směřování. Vznikl tedy tento strategický materiál, který upravuje zásadní oblast trestní politiky a který navíc doplňuje vládou již schválenou Koncepcí vězeňství do roku 2025,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán a dodal, že oba strategické materiály resortu justice směřují k naplnění téhož smyslu – ke snižování recidivy a lepšímu začleňování pachatelů trestné činnosti do společnosti.

Koncepce představuje efektivní způsoby jak u pachatelů dosáhnout  prevence opakování trestné činnosti: k tomu by mělo vést především vhodné ukládání alternativních trestů. Materiál počítá také s intenzivnějším působením probačních úředníků, ať při individuální nebo skupinové práci s pachateli, a s lepší přípravou trestaného na návrat do běžného života.

Kromě efektivní práce s odsouzenými pamatuje koncepce také na oběti trestné činnosti a nastiňuje systémové řešení jejich ochrany, navrhuje zajištění a rozšíření dostupnosti kontaktních center PMS a sjednocení přístupů k obětem v rámci dalších resortů.

Klíčovým cílem koncepce je posílení bezpečnosti ve společnosti. Odborníci proto počítají s kvalitnějšími analýzami chování pachatelů a rizik, která pro společnost představují. S tím souvisí také efektivní kontrola osob ve výkonu alternativního trestu. Jedním z hlavních cílů celé koncepce je totiž úspěšné zavedení systému elektronického monitoringu. Požadavky na ochranu společnosti zahrnují také lepší bezpečnost pracovníků Probační a mediační služby při výkonu jejich práce.

Posledním cílem dokumentu je zlepšení podmínek práce v organizaci, která probaci a mediaci v ČR zajišťuje. Činnost zaměstnanců Probační a mediační služby klade vysoké nároky na kvalifikaci, je to rovněž práce psychicky náročná, která se často odehrává v rizikovém prostředí. Zaměstnance PMS je proto potřeba lépe motivovat, zlepšit materiální a technické podmínky pro jejich práci a zajistit jim prostor pro vzdělávání a další rozvoj.

Na tvorbě dokumentu se podílela řada odborníků z Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR, dále také zástupci Nejvyššího státního zastupitelství a odborníci z akademické sféry i nestátních organizací. Stěžejní podmínkou pro rozvoj probace a mediace je meziresortní a multidisciplinární přístup, jehož výsledkem má být účinný a pro veřejnost bezpečný výkon alternativních trestů a celorepublikově dostupná nabídka služeb pro oběti trestných činů. 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Proč nikdo z EU neinicuje jednání o míru?

Určitě je to s Putinem těžké, ale když se o to nikdo nebude pokoušet, jak jinak válku ukončit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vojenská akademie Vyškov: Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

22:11 Vojenská akademie Vyškov: Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

Pietní akt k uctění památky velitele paraskupiny Wolfram a patrona pěší roty Aktivní zálohy Krajskéh…