Nové vedení Nemocnice Na Homolce čelí kvůli očistným změnám diskreditační kampani

17. 4. 2015 14:41

Od prvního okamžiku nástupu nového vedení Nemocnice Na Homolce se začaly objevovat signály, že ti, kteří měli zájem na zachování stávajícího nestandardního modelu řízení, vyvinou maximální možné úsilí, aby zabránili ozdravným změnám, které by ohrozily jejich vliv a ekonomické zájmy. Během práce na očistě Nemocnice Na Homolce a obnově běžných, průhledných a hospodárných procesů, vycházelo stále více najevo, že odpor zákulisních hráčů se zvyšuje a je, v rozporu s firemní loajalitou, podporován i některými jednotlivci uvnitř nemocnice.

Nové vedení Nemocnice Na Homolce čelí kvůli očistným změnám diskreditační kampani
Foto: homolka.cz
Popisek: Nemocnice Na Homolce
reklama

Vše vyvrcholilo minulý týden poté, co bylo oznámeno, že jedna z dceřiných společností, zajišťujících ekonomické a účetní práce, fakticky ukončuje svoji činnost a nemocnice si tyto služby bude nadále zajišťovat vlastními interními zaměstnanci. Nové vedení v čele s Dr. Ing. Ivanem Olivou tak zastavilo proplácení externích dodávek v rozsahu nejméně 40 mil. Kč ročně. Splnilo tím jeden z hlavních úkolů, které dostalo od Ministerstva zdravotnictví. Současné vedení zároveň intenzivně pracuje na postupném převedení agendy nákupu nejen zdravotnických materiálů a přístrojů v hodnotě téměř jedné miliardy Kč z druhé dceřiné společnosti zpět do nemocnice.
Reakce na tyto očistné procesy se objevila v podstatě okamžitě. Během několika desítek hodin se zástupci několika médií začali obracet na zástupce nemocnice s přesně formulovanými a podezřele podobnými dotazy, které vycházejí z nepravdivých a zmanipulovaných informací, navíc se tyto dotazy odkazovaly na interní a důvěrnou komunikaci mezi vrcholovým vedením Nemocnice Na Homolce a jejími dceřinými společnostmi. Dále došlo k zneužití přístupů ředitele k jeho osobním internetovým profilům, nehledě na anonymní výhrůžky a doporučení k rezignaci. Veškerá tato jednání mají trestněprávní charakter.

Jednotná podoba dotazů, odkazy na jednotlivé, z kontextu vytržené interní materiály a přesné formulace jednoznačně dokazují, že se jedná o cílenou diskreditační kampaň, jejímž jediným cílem je poškodit nové vedení nemocnice a jejího ředitele. Manipulace a nepravdivé informace se spekulativním způsobem snaží opírat o „zajímavé“ a “jakoby podezřelé” skutečnosti, které jsou ale jednoduše a jasně vysvětlitelné.

Je velkou neznámou v čím zájmu a s jakou motivací se tito zástupci médií rozhodli pokládat totožné dotazy, kde se údajně podezřelé informace dozvěděli a do jaké míry chtějí opravdu přinášet objektivní a korektní informace.

Vedení nemocnice se proto rozhodlo ukončit tuto formu nátlakové akce, ať již se ji snaží řídit kdokoli, a kategoricky odmítnout jednotlivá osočení. Základní fakta jednoznačně  dokazují, že veškeré kroky nového vedení jsou v naprostém souladu se zadáním, které má naplnit, jsou také naprosto v souladu se zákony a není na nich nic nekalého.

Veškeré spekulace a podsouvané manipulované informace se týkají odborníků dočasně působících po nástupu nového vedení Nemocnice Na Homolce. Proto pro všechna média zveřejníme základní důležité informace k těmto odborníkům tak, aby si už nikdo nemohl myslet, že má v rukou nějakou kauzu.

Nejvýznamnějšími spolupracovníky nového vedení jsou týmy odborníků sdružených pod dvěma společnostmi, a to Filamenta, s.r.o., a CIS, s.r.o. Obě společnosti mají odborné týmy, které pracují pod vedením jejich vedoucích manažerů a majitelů, a to JUDr. Šváchy a Ing. Černého.

Společnost CIS poskytla odborníky na oblast účetnictví, daní, ekonomiku, analytickou činnost a řízení projektů. Za úkol měla analyzovat pochybení, na která upozornila kontrola z MZ, zpracovat přehled opatření a informace k pochybením reagujících na závěry kontroly z MZ a napomoci jejich aktivní realizaci v NNH a dceřiných společnostech. Její další činností byla spolupráce s pracovníky NNH v rámci prováděných kontrol ze strany finančních úřadů a účast na práci jednotlivých projektových týmů při integraci činností dceřiných společností a dalších úkolů. Pracovní tým společnosti Filamenta pracoval na tvorbě Strategie NNH, Business plánu NNH, nastavení manažerského reportingu, nastavení řídících procesů a manažerské kontroly mezi NNH a dceřinými společnostmi, účastnil se práce jednotlivých projektových týmů v rámci integrace činností dceřiných společností a dalších úkolů. Za šest měsíců bylo společnosti CIS zaplaceno 1,265 mil. Kč a společnosti Filamenta 1,572 mil. Kč za práci celkem 7 lidí.

Jednal jsem o využití externích týmů a jejich odměňování s náměstkem ministra zdravotnictví pro přímo řízené organizace, který mi vytkl porušení příkazu ministra kvůli nesoutěžení zakázek s hodnotou nad 500 000 Kč.  Přestože jsem přesvědčen, že pro zachování bezproblémového chodu nemocnice a neohrožení péče pacientů jsem nemohl s časových i jiných důvodů jednat jinak, jsem jako ředitel za tato porušení zodpovědný a tyto výtky jsem přijal. Zdůrazňuji však, že jsem po celou dobu neporušil zákon, což považuji za nejdůležitější.

Celkový součet částek vyplacených za NNH a dceřiné společnosti, a toto je důležité, za počáteční kroky ke zrušení dceřiných společností a nastavení běžného provozu, je za prvních 6 měsíců transformace 5,37 miliónů korun. Tato částka zahrnuje výdaje na všechny vnější dodavatele. Celkový počet externích pracovníků, kteří pracovali pro tyto dodavatele, bylo 25 lidí. Při přepočtu nákladů na jednoho člověka za měsíc jde o 35 799 Kč. Pro Vaše srovnání. Jedním z výsledků je úspěšný převod celé ekonomické agendy včetně účetnictví zpět do nemocnice, za které nemocnice každý rok platila více než 40 mil korun. Jinými slovy, půl roku tvrdé práce ve více jak dvou desítkách odborníků a nemocnice již nemusí každý měsíc posílat soukromé společnosti téměř 4 mil korun.

Vedení nemocnice kategoricky odmítá jakékoli vytvářené spekulace o nezákonném nebo nehospodárném postupu nového vedení. Tyto nepodložené spekulace jsou o to absurdnější, že si v nemocnici podávají dveře policejní složky a další orgány činné v trestním řízení a jen blázen by se v této situaci pokusil o jakékoliv protiprávní jednání a nepostupoval by v maximální možné míře v souladu se zákony České republiky.

V současné situaci nebylo možné celé portfolio ozdravného procesu vykonávat jen prostřednictvím interních zaměstnanců. Krizový tým, složený z interních a externích spolupracovníků, provede nutné změny, připraví nové standardy a svou práci tím ukončí a vše předá do rukou interních zaměstnanců.

Pokračujeme na integračním procesu druhé dceřiné společnosti Holte Medical a ve hře tak bude nové vysoutěžení dodávek především zdravotnického materiálu v hodnotě přibližně jedné miliardy Kč. Je nad slunce jasné, že pokud zastavení penězotoku v rozsahu 40 mil. spustilo takovou diskreditační kampaň, jaké jsme svědky nyní, tak po odstavení společnosti Holte Medical budou následovat daleko brutálnější útoky včetně různých nepodložených trestních oznámení.

Nové vedení Nemocnice Na Homolce dostalo ale od svého zřizovatele jasný úkol a tím je zrušení finančních úniků a nastavení transparentního řízení nemocnice a v tom také bude pokračovat bez ohledu na vytváření jakéhokoliv osobního nebo mediálního tlaku.

Vrcholem diskreditační kampaně je série anonymních výhružek a „přátelských“ varování, která je vedená proti mně a mé rodině. Jeden z těchto anonymů (který máte k dispozici) jasně poukazuje na propojení na některé mediální zástupce a dále vyhrožuje stupňováním diskreditační kampaně. Rozhodl jsem se nebýt nadále součástí těchto mafiánských metod. Až do odvolání ukončujeme veškerou komunikaci k této diskriminační kampani. Odmítáme být součástí mediálních hrátek zákulisních hráčů, kteří v minulosti ovládali tuto jedinečnou nemocnici.


Anonym řediteli:

Od:                              "Dobry Pritel" <dobrypritel@mail.com>

Komu:                          Ivan.Oliva@homolka.cz

Datum:                         17.04.2015 07:24

Předmět:                      pratelska rada

Vážený pane řediteli,

jistě mi nebudete mít za zlé, když zůstane skrytá má totožnost. Je to vcelku očekávatelné. Dovolte mi ale, namísto zdlouhavého představování, přistoupit rovnou k věci.

Byl jste dosazen na místo, o jehož významu pravděpodobně nemáte přesné informace. Netušíte proti komu bojujete a jak těžký boj vás čeká, pokud tento střet sám neukončíte a nebo nerezignujete a půjdete zase o dům dál.

Neberte to ode mě zle, spíše jako přátelskou radu. Mediální tlak, do kterého se nyní díky přátelům dostanete, je jen malou ukázkou síly lidí, které ohrožujete svým jednáním.

Proto Vám přátelsky doporučuji zvážit další kroky, případně rezignaci.

Váš Dobrý Přítel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Plzeňský kraj: Klatovská nemocnice otevřela nové prostory

22:31 Plzeňský kraj: Klatovská nemocnice otevřela nové prostory

Klatovská nemocnice zprovoznila nové prostory oddělení zdravotně sociálních lůžek. Oddělení nyní půs…