ŘSD: Správa Chomutov prohlubuje spolupráci s ČVUT

14. 8. 2019 17:31

Téměř pětiletá spolupráce chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR s Fakultou dopravní při ČVUT v tomto roce dosáhla výjimečného rozměru.

ŘSD: Správa Chomutov prohlubuje spolupráci s ČVUT
Foto: ŘSD
Popisek: Logo ŘSD
reklama

Kmenoví zaměstnanci ČVUT FD Ústavu soudního znalectví v dopravě například identifikovali nehodové lokality na silnicích I. tříd v Ústeckém kraji a následně provedli výběr jedenácti míst, která je z pohledu bezpečnosti silničního provozu nutné neodkladně řešit. Zkraje roku také posoudili z důvodu plánovaných stavebních prací výběr nejvhodnější objízdné trasy pro převedení tranzitní automobilové dopravy ze silnice I/13 ve městě Bílina na ostatní silniční síť.

Intenzivní spolupráce správy Chomutov s Fakultou dopravní při ČVUT začala v roce 2015, kdy ČVUT zpracovávalo bezpečnostní inspekci na primární silniční síti v ČR (celkem 2100 km). Na území Ústeckého kraje byly sledovány včetně dálnice D8 i silnice I/6, I/8, I/30 a I/63. Jeden z nejvýznamnějších přínosů této spolupráce lze spatřovat v podobě společného vývoje na webové aplikaci CEBASS neboli „Centrální Evidence Bezpečnostních Analýz Silniční Sítě“. Aplikace slouží nejen pro potřeby zpracování dat získaných při bezpečnostních inspekcí, ale i k jejich účinnému řízení, tj. pro prezentaci evidovaných rizik a jejich následnou eliminaci.

V letech 2016–2018 byla provedena dopravně-bezpečnostní prohlídka i zbylých silnic I. třídy na území Ústeckého kraje. Aktuálně je již tímto systematickým nástrojem zaměřeným na koncepční zvyšování bezpečnosti silničního provozu pravidelně monitorováno téměř 490 km silnic I. třídy.

Letos tedy bylo především identifikováno 11 míst, která je z pohledu bezpečnosti silničního provozu nutné neodkladně řešit. Mezi tyto lokality patří např. extravilánová křižovatka silnic I/13 x III/5 681, ale také i intravilánový úsek silnice I/13 v Ústí nad Labem – ul. Sociální péče. Primárním cílem při zpracování těchto dopravně-bezpečnostních posouzení je návrh takových sanačních opatření, která opětovně zajištění celospolečensky přijatelnou úrovně bezpečnosti silničního provozu, a to současně při preferenci tzv. jednoduchých řešení, která představují co nejnižší ekonomickou i administrativní zátěž pro správce komunikace.

V rámci posouzení možnosti převedení tranzitní automobilové dopravy ze silnice I/13 v Bílině byla zároveň formulována různorodá doporučení, která mají efektivně eliminovat mimořádné události v průběhu platnosti objízdných tras.

„V současné chvíli připravujeme ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT v Praze další projekt ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Chceme se soustředit na realizaci samostatných sjezdů s integrovanou deformační zónou,“ nastiňuje další vzájemnou spolupráci ředitel správy Chomutov Martin Vidimský. Jedním z mnoha výstupů z provedených bezpečnostních inspekcí totiž je, že největší část dopravně-bezpečnostních závad podél silnic I. třídy tvoří pevné překážky. A právě, obvykle realizovaná kolmá tuhá čela sjezdů každoročně mají za následek výrazné zhoršení následků dopravních nehod. Správce komunikací se již nyní snaží tento způsob provedení kolmých čel nahrazovat zešikmením (tzv. svahové čelo), avšak zde je spatřováno riziko v podobě katapultování vozidla a jeho následné převrácení na střechu. „Pokud vozidlo opustí vozovku, tak je nezbytné zajistit, aby se mohlo bezpečně vrátit zpět na komunikaci, resp. aby setrvalo v silničním příkopu, a nikoliv pokračovalo mimo bezpečnou zónu komunikace a narazilo do pevné překážky nebo se převrátilo na střechu“, zastává názor doc. Tomáš Mičunek, autor konstrukce, která byla vyvinuta v rámci vědecko-výzkumné činnosti a v současné době je patentově chráněna.

Vzájemnou spolupráci Fakulty dopravní ČVUT a ŘSD ČR Správy Chomutov lze z pohledu celospolečenského přínosu chápat pouze pozitivně. „Možnost uplatnění teoretických znalostí v praxi, je to, o co mnoho univerzit nejen v ČR, ale i na celém světě usiluje. Další vyplývající významný přínos ze vzájemné kooperace je v možnosti zapojení studentů v rámci jejich studia do těchto projektů“, je přesvědčen akademický pracovník Karel Kocián z Ústavu soudního znalectví v dopravě. Studenti jsou tak optimálním způsobem seznámeni s reálnými problémy a učí se je metodicky správně řešit. Právě tímto postupem lze vhodně připravit studenty na jejich profesní část života.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zoo Zlín realizuje další opatření na úsporu vody, je také průkopníkem ve využívání dešťovky

22:31 Zoo Zlín realizuje další opatření na úsporu vody, je také průkopníkem ve využívání dešťovky

Zlínská zoo již několik let zavádí řadu aktivních opatření týkajících se hospodaření s vodou. I při …