Ministerstvo zdravotnictví: Získání jednodušším způsobem další specializaci pro sestry

04.06.2023 16:44 | Tisková zpráva

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické doporučení pro započítání některých částí dříve absolvovaného specializačního vzdělávání všeobecných sester. Cílem je, aby sestra mohla v případě změny pracoviště či oboru získat jednodušším způsobem další specializaci.

Ministerstvo zdravotnictví: Získání jednodušším způsobem další specializaci pro sestry
Foto: mzcr.cz
Popisek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Metodické doporučení všeobecným sestrám se specializovanou způsobilostí a poskytovatelům zdravotních služeb přibližuje, co lze z jedné specializace započíst do druhé nebo případně demonstruje oblasti znalostí a dovedností, které všeobecná sestra v absolvovaném specializačním vzdělávání nezískala nebo získala v jiném rozsahu, a které může získat nejenom absolvováním dalšího specializačního vzdělávání, ale též absolvováním certifikovaných kurzů.

Metodické doporučení se vztahuje na částečnou provázanost a prostupnost mezi nejčastěji požadovanými obory:

  • Ošetřovatelské péče v interních oborech
  • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
  • Ošetřovatelská péče v geriatrii
  • Domácí a hospicová péče
  • Intenzivní péče.

Započítání předchozího vzdělávání povede ke zkrácení vzdělávací cesty ve výše uvedených oborech specializačního vzdělávání, pakliže všeobecná sestra

  • již specializovanou způsobilost v jednom vybraném oboru specializačního vzdělávání získala nebo
  • absolvovala certifikované kurzy, pokud jsou součástí vzdělávacího programu daného specializačního oboru, nebo
  • absolvovala jiné studium než specializační vzdělávání nebo certifikovaný kurz, které odpovídá nebo jeho část odpovídá obsahu a rozsahu některé části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání, ve kterém je požádáno o zápočet.

Sestra má také možnost využívat k získávání chybějících vědomostí, dovedností a činností vzdělávání prostřednictvím certifikovaných kurzů. Certifikovaným kurzem sice nelze nahradit získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, nicméně zdravotnický pracovník, který nemá specializovanou způsobilost v příslušném oboru specializačního vzdělávání, může vykonávat jednotlivé činnosti zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, ke kterým získal zvláštní odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kurzu. Pokud tedy všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v jednom oboru absolvuje certifikovaný kurz, kterým si doplní chybějící vědomosti, dovednosti k provádění činností, ke kterým nezískala v předchozím specializačním vzdělávání specializovanou způsobilost, bude oprávněna k určitým dílčím činnostem, jako by měla specializaci.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Ekonomika

Pořád od vás slyšíme to stejné, že je třeba šetřit. To ale nidko nerozporuje, jen se ptám, kdy poroste naše životní úroveň? Ta totiž stále klesá. Co děláte proto, abychom dorovnali ostaní vyspělé státy? Přeci i životní úroveň je něco, co je třeba řešit. A když už jste u těch úspor, kdy stát bude še...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

UCSZOO: Uměle odchovaný jedinec nemá přirozené sociální návyky svého druhu

22:03 UCSZOO: Uměle odchovaný jedinec nemá přirozené sociální návyky svého druhu

Stanovisko Unie českých a slovenských zoologických zahrad ke kauze nelegálního chovu bílého tygra če…