Pedagogická komora: Třídní učitelé na Slovensku pobírají příplatek minimálně 5 %

15. 11. 2018 8:10

Situace třídních učitelů na Slovensku, která je mnohem lepší, než u českých třídních učitelů.

Pedagogická komora: Třídní učitelé na Slovensku pobírají příplatek minimálně 5 %
Foto: Eugen Kukla
Popisek: Předseda spolku Pedagogická komora Radek Sarkozi
reklama

Zatímco v ČR není pozice třídního učitele legislativně ukotvena, na Slovensku je tomu jinak. Třídní učitelé tam mají ze zákona nárok na příplatek ve výši 5 % tarifního platu. Pozice třídního učitele je definována v tamější obdobě našeho zákona o pedagogickýchpracovnících. Informaci jsme získali přímo od Slovenské komory učitelů, s níž Pedagogická komora spolupracuje. Co čeští vládní politici označují v médiích za nesystémové, to na Slovensku dávno funguje... Příplatek českých třídních učitelů začíná na 400 korunách měsíčně, což je 1,18 až 1,57 % tarifního platu. https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/11/tridni-ucitele-na-slovensku.html

Aktuální tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky (česká): https://www.pedagogicka-komora.cz/2017/11/nova-tarifni-tabulka-pro-pedagogicke.html

Citace ze slovenské legislativy:

Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme "§ 13b (1)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosťtriedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."

Zákon č. 317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
"§ 33 (4) Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom pedagogické poradenstvo.

Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca."

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora, z.s.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Správa železnic: Stanice Letohrad má díky rekonstrukci moderní nástupiště

22:11 Správa železnic: Stanice Letohrad má díky rekonstrukci moderní nástupiště

Správa železnic slavnostně předala do užívání zrekonstruovanou stanici Letohrad. Práce zde probíhal…