Úřad práce: Nezaměstnaných je o téměř dvaasedmdesát tisíc méně než loni

09.01.2017 9:07

K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 381 373 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 618 více než v listopadu a o 71 745 méně než v prosinci 2015. Zároveň jde o nejnižší prosincovou hodnotu od roku 2008, kdy ÚP ČR evidoval celkem 352 250 nezaměstnaných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 360 170 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob činil 5,2 % (listopad 2016 – 4,9 %, prosinec 2015 – 6,2 %). Meziročně se o 29 951 zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v prosinci 2016 nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 132 496, což je nejvyšší prosincová hodnota od roku 2007. Tehdy jich bylo 141 066. V mezinárodním srovnání byla podle posledních dostupných dat (z října 2016) EUROSTATU míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Úřad práce: Nezaměstnaných je o téměř dvaasedmdesát tisíc méně než loni
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad práce

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 12. 2016      5,2 %

Počet uchazečů o zaměstnání                                       381 373

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání                 360 170

Míra nezam. podle EUROSTAT (říjen 2016)                  3,8 %

Počet volných pracovních míst                                     132 496

Situace na pracovním trhu odpovídala v prosinci běžnému vývoji nezaměstnanosti ke konci roku. „S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž k 31. 12. 2015 skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává:

„Nezaměstnanost během celého loňského roku kopírovala klasickou vývojovou křivku zohledňující sezónní vlivy, zároveň ale v meziročním srovnání setrvale klesala a naopak rostl počet volných pracovních míst. Situace na trhu práce se tedy, díky rostoucí ekonomice, dostala na hodnoty před hospodářskou krizí.“

Velmi pozitivně se na trhu práce projevuje podle Kateřiny Sadílkové též další prohloubení proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, cíleného přístupu k uchazečům o zaměstnání a v neposlední řadě pak i podpora státu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

„V současné době jsou naplněny všechny předpoklady toho, aby loňský, veskrze příznivý, vývoj na trhu práce pokračoval také letos. Úřad práce ČR je připraven být nadále v maximální možné míře oporou nezaměstnaným, kteří se ocitli ve složité životní situaci, a je stále aktivním partnerem pro zaměstnavatele,“ shrnuje generální ředitelka.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha-východ (shodně 1,8 %), Mladá Boleslav (2,7 %), Praha-západ a Benešov (shodně 2,8 %), Jičín a Plzeň-město (shodně 3 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 36 regionů.

Nejvyšší byl v okresech Karviná (10,3 %), Most (10,1 %), Bruntál (9,5 %), Ostrava-město (8,9 %), Ústí nad Labem (8,6 %), Jeseník a Znojmo (shodně 8,5 %), Chomutov (8,2 %) a Hodonín (8 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenaly v prosinci 3 regiony - Praha (o 1,6 %), Most (o 0,3 %) a Karviná (o 0,02 %).

Naopak nezaměstnanost vzrostla v 74 okresech. Nejvíce pak v okrese Jindřichův Hradec (o 28,4 %), Prachatice (o 21,9 %), Pelhřimov (o 19,4 %), Chrudim (o 18,1 %), Klatovy (o 17,1 %), Břeclav (o 15,2 %), Jeseník (o 14,5 %) a Havlíčkův Brod (14,2 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také už zmíněná intenzivní proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci zaměstnavatele v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních APZ. Výsledkem vzájemné spolupráce je mimo jiné stále vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 132 496, což je o 2 804 méně než v listopadu, ale o 29 951 více než před rokem.

Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (21 054), ve Středočeském (18 650), Jihomoravském (11 228) a Moravskoslezském (10 911) kraji. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (15,9), Jeseník (11,2), Ústí nad Labem (10,8), Hodonín (10,4), Sokolov (9,9), Znojmo (9,8), Chomutov (8,3) a Bruntál (7,8). Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci loňského roku 38 640 absolventům a mladistvým a 11 331 osobám se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v prosinci největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, dělníky v oblasti výstavby budov, kuchaře (kromě šéfkuchařů), pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, montážní dělníky, uklízeče, svářeče, řezače plamenem a páječe, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky nebo nástrojáře. Naplno se už také rozjela zimní sezóna v horských střediscích, kdy zaměstnavatelé hledali ve větší míře trenéry a instruktory lyžování nebo pracovníky v hotelových provozech.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na už zmíněné prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků.

„Pro Úřad práce ČR je prioritou motivovat uchazeče o zaměstnání k tomu, aby se snažili zvýšit si příjem především vlastní prací. Tedy aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost apod. pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu. Podstatné ale také je, jaká je nabídka volných pracovních míst v konkrétním regionu a naopak profesní složení uchazečů o zaměstnání. Tedy zda se potkává nabídka s poptávkou. V opačném případě se ÚP ČR samozřejmě maximálně snaží o ještě intenzívnější zprostředkovatelskou práci jak s uchazeči o zaměstnání, tak také se zaměstnavateli, aby například složení rekvalifikací v regionu odpovídalo právě jejich potřebám a požadavkům,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů, např. výše mzdy, benefity nebo třeba dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele. Během prosince se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 54 692 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 7 261 osob, meziročně pak nižší o 4 111 uchazečů.

Z evidence naopak odešlo celkem 36 074 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 14 846 méně než v listopadu a o 975 méně než v prosinci 2015. Novou práci získalo 20 172 lidí - o 11 410 méně než v předchozím měsíci a o 1 926 méně než před rokem. Celkem 5 099 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR. V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v prosinci 42,1 roku. Mezi evidovanými bylo 127 347 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,4 %. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců 37,8 % - celkem 144 163 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 685 dní. V uplynulém měsíci bylo bez práce 191 996 žen (50,3 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 54 555 OZP (14,3 % z celkového počtu nezaměstnaných). Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků v oblasti ostrahy, zedníků, kamnářů, dlaždičů, montérů, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, taxikářů nebo pracovníků v gastronomii a pomocných manipulačních dělníků. Na konci prosince 2016 bylo bez práce 16 976 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.

Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 836 a meziročně pak o 5 047 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (listopad 2016 – 4,9 %, prosinec 2015 – 4,9 %). Bez práce bylo k 31. 12. 2016 celkem 13 163 bývalých studentů, tj. o 858 méně než v předchozím měsíci (prosinec 2013 – 35 403, prosinec 2014 – 23 609, prosinec 2015 – 18 221). Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

V tomto ohledu sklízí úspěch především zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli, realizace APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM), a intenzívní práce s uchazeči o zaměstnání v rámci poradenských aktivit. V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech. Ke konci prosince podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů APZ celkem 26 981 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích.

Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz. Postupný úspěch sklízí i nově pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Do konce října o něj mohli zájemci žádat v sedmi krajích. Od listopadu ho ÚP ČR poskytuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání v celé ČR. Od dubna do konce prosince 2016 podalo žádost o příspěvek celkem 1 450 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (463), Olomouckém (433) a Jihomoravském (171) kraji. Jen v prosinci jich Úřad práce ČR přijal 283. Se 738 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku. V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní dělníci, skladníci, prodavači, dispečer, ošetřovatel koní nebo třeba likvidátor.

Nově mohou lidé žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 15 zájemců. Jejich žádosti ÚP ČR posuzuje.

Tradiční vlajkovou lodí v rámci nástrojů APZ, společně se SÚPM, jsou veřejně prospěšné práce. Ke konci prosince pracovalo na VPP celkem 12 137 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Smyslem VPP je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. v případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let nebo o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Měsíční výše příspěvku ÚP ČR v rámci tohoto nástroje APZ vzrostla od 1. 1. 2017 na 15 tis. Kč. V případě Asistentů prevence kriminality a Koordinátorů VPP pak na 16 tis. korun. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností.

Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách. SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci prosince šanci získat zaměstnání 8 719 uchazečů. Celkem 52 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky.

Celkem 2 217 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě. Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje.

K 31. 12. 2016 se jich účastnilo celkem 1 153 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky rekvalifikačních kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.

ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a rekvalifikační kurzy přímo u zaměstnavatelů. Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením.

Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci prosince 1 803 OZP (z toho jich 54 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod.

Celkem 187 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 102 950 lidí, tj. 27 % všech uchazečů vedených v evidenci (listopad 2016 – 24,3 %, prosinec 2015 – 23,9 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 457 Kč.

O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 108 287 uchazečům o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z prozatím dostupných výsledků za říjen 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla nejnižší nezaměstnanost v celé EU. A to v rámci sezónně neočištěných (ČR – 3,7 %, EU – 8,3 %) i očištěných dat (ČR – 3,8 %, EU – 8,3 %). Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/sz/stat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Rosatom začal stavět výzkumný reaktor v Bolívii

22:23 Rosatom začal stavět výzkumný reaktor v Bolívii

Luis Alberto Arce Catacora, prezident Mnohonárodnostního státu Bolívie, a Kirill Komarov, první zást…