Úřad práce: Nezaměstnaných bylo v červnu nejméně za posledních 19 let

14.07.2017 21:07

K 30. 6. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 297 439 uchazečů o zaměstnání. To je o 11 082 méně než v květnu a o 86 889 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší počet nezaměstnaných od června 1998, kdy jich tehdejší úřady práce evidovaly 289 537.

Úřad práce: Nezaměstnaných bylo v červnu nejméně za posledních 19 let
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad práce

Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 274 499 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 4 % (květen 2017 – 4,1 %, červen 2016 – 5,2 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v červnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 183 500, více než 17 800 z nich pak na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za květen 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

 

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období, kdy nezaměstnanost pravidelně klesá. Trh práce ovlivňuje především růst české ekonomiky, průmyslové výroby a sezónní práce, které jsou v plném proudu. Zejména ve stavebnictví, lesnictví a zemědělství. Zároveň se rozběhla turistická sezóna.

„Křivky nezaměstnanosti se v uplynulém měsíci vyvíjely standardně. Za pozornost ovšem stojí počet evidovaných uchazečů o zaměstnání - Česká republika se v červnu dostala na nejnižší hodnotu za posledních 19 let. A daří se snižovat i počet dlouhodobě nezaměstnaných. Jen za uplynulý rok klesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, o 3,3 %. Ve srovnání s rokem 2015 pak zaznamenáváme pokles o 7,4 %,“ vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V tomto ohledu sklízí úspěch především zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli, realizace aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM), intenzívní poradenská práce s uchazeči o zaměstnání a v neposlední řadě také úzká spolupráce zaměstnanců agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

V uplynulém měsíci zaznamenal Úřad práce ČR jak celkový nárůst volných pracovních míst, tak i vyšší poptávku zaměstnavatelů po sezónních pracovnících na krátkodobé pracovní poměry. Celkem evidoval ke konci června 9 415 těchto pozic. Zaměstnavatelé na ně hledají například pomocníky v oblasti těžby a stavebnictví či ve výrobě, uklízeče, pomocné pracovníky v dopravě a skladování, v zemědělství, lesnictví a rybářství, montážní dělníky, obsluhu pojízdných zařízení, řidiče nákladních automobilů, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavební výrobě, nebo obsluhu na výrobu a
zpracování výrobků z pryže, platu a papíru. Zájem je i o brigádníky. Poptávka je po prodavačích rychlého občerstvení a zmrzliny, pracovnících do zahradnictví, sportovních a rekreačních středisek, v cestovním ruchu nebo po instruktorech na dětských letních táborech. Zájem je také o kuchaře, číšníky, servírky, sběrače ovoce či lektory cizích jazyků. Řada zaměstnavatelů ale hledá brigádníky převážně pomocí internetové inzerce nebo vlastních zaměstnanců. Stejně tak mladí lidé hledají dočasné zaměstnání spíše přes pracovní portály. Z toho důvodu se objevují tyto nabídky v databázi ÚP ČR v menší míře.

V souvislosti se sezónními pracemi, ale i vysokým počtem míst v průmyslu, klesl počet nezaměstnaných mužů. V evidenci jich bylo meziměsíčně o 8 103 méně, tedy 139 112.

Pokud jde o absolventy všech stupňů škol a mladistvé, ti zatím celkovou statistiku nijak výrazně neovlivňují. Na konci června 2017 jich ÚP ČR evidoval 10 509. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 993 a meziročně pak o 4 109 osob. Na nezaměstnanosti se podíleli 3,5 % (květen 2017 – 3,7 %, červen 2016 – 3,8 %). Bez práce bylo k 30. 6. 2017 celkem 6 796 bývalých studentů, tj. o 824 méně než v předchozím měsíci (červen 2014 – 18 314, červen 2015 – 13 922, červen 2016 – 10 538).

„V tuto chvíli evidujeme vyšší počet dotazů ze strany absolventů nebo ze strany jejich rodičů. Zajímá je především to, kdy jim končí status studenta a jak mají postupovat při první evidenci na úřadě, prioritou je především seznámení se s nabídkou volných pracovních míst a aktivní přístup při hledání si pracovního uplatnění“ upřesňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

ÚP ČR spolupracuje i se školami, které následně informují studenty. A praktické rady se mladí lidé dozvídají také například v rámci Informačních a poradenských středisek (IPS), besed na školách nebo burz práce, které v hojném počtu ÚP ČR pořádá po celé republice. Pracovníci IPS realizují skupinová a individuální poradenství, v jejichž rámci se věnují žákům základních a studentům středních škol. Zájemci se mimo jiné dozví jak správně vyhledávat pracovní pozice, jak napsat životopis, motivační dopis či se připravit na přijímací pohovor. Své nároky na praxi v případě absolventů postupně snižují i zaměstnavatelé. Naopak jsou vstřícní k možnosti mladého člověka si zaučit tak, jak potřebují, a absolventům nabízejí širokou škálu pracovních pozic.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,2 %), Praha-východ (1,4 %), Jindřichův Hradec (1,7 %), Pelhřimov a Benešov (oba 1,9 %), Písek a Jičín (oba 2 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 33 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (9,5 %), Most (9 %), Ostrava-město (7,7 %), Ústí nad Labem (7,5 %), Chomutov (6,8 %), Bruntál (6,7 %), Děčín (6,1 %) a Hodonín (5,9 %). Podíl nezaměstnaných mužů klesl na 3,7 % a žen na 4,3 %.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v červnu 75 regionů. Největší pak okresy Jindřichův Hradec (o 9,8 %), Jeseník (o 9,4%), Semily (o 8,7 %), Cheb (o 8,3 %), Český Krumlov (o 8,2 %), Znojmo (o 6,4 %), Prostějov (o 6,1 %). V okrese Tachov zůstala nezaměstnanost na stejné úrovni a v okrese Jihlava došlo k nárůstu nezaměstnanosti (o 0,7 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje další prohloubení proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, cíleného přístupu k uchazečům o zaměstnání a v neposlední řadě pak i podpora státu prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci zaměstnavatele v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o možnostech vzájemné spolupráce a o jednotlivých nástrojích a opatřeních APZ.

Výsledkem je mimo jiné stále vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 183 500, což je o 9 457 více než v květnu a o 49 561 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (35 483), ve Středočeském (23 673), v Jihomoravském (15 481), Pardubickém (14 507), Plzeňském (13 937) a Moravskoslezském (12 936) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 12 905 pozic na dohodu o provedení práce a 4 907 na dohodu o pracovní činnosti.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 1,6 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,1), Ústí nad Labem (6,9), Sokolov (5,2), Hodonín (5,1), Most (4,9), Jeseník a Bruntál (oba 4,5) a Ostrava město (4,2). Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci předchozího měsíce 51 504 absolventům a mladistvým a 13 079 osobám se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v červnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, uklízeče, kuchaře (kromě šéfkuchařů) a pomocné kuchaře, montážní dělníky, svářeče, řezače plamenem a páječe, pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur nebo nástrojáře.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na už zmíněné prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i setkání v rámci regionálních partnerství či osobní návštěvy starostů měst a obcí. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů - výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota ustoupit z původních požadavků. Například v případě rodičů s malými dětmi, lidí se zdravotním postižením, kteří nemohou pracovat na směny apod.

Během června se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 36 305 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 582 osob, meziročně pak nižší o 4 513 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 47 387 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 8 178 méně než v květnu a o 3 892 méně než v červnu 2016. Novou práci získalo 28 460 lidí - o 7 405 méně než v předchozím měsíci a o 3 430 méně než před rokem. Celkem 7 895 z nich ji našlo díky přímé aktivitě zaměstnanců Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v červnu 42,8 roku. Mezi evidovanými bylo 106 575 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,8 %. Z celkového počtu uchazečů bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 39,2 % - celkem 116 691 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 745 dní. V uplynulém měsíci bylo bez práce 158 327 žen (53,2 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 49 337 OZP (16,6 % z celkového počtu nezaměstnaných). Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků v ostraze, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, pomocných manipulačních dělníků, zedníků, kamnářů, dlaždičů nebo pracovníků v gastronomii.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci června podpořil ÚP ČR prostřednictvím příspěvků APZ celkem 33 134 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz.

Úspěch sklízí pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Do konce června 2017 o něj požádalo celkem 3 786 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (1 127), Olomouckém (926), Jihomoravském (399) a Ústeckém (324) kraji. Jen v červnu jich Úřad práce ČR přijal 342. S 2 325 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 201 z nich v červnu). V
jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, prodavači, uklízečky, skladníci, švadleny, montážní, kovo či strojírenští dělníci, sociální pracovník, finanční poradce, cukrářka, bezpečnostní pracovník nebo třeba servírka.

Lidé mohou žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 126 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (35), Olomouckém (26), Zlínském a Jihomoravském (shodně 10) kraji. Celkem 43 z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i téměř 300 km. Mezi žadateli se objevují např. recepční, administrativní pracovníci, obchodní zástupce, pracovník infocentra, školnice či trenér.

A rozjíždí se i veřejná služba (VS). Meziměsíčně narostl počet pozic pro její výkon, které má ÚP ČR nasmlouvané s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami, o více než 500. Celkem jich úřad eviduje 6 858. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Dosud na veřejnou službu nastoupilo, nebo v nejbližší době nastoupí, 2 230 klientů ÚP ČR.

Tradiční vlajkovou lodí APZ, společně se SÚPM, jsou veřejně prospěšné práce. Ke konci června pracovalo na VPP celkem 15 916 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Smyslem VPP je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. v případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let nebo o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Měsíční výše příspěvku ÚP ČR činí 15 tis. Kč. V případě Asistentů prevence kriminality, Koordinátorů VPP a veřejné služby pak 16 tis. korun. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci června šanci získat zaměstnání 10 033 uchazečů. Celkem 44 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky. Celkem 2 018 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 6. 2017 se jich účastnilo celkem 2 567 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a rekvalifikační kurzy přímo u zaměstnavatelů.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Prostřednictvím chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci června 1 983 OZP (z toho jich 57 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod. Celkem 179 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 75 373 lidí, tj. 25,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (květen 2017 – 25,3 %, červen 2016 – 22,4 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 814 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 86 021 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za květen 2017, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,7 %, EU28 – 7,6 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 3 %, EU28 7,8 %).

Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Generál Opata se v Bruselu zúčastnil jednání vojenských výborů EU a NATO

22:22 Armáda ČR: Generál Opata se v Bruselu zúčastnil jednání vojenských výborů EU a NATO

Ve dnech 21. a 22. května se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata zúčastnil v B…