Stavební materiály v internetových obchodech

01.01.2015 7:33

Prostřednictvím internetu lze v současnosti koupit už téměř cokoliv, například i stavební materiály. Při nákupu výrobků většího objemu v e-shopu je však třeba mít na paměti rizika, která tento způsob prodeje přináší.

Stavební materiály v internetových obchodech
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

V průběhu 12 kontrol bylo zkontrolováno 12 různých stavebních výrobků nabízených v 11 internetových obchodech, s následným došetřením zjištěných nedostatků u 1 výrobce. Inspektoři v některých případech zjistili, že harmonizované stavební výrobky nabízené v internetových obchodech nesly označení CE, které však nebylo v souladu se stanovenými požadavky. Zjistili také nedostatky v průvodní dokumentaci, neboť k výrobkům nebyly připojeny pokyny a bezpečnostní informace v českém jazyce, nebo spotřebitelé neměli k dispozici kopie prohlášení o vlastnostech. Zákon o ochraně spotřebitele porušili čtyři distributoři, kteří na svých internetových stránkách uváděli nepravdivé údaje a zavádějící informace, například o právech spotřebitelů při uplatnění reklamace.

Kontrolní akce Oddělení technické kontroly ČOI, Inspektorátu Středočeského a Hl. Město Prahy, zaměřená na prodej stavebních materiálů prostřednictvím internetových obchodů, se uskutečnila v průběhu měsíců března až září 2014.

Vzhledem k širokému sortimentu stavebnin nebyl druh kontrolovaných výrobků specifikován. Konkrétní výrobky inspektoři vytipovali na základě poznatků kontrolní praxe v regionech a s využitím podnětů spotřebitelů. Cílem akce bylo ověřit, zda stanovené stavební výrobky nabízené internetovým prodejem splňují zákonné požadavky, včetně plnění povinností prodávajícího dle zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

Stavební výrobky jsou uváděny na trh EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (Construction Products Regulation – dále CPR). Podle tohoto přímo účinného právního předpisu je výrobce povinen vypracovat prohlášení o vlastnostech a k výrobku připojit označení CE. Jsou zde také určeny povinnosti dovozcům a distributorům stavebních výrobků k zajištění kontinuity informací o výrobku.

Kontrolní akce zahrnovala i stavební výrobky, pro které dosud nebyly vydány harmonizované technické specifikace, ale jsou stanovenými stavebními výrobky podle národní legislativy, tedy podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (neharmonizovaná oblast), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Výrobky podle této legislativy nesmí nést označení CE, ale při splnění základních požadavků mohou být označeny dobrovolným značením CCZ.
Vypracováním prohlášení o vlastnostech a jeho poskytnutím v tištěné nebo elektronické podobě, včetně připojení označení CE k výrobku, které je doplněno o stanovené údaje, potom výrobce přebírá odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech a za soulad se všemi příslušnými požadavky stanovenými nařízením CPR, včetně dalších harmonizačních právních předpisů Unie.

Distributor stanoveného výrobku z harmonizované oblasti je potom povinen zajistit kontinuitu těchto informací, tedy označení CE, připojení požadovaných dokumentů, pokynů a bezpečnostních informací v jazyce země určení dotčeným členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí.

V oblasti neharmonizovaných regulovaných stavebních výrobků, tedy národní legislativy, je výrobce před uvedením výrobku na trh povinen posoudit shodu a vypracovat prohlášení o shodě, případně označit výrobek dobrovolnou českou značku shody CCZ, podle národních předpisů a distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují tuto legislativu.

Na základě internetové nabídky byly prostřednictvím nákupního košíku provedeny kontrolní objednávky stanovených stavebních výrobků u 11 prodávajících – distributorů.

V rámci kontrolní akce byly kontrolovány následující typy stavebních výrobků:

difúzní reflexní hydroizolační membrána (fólie)
sádrokartonová deska
autonomní hlásič kouře
bezdrátový detektor kouře
deskový radiátor
podlahová krytina (přírodní plovoucí podlahovina)
kovový konstrukční profil pro sádrokartonové konstrukce UW 50
extrudovaný polystyren 50 mm
průmyslově vyráběná tenkovrstvá pastovitá omítka
umyvadlo
podlahová vpusť DN 50/82
podlahová vpusť DN 60/95.

Nad rámec kontrolní akce byly odebrány i 2 stavební výrobky k laboratornímu ověření deklarovaných vlastností. Konkrétně se jednalo o autonomní hlásič kouře typ CERTA FMR 4030 a bezdrátový detektor kouře Bavaria BARM2. Oba posuzované výrobky splnily požadovaná kritéria zkoušených charakteristik/vlastností podle EN 14604 (čl. 5.3 Směrová závislost, a čl. 5.15 Požární citlivost).

Zjištěná porušení a uložené sankce

Porušení technických požadavků stanovených právními předpisy bylo zjištěno v šesti případech. Kontrolovaným subjektům bylo uloženo, aby neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě a odstranění nedostatků. Jednalo se o pochybení v dokumentaci a označení CE.

Celkem byly uloženy 4 pokuty příkazem na místě, v celkové výši 12 000 Kč a se dvěma kontrolovanými subjekty je vedeno správní řízení. V případě jednoho výrobce stále ještě probíhá kontrola došetřením na základě zjištění u distributora.

Závěr

Kontrolované dokumenty a poskytované údaje jsou podstatné pro správný výběr stavebního výrobku a jeho použití ve stavbě. Spotřebitel by měl využívat svého práva a požadovat od každého distributora poskytnutí prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku v tištěné podobě.

Kontroly odhalily prodávající, kteří v době nabídky neuvedli ani neposkytli žádné informace o výrobku a povinné informace neposkytli ani v době zakoupení výrobku. Uvádějí tedy spotřebitele do situace, že může zvolit a zakoupit výrobky, které jsou do jeho stavby nevhodné.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ÚZSVM v Hradci Králové prošetřuje majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků

22:01 ÚZSVM v Hradci Králové prošetřuje majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků

V rámci šetření vlastnického práva k majetku, zapsanému v katastru nemovitostí na nedostatečně ident…