Státní fond životního prostředí: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů

19.08.2017 13:16

Upozornit na aktuální ekologická témata, jakými jsou důsledky klimatických změn, boj se suchem, ochrana ovzduší, přírody a ohrožených druhů či prevence vzniku odpadů, a zapojit veřejnost do ochrany životního prostředí – to je hlavním smyslem zcela nové dotační výzvy, kterou spustí 19. srpna Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

Státní fond životního prostředí: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů
Foto: Státní fond životního prostředí
Popisek: Státní fond životního prostředí

Podpora směřuje na tematické osvětové kampaně na ochranu a zlepšení životního prostředí. K čerpání je připraveno 20 milionů korun z Národního programu Životní prostředí. Výzva doplňuje sérii dotačních titulů, které se v předchozích letech zaměřily na ekologicko-výchovné výukové programy, vzdělávání pedagogů či vybavení pro EVVO. V tomto případě dotace míří poprvé čistě na podporu osvětových a informačních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí1.

Tematicky je výzva rozčleněna do 4 oblastí: změna klimatu, biodiverzita, odpady a ovzduší. Dvacetimilionová dotace bude rozdělena rovným dílem mezi projekty ze všech čtyř oblastí. Na jeden projekt poskytne Státní fond životního prostředí ČR dotaci minimálně 500 tisíc a nejvýše 5 milionů korun, maximálně však 85 procent způsobilých  výdajů.

Mezi podporované aktivity lze zahrnout různé osvětové akce pro veřejnost, workshopy, motivační soutěže a ocenění nebo projekty, jejichž cílem je zlepšit přístup k informacím o životním prostředí. Zvýšit informovanost ale není jediným cílem podpory. Důležitým faktorem a společným jmenovatelem všech projektů je motivace jednotlivců k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí v každodenním životě, ale i aktivní dobrovolnickou prací. Výzva proto klade důraz na přímé zapojení veřejnosti a dobrovolníků do projektu a jeho nadregionální dosah.

O dotaci se mohou v tomto případě ucházet zejména organizace, které působí v oblasti environmentální výchovy a osvěty a zároveň aktivně pracují s veřejností. Podpořené projekty musí sloužit pouze k osvětovým účelům a nesmí generovat zisk. Příkladem takto úspěšného projektu je možné uvést akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko", která šíří osvětu, vychovává, motivuje a zároveň vede společnost k zodpovědnému přístupu ke svému okolí a čistému životnímu prostředí formou hromadných dobrovolných úklidů.

Výzva (č. 10/2017) je koncipována jako jednokolová soutěžní. Žádosti bude možné podávat od 19. srpna do 30. října 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace. Příjem žádostí proběhne písemnou formou, případně elektronicky přes datovou schránku. Podpořené aktivity je nutné uskutečnit do konce roku 2020.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

migranti

Dobrý den, prohlášení Nerudové o migrantech jsem taky nepobral. Ale můj dotaz zní, zda se ví, kolik je v ČR aktuálně migrantů? A co si myslíte o migrantech z Ukrajiny? Máme je přijímat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Třetí blok Jaderné elektrárny Dukovany dosáhl poprvé v historii výkonu 513 MW

11:54 ČEZ: Třetí blok Jaderné elektrárny Dukovany dosáhl poprvé v historii výkonu 513 MW

Energetici v Dukovanech dosáhli plánovaného zvýšení elektrického výkonu 3. výrobního bloku – špičkov…