Povodí Moravy: Návrh záplavového území a aktivních zón Rostěnického potoka

16.07.2019 20:18

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území.

Povodí Moravy: Návrh záplavového území a aktivních zón Rostěnického potoka
Foto: pmo.cz
Popisek: Povodí Moravy
reklama

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19. 4. 2000 se počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových území namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu. Základním krokem pro tento postup je vymezení aktivní zóny záplavového území s rozdílným způsobem možného využití a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů.

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval v roce 2019 záplavové území včetně návrhu aktivních zón na toku Rostěnický potok km 0,000-14,909 včetně přítoků Drnůvka, Lulečský p., lb přítok od Zvonovic, Lysovický p., Bohdalický p. a Runza.

Toto záplavové území včetně aktivních zón bude předloženo po projednání s dotčenými obcemi příslušnému vodoprávnímu úřadu (ORP Vyškov) ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Rostěnický potok (IDTV 10197355 - správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Hanou po pramen nad obcí Kozlany (km 0,000-14,909).

Drnůvka (IDTV 10206414 - správce Lesy ČR, s.p.) byla zpracována v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až nad obec Nosálovice (km 0,000-2,325).

Lulečský potok (IDTV 10197968 - správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až nad silnici Vyškov-Rousínov (km 0,000–2,108).

Bezejmenný lb přítok od Zvonovic (IDTV 10206568 - správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až nad obec Zvonovice (km 0,000–0,448).

Lysovický potok (IDTV 10202294 - správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až po suchý poldr nad obcí Lysovice (km 0,000–1,936).

Bohdalický potok (IDTV 10203821 - správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až po pramen k silnici Bohdalice-Pavlovice (km 0,000–0,304).

Bezejmenný pb přítok Bohdalického potoka (IDTV 10188452 - správce Povodí Moravy, s.p.) byl zpracován v úseku od soutoku s Bohdalickým potokem až po pramen nad obcí Bohdalice (km 0,000–1,852).

Runza (IDTV 10196957 - správce Povodí Moravy, s.p.) byla zpracována v úseku od soutoku s Rostěnickým potokem až nad vodní nádrž Runza II. (km 0,000–0,984).

Na toku Rostěnický potok (včetně uvedených přítoků) bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území a aktivní zóny je zpracován dle Vyhlášky č. 79/2018 Sb.,. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Navrhovaným záplavovým územím je dotčeno katastrální území Vyškov, Drnovice u Vyškova, Rostěnice, Zvonovice, Lysovice, Hlubočany, Kučerov, Kozlany u Vyškova, Bohdalice.

Návrh aktivní zóny záplavového území jsme provedli v souladu s vyhláškou 79/2018 Sb. „Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace“, která nabyla účinnost 1. června 2018.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nemocnice Havlíčkův Brod: Dětské oddělení dočasně přestěhováno

11:56 Nemocnice Havlíčkův Brod: Dětské oddělení dočasně přestěhováno

Oznamujeme, že v době od 10. 8. do konce září až poloviny října 2020 bude v prostorách dětského oddě…