Ombudsman řeší omezení přeshraničního pohybu v důsledku epidemie

24.05.2020 13:29

Ombudsman Stanislav Křeček se 12. května obrátil na ministra vnitra ve věci opatření týkajících se překročení státní hranice, která byla přijata v souvislosti s epidemií. Ombudsman tak reaguje na podněty stěžovatelů, jichž se tato opatření dotýkají.

Ombudsman řeší omezení přeshraničního pohybu v důsledku epidemie
Foto: Repro ČT
Popisek: Ombudsman Stanislav Křeček

Jedná se především o přeshraniční pracovníky, studenty, občany žijící v pohraničí nebo občany Evropské unie, kteří mají partnerský vztah s občanem České republiky. Ombudsman ministra požádal, aby během uvolňování opatření bylo na situaci těchto osob pamatováno.

“Volný pohyb pracovníků je za současné situace omezen dvojím způsobem – fyzicky, zavedením vnitřních hranic, a také prakticky, karanténními opatřeními. Pro přeshraniční pracovníky platí povinnost předložit lékařské potvrzení o absolvování testu při prvním překročení státní hranice a následně pravidelně každých 30 dnů. Podle Evropské komise omezení práva na volný pohyb pracovníků může být oprávněné z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Musí však být nezbytné a přiměřené a musí být založeno na objektivních a nediskriminačních kritériích. Například Slovensko nebo Polsko s ohledem na zlepšující se situaci upustili od povinnosti přeshraničních pracovníků předkládat lékařské potvrzení o absolvování testu na koronavirus,” vysvětluje ombudsman a dodává: “Mám pochybnosti o nezbytnosti povinnosti přeshraničních pracovníků, žáků a studentů předložit lékařské potvrzení o absolvování testu PCR jednou za 30 dnů. Přivítal bych zdůvodnění tohoto požadavku vůči přeshraničním pracovníkům – například výsledky studie, která prokázala zvýšený počet nakažených osob v příhraniční oblasti.”

Dále ministra vnitra Jana Hamáčka v dopise upozornil na situaci občanů České republiky, kteří žijí v příhraniční oblasti na území sousedního státu. Přestože se jedná o osoby, které bydlí na území sousedního státu, mají školu, lékaře i příbuzné na území České republiky. Jde o osoby, kterým opatření omezující volný pohyb výrazně zasáhly do každodenního života. Usnesením vlády se všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem uložila povinnost oznámit vstup krajské hygienické stanici, nepředloží-li lékařské potvrzení o absolvování testu.

Tato povinnost neplatí pro cizince například v případě vstupu v naléhavých situacích, nepřekročí-li jeho doba pobytu na území České republiky 24 hodin. Ovšem na občany České republiky vstupující na území České republiky z důvodu naléhavé mimořádné situace toto usnesení vlády nepamatuje. Nestanovuje pro ně výjimku z povinnosti předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo nahlásit vstup krajské hygienické stanici. Současně ministra v této záležitosti upozornil na nejednotnou praxi na hraničních přechodech týkající se vyžadování dokumentů pro vstup a na zmatečné informace na stránkách ministerstva v této věci.

Poslední záležitostí, ve které se v dopise na ministra obrátil, jsou podněty občanů České republiky, kteří mají trvalý partnerský vztah s občanem Evropské unie, který pobývá v jiném členském státě – nejčastěji ve státě sousedním. „Jedná se o případy, kdy se partneři před epidemií vídali pravidelně o víkendech nebo plánovali sestěhování do společné domácnosti, když jim do jejich životů vstoupila epidemie a přijatá opatření je rozdělila. V některých z těchto případů si k jednomu z partnerů již vytvořily vztah také děti druhého z nich a odloučení tak těžce doléhá i na tyto děti. Požádal jsem proto ministra o posouzení umožnění vstupu cizinců také v těchto případech,” říká ombudsman.

Současně se coby vedlejší účastník zapojil do řízení před Ústavním soudem ve věci návrhu skupiny senátorů na zrušení části usnesení vlády, kterým byla stanovena povinnost přeshraničních pracovníků předkládat lékařské potvrzení o absolvování negativního testu jednou za 30 dnů. „S návrhem skupiny senátorů jsem se ztotožnil. Jelikož se v souvislosti s koncem nouzového stavu přijatá opatření stala věcí ministra zdravotnictví, obrátím se v této záležitosti také na něj,” uzavírá ombudsman.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Demokracie

Přijde vám demokratické někoho vyloučit ze strany a rozhodovat o tom bez toho, aniž by byl dotyčný na jednání pozván a měl možnost se hájit? A opravdu si myslíte, že to jak se vyjadřuje Svoboda je důvod, proč vám klesají preference? Já teda nevím, ale mě jste zklamali tím, jak nás necháváte na holi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

22:17 Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

Návštěvy pracovníků Kanceláře ombudsmana v domovech se zvláštním režimem ukázaly, že život tamních o…