ŘSD dnes zahájilo výstavbu přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou

02.03.2016 21:20

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo ve středu 2. března za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy výstavbu silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou. Cílem projektu je realizace přeložky silnice I/14 s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi.

ŘSD dnes zahájilo výstavbu přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou
Foto: ŘSD
Popisek: Logo ŘSD

„Dokončení přeložky silnice I/14 bude znamenat kvalitní dopravní spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Nová komunikace převezme téměř kompletní dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající silnice I/14. Tím bude umožněno komfortnější spojení Liberce s Jabloncem nad Nisou a v neposlední řadě i oblasti Krkonoš ze severozápadní části republiky“, komentoval zahájení stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Úsek mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou spojuje obě městské aglomerace, které dohromady osídluje cca 170.000 obyvatel. Tomu odpovídá i dopravní význam a intenzity dopravy na všech komunikacích, které obě aglomerace spojují.

Stávající silnice I/14 i silnice III/29024 jsou vedeny členitým terénem v nevyhovujících směrových i výškových poměrech, v blízkosti obytné zástavby. Komunikace musí navíc zastávat i obslužnou funkci a je na ni připojena řada vjezdů k sousedním nemovitostem, což komfort jízdy a bezpečnost provozu dále snižuje.

Výstavbou přeložky silnice I/14 dojde ke zvýšení propustnosti silniční sítě v řešeném území, zároveň se zlepší plynulost a bezpečnost silničního provozu vlivem vylepšení směrového i výškového vedení trasy. Realizací stavby se zkrátí průměrná délka cesty i průměrný jízdní čas, poklesne hluková zátěž obyvatel žijících v okolí stávající silnice a rovněž pro imisní situaci v území je stavba přínosem. Vedení trasy mimo zastavěné části obce rovněž minimalizuje kolize s chodci.

Silniční spojení Liberce a Jablonce nad Nisou je pro rozvoj regionu zásadní a vybudování kvalitní a dostatečně kapacitní komunikace sníží dopravní komplikace zejména v zimním období. Realizací projektu dojde k odlehčení stávající dopravní sítě v území, bude zdůrazněna obslužná funkce stávajících komunikací a zvýší se bezpečnost všech uživatelů komunikace.

Stavba je navržena k zařazení do Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data o stavbě:

Hlavní trasa:

délka: 2514 m
kategorie: S11,5/70
plocha vozovek: 32 330 m2
počet všech stavebních objektů: 62
Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Cena: 296 488 881 Kč (bez DPH)
Délka výstavby: 33 měsíců

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

navýšení dálniční známky

Uvažujete o tom, že by cena každý rok rostla. O kolik? A porostou také lidem každoročně platy? Třeba teď jsou reálné mzdy na minimum.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zajímavosti a statistiky z prostředí českého hazardu

9:29 Zajímavosti a statistiky z prostředí českého hazardu

Oddáváte se čas od času hraní hazardních her, nebo vás jejich prostředí pouze láká a zajímají vás st…