Senát: Skupina 24 senátorů a senátorek vyzývá ministra průmyslu

31.10.2019 21:44

Vyzýváme ministra průmyslu a obchodu, aby vládě předložil ambicióznější podobu klimaticko-energetického plánu České republiky a nerezignoval na jeho hlavní smysl, kterým je řešení klimatické krize. Tento plán má být součástí odpovědi Evropské unie na Pařížskou klimatickou dohodu a vychází z požadavků loni schválené evropské energetické legislativy Čistá energie pro všechny Evropany. Česká republika by se v něm tedy neměla vyhnout účinným řešením a nahradit je plněním obecných ukazatelů.

Senát: Skupina 24 senátorů a senátorek vyzývá ministra průmyslu
Foto: senat.cz
Popisek: Senát ČR

Česká republika by neměla spoléhat na zodpovědnější evropské země, které jsou ve svých návrzích ambicióznější. Náročnost cesty k uhlíkové neutralitě nesmí být apriorním důvodem pro odmítání přechodu na čistší výrobu energie, e-mobilitu nebo větší energetickou efektivitu. Jsme přesvědčení, že by mělo být v národním zájmu a strategickým cílem země rozvoj moderních a čistých technologií podporovat. Ambicióznější podoba českého klimaticko-energetického plánu je proto příležitostí, jak nezbytné změny nastartovat.

Hlavní slabinou současného návrhu klimaticko-energetického plánu je proto nízký cíl pro celkovou spotřebu energie z OZE, respektive téměř stagnace výroby elektřiny z OZE. Dle plánu má Česká republika navýšit podíl výroby čisté elektřiny z 13,6% na 14,2%. Takto nízký cíl nejen, že neumožní dostatečné snížení emisí skleníkových plynů (obnovitelné zdroje jsou jedinou možností, jak v krátké době nahradit plýtvavé a znečišťující uhelné elektrárny, které jsou hlavním zdrojem emisí), ale ani zdaleka nevyužívá dostupný potenciál přírodních podmínek, kterými Česká republika disponuje.

Prostor by v plánu měla dostat i opatření a cíle týkající se komunitní energetiky, zejména obecních projektů, která dosud v plánu zmíněna nejsou. Považujeme za přirozené, aby byla do rozvoje OZE zapojena veřejnost a z nových možností energetické transformace profitovala. Zejména obce, města nebo i celé regiony by měly posilovat svou energetickou soběstačnost a ekonomicky profitovat z rozvoje obnovitelných zdrojů, jako se to děje v zemích západní Evropy.

Konkrétně požadujeme, aby ministr průmyslu a obchodu v klimaticko-energetickém plánu:

  • zvýšil cíl pro celkovou spotřebu energie z OZE ze současných 20,8% na minimálně 24%, a to při nezvyšování podílu biopaliv první generace,
  • zvýšil podíl výroby elektřiny z OZE dle dostupného potenciálu, tj. alespoň na dvojnásobek dnešní produkce,
  • zapojil do rozvoje OZE veřejnost, zejména obce a města, tzn. doplnil do plánu konkrétní cíle a opatření týkající se komunitní energetiky.

V Praze dne 30. 10. 2019

Podepsáni:

David Smoljak, Jitka Seitlová, Tomáš Goláň, Lukáš Wagenknecht, Petr Orel, Přemysl Rabas, Václav Láska, Ladislav Kos, Petr Šilar, Šárka Jelínková, Václav Chaloupek, Václav Hampl, Renata Chmelová, Mikuláš Bek, Anna Hubáčková, Jaromíra Vítková, Marek Hilšer, Jiří Vosecký, Miluše Horská, Alena Dernerová, Patrik Kunčar, Jiří Dienstbier, Alena Šromová, Lumír Kantor

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

kampaň

Kde máte důkaz, že jsou všichni mimo vás ,,Putinovi užiteční idioti“? Nešíříte náhodu dezinformace, proti kterým paradoxně tak bojujete? A myslíte, že touto negativní kampaní docílíte něčeho pozitivního, třeba zklidnění politické situace v zemi? To je takový problém vést kampaň tak, že budete prezen...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

MHMP: Díky zimním humanitárním opatřením bylo za uplynulou zimu odbaveno o 20 % kontaktů více

22:04 MHMP: Díky zimním humanitárním opatřením bylo za uplynulou zimu odbaveno o 20 % kontaktů více

Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat studené dny a zejména noci v…