Moravskoslezský kraj dá na ochranu životního prostředí téměř 39 milionů korun

28.03.2018 8:06

Na aktivity, které by mohly přispět k ochraně životního prostředí v regionu, rozdělí Moravskoslezský kraj dalších 25,35 milionu korun. S částkou, kterou kraj už začátkem roku vyčlenil na ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol (13,5 mil. Kč), tak na prevenci a řešení stavu životního prostředí půjde z krajské pokladny téměř 39 milionů korun.

Moravskoslezský kraj dá na ochranu životního prostředí téměř 39 milionů korun
Foto: kr-moravskoslezsky.cz
Popisek: Moravskoslezský kraj

„Území Moravskoslezského kraje tíží dluhy z minulosti v různých oblastech životního prostředí, které je nutno postupně splácet. Ne všechny však souvisejí pouze s vysokou hustotou průmyslové činnosti. Poměrně závažným problémem je nedostatečné pokrytí celého území kanalizační sítí a čističkami odpadních vod. Kraj trápí i dlouhodobé sucho, naši pozornost si zaslouží také péče o handicapované živočichy. Vkládáme naději i do výchovy zejména mladé generace,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

Velký zájem mají žadatelé o dotaci z programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí, na který je alokováno 3,5 milionu korun.   „Obdrželi jsme 58 žádostí, z toho 22 ale nesplňovalo podmínky dotačního programu. Zbývající žádosti krajští zastupitelé podpořili, mezi úspěšné žadatele tak rozdělíme téměř 2,7 milionu korun,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová s tím, že kraj podpoří mimo jiné i projekty, realizované na školách.

„Nově jsou dotovány aktivity zaměřené na osvětu a vzdělávání mladé generace v oblasti včelařství a zemědělství. Patří sem například financování činnosti včelařských kroužků a exkurzí na farmy primární zemědělské výroby. Mám za to, že dnešní mladá generace ztrácí přímý kontakt s těmito oblastmi lidské činnosti, nemá tedy dostatečné informace, a při volbě svého povolání většinou opomíjí tak důležitou oblast, jako je zemědělství,“ míní náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.  

Dodala, že Moravskoslezský kraj podpořil také provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích částkou 900 tisíc korun. „Ročně tato záchranná stanice přijme jen z území našeho kraje okolo 1500 handicapovaných živočichů. Část z nich vrací zpět do přírody, ty, u kterých to už není možné, využívá stanice v rámci záchranných a vzdělávacích programů. Činnost stanice považuji za nenahraditelnou,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj vyhlásil také nový dotační program, jehož cílem je podpořit integrované plánování v oblasti vod. Díky němu mohou obce najít efektivní způsob, jak odkanalizovat území, čistit splaškové vody a hospodařit se srážkovými vodami. Koncepční dokumenty pořízené s pomocí krajské dotace budou obcím sloužit při pořizování územně plánovacích dokumentací. Mohou být využity i pro změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, který je základním koncepčním dokumentem v oblasti vodohospodářské politiky.

 „V rámci tohoto programu kraj 2,5 miliony korun podpořil v osmi obcích zpracování studií, které řeší zejména odvádění a likvidaci odpadních vod, způsoby nakládání se srážkovými vodami a hydrogeologické posouzení  území. Jeho vyhlášením také reagujeme na potřeby vládní Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky,“ konstatovala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj podporuje i vodohospodářské projekty. Na drobné vodohospodářské akce  - výstavbu kanalizace, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů přispěl více než 18 milionů korun. „Přidělili jsme také individuální dotaci. Obec Staré Hamry dostane 1,25 milionu korun, aby mohla opravit havarijní stav vodovodního řadu,“ upozornila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

 

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

To máte podloženo čím?

,,Firmy u nás stále poptávají násobně více lidí než chtějí propustit a to plánují i do budoucna." Podle všeho totiž fimy krachují nebo sou činnost přesouvají jinam, kde mají lepší podmínky - třeba v Německu, kde je levnjěší energie.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Celní správa: Z potravin zelená energie

22:16 Celní správa: Z potravin zelená energie

Pardubičtí celníci zajišťovali přímý dohled nad likvidací potravin. Téměř 7 tun mražených výrobků vč…