ÚOHS vyřešil potenciální soutěžní problém u prodejce dětského zboží bez zahájení řízení

25.08.2023 16:03 | Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel stížnost na možné protisoutěžní jednání společnosti OUTDOORBABY, která je výhradním distributorem zboží značky Elodie pro Česko a Slovensko. Možné problematické jednání spočívalo v uzavírání dohod o omezení okruhu zákazníků, jimž mohli odběratelé společnosti OUTDOORBAY zboží dále dodávat.

ÚOHS vyřešil potenciální soutěžní problém u prodejce dětského zboží bez zahájení řízení
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Úřad zjistil, že společnost OUTDOORBABY zavazovala své odběratele prodávat zboží pouze konečným spotřebitelům, nikoli odběratelům nakupujícím jej za účelem dalšího prodeje. V rámci předběžného šetření podnětu pak Úřad od společnosti OUTDOORBABY zjistil, že jejím záměrem při sjednání uvedených dohod nebylo primárně omezit okruh zákazníků, kterým mohou její odběratelé dále prodávat zboží. Současně bylo zjištěno, že společnost OUTDOORBABY tyto dohody neaplikovala, což bylo potvrzeno i tím, že dotčené zboží prodávají též e-shopy, které nejsou jejím přímým odběratelem. Dopad šetřených dohod na hospodářskou soutěž tak mohl být pouze omezený a spíše potenciální. Vzhledem k těmto skutečnostem považoval Úřad případ za vhodný pro alternativní řešení soutěžních problémů, tzv. soutěžní advokacii.

Společnost OUTDOORBABY s Úřadem aktivně spolupracovala a upravila obchodní podmínky tak, že nyní neobsahují ustanovení o omezení okruhu zákazníků, kterým mohou odběratelé dále prodávat zboží. Pro odstranění veškerých obav Úřadu, především, že by závazky obsažené v dříve platných a účinných obchodních podmínkách mohly být stále v povědomí odběratelů, informovala společnost OUTDOORBABY odběratele o zákazu dohod o omezení okruhu zákazníků, jimž je odběratel oprávněn zboží dále dodávat, a ujistila je o tom, že mohou dodávat jakémukoli svému zákazníkovi, pokud jsou dodrženy a zajištěny kvalitativní podmínky další distribuce a prodeje zboží koncovému zákazníkovi.

Díky realizaci těchto opatření byl možný protisoutěžní stav v krátké době odstraněn a byla zachována nenarušená hospodářská soutěž. Zvolený postup tedy vedl k rychlejšímu a jistějšímu dosažení účelu soutěžní politiky, a Úřad proto upustil od zahájení sankčního řízení.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Párování.

Probíhá párování koalice a opozice? Pokud ano, nejsou potom "obstrukce" jen divadlem pro voliče a opozice to koalici hodně usnadňuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře

16:13 Ministerstvo zdravotnictví: Výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře

Ssignatářům Dohody a členům pracovní skupiny, kterou vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví za účelem …