NKÚ: Doplňující informace k aktuálnímu stavu silnic II. a III. třídy

15.03.2018 18:19

Síť pozemních komunikací v České republice dosahovala ke dni 1. 7. 2017 celkové délky 55 769,9 km. Člení se na dálnice, silnice a místní komunikace. Podstatnou část (87,3 %) z celkové délky pozemních komunikací tvoří silnice II. a III. třídy.

NKÚ: Doplňující informace k aktuálnímu stavu silnic II. a III. třídy
Foto: NKÚ
Popisek: NKÚ

Zatímco silnice II. třídy jsou určeny pro dopravu mezi okresy, silnice III. t řídy jsou určeny ke vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace 1).

V roce 2016 proběhlo pravidelné Celostátní sčítání silniční dopravy. Oproti roku 2010 vzrostla intenzita provozu na silnicích II. třídy o 12,9 % a na silnicích II I. třídy o 13,3 %, tj. více než na síti dálnic a rychlostních komunikací 2).

Policie České republiky šetřila v roce 2016 celkem 98 864 dopravních nehod, při kterých bylo 545 osob usmrceno, 2 580 osob zraněno těžce a 24 501 osob zraněno lehce. Celková na místě odhadnutá škoda přesahovala 5,8 miliardy korun. Podstatná část dopravních nehod se stala na silnicích II. a III. třídy. Například v počtu usmrcených má tato kategorie silnic podíl 39,1 %.

V roce 2017 pokračoval sestupný trend v počtu usmrcených (502 osob do 24 hodin od nehody), počet nehod se však zvýšil na 103 821. Z hlediska příčin dopravní nehod je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky na 5. místě (6741 nehod) a nepřizpůsobení rychlosti dopravně stavebnímu stavu vozovky na 9. místě (3972 nehod) 3).

Vysoký počet dopravních nehod z důvodu stavu vozovky není příliš překvapující s ohledem na aktuální stav silničních objektů a pozemních komunikací.

Systém údržby pozemních komunikací a kontroly stavebně technického stavu komunikací vychází z platné legislativy 4) a oborových norem 5). Při hodnocení stavu mostů se používá sedm stupňů, přičemž kód 1 je bezvadný stav a kód 7 je brán jako havarijní. Na silnicích II. a III. tříd patřilo v roce 2017 do stavu špatný, velmi špatný a havarijní celkem 23,2 % mostů. Oproti roku 2007 se počet mostů v uvedených stavech zvýšil z 2 293 případů na 2 925 případů 6).

Obdobná nepříznivá situace je i v hodnocení celkového stavu silnic, kde se používá pětibodová stupnice. Z důvodu omezení přístupnosti aktuálních dat o kvalitě silnic II. a III. třídy má následující souhrnný graf jen omezenou vypovídací schopnost o celkové kvalitě silnic v ČR. Přesto naznačuje, že celostátní průměrná známka je horší než 3. V souhrnu za pět krajů byla polovina délky komunikací II. a III. třídy ve stavu nevyhovujícím a havarijním.

Na zlepšení aktuálního stavu silnic II. a III. třídy byly ve sledovaném období od roku 2014 určeny mimořádné finanční prostředky Evropské unie i státního rozpočtu. Kraje nebo jimi pověřené společnosti 7) mohou čerpat finanční prostředky z programů přeshraniční spolupráce, Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Státní fond dopravní infrastruktury po jednáních s Asociací krajů České republiky a na základě usnesení vlády v letech 201 5 – 2017 uvolnil celkem 10,8 mld. Kč 8) na podporu zlepšení stavu silnic II. a III. třídy. Ty byly rozděleny mezi jednotlivé kraje podle délky silnic II. a III. třídy na jejich území. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku finančních prostředků však ve schváleném návrhu rozpočtu SFDI na rok 2018 9 tato položka není (a ani ve výhledu na roky 2019 a 2020).

Integrovaný regionální operační program dosud vypsal čtyři výzvy na podávání žádostí o dotaci na silnice II. a III. třídy. Ke dni 6. 3. 2018 bylo již schváleno 129 projektů v celkem za 8,1 miliardy korun s příspěvkem EU ve výši 6,9 miliardy korun. Jedná se tak o druhý nejvýznamnější externí zdroj financování silnic II. a III. třídy. Nejúspěšnějším krajem v získávání dotací z IROP byl kraj Zlínský.

Poznámky:
1) § 5 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
2) Viz ZDE
3) Viz ZDE
4) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997/Sb.
5) Například TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6) Podle Informačního systému o silniční a dálniční síti j e nyní na komunikacích II.+III. třídy celkem 12 619 mostů (viz ZDE)
7) Správa a údržba silnic II. a III. třídy náleží krajům, které i pro tento účel mají podíl na rozpočtovém určení daní
8) V letech 2015 a 2016 čerpáno 7,4 mld. Kč
9) Rozpočet SFDI schválen Poslaneckou sněmovnou dne 19. 12. 2017

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

NPÚ: Zámek Jezeří má šanci získat podporu z evropského programu

19:44 NPÚ: Zámek Jezeří má šanci získat podporu z evropského programu

Státní zámek Jezeří se dostal na seznam čtrnácti ohrožených evropských památek, který každoročně zve…