Úřad práce: Šetření v terénu přináší výsledky

11.11.2016 12:29

Od ledna do konce září 2016 provedli zaměstnanci Úřadu práce ČR 77 405 sociálních šetření a 48 829 šetření v místě, tj. celkem 126 234 šetření. Na základě takto zjištěných skutečností ÚP ČR zamítl 886 nových žádostí o některou z dávek hmotné nouze a odejmul 1 871 už vyplácených dávek. Celkové úspory za devět měsíců letošního roku dosáhly 37 496 268 Kč. Za celý loňský rok vykázal ÚP ČR 174 303 sociálních šetření a 33 207 šetření v místě. V praxi se rovněž pozitivně projevuje nastavení ještě užší spolupráce mezi agendami zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek.

Úřad práce: Šetření v terénu přináší výsledky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad práce

Úřad práce ČR se zaměřuje na intenzívnější práci s dlouhodobě nezaměstnanými uchazeči o zaměstnání a především pak s příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi. V rámci cíleného poradenství se je snaží v maximální možné míře motivovat k tomu, aby byli aktivnější, pokud jde o získání prostředků vlastním přičiněním, tedy prací. Tomu napomáhá i působení zaměstnanců ÚP ČR v terénu prostřednictvím šetření.

V průběhu srpna 2014 až září 2016 provedli zaměstnanci ÚP ČR celkem 344 188 sociálních šetření a 82 036 šetření v místě. Za tu dobu vykázali v návaznosti na provedená šetření úsporu ve výši 138 mil. Kč. Celkem nepřiznali 4 251 nových žádostí o některou z dávek hmotné nouze a odejmuli 9 620 už vyplácených dávek. Nejvíce šetření v letošním roce proběhlo v Moravskoslezském kraji - 31 420. Tamní sociální pracovníci zamítli na jejich základě 470 nových žádostí a rozhodli o odejmutí 342 už vyplacených dávek v tomto regionu.

„Podstatou a cílem šetření je získání informací o životní a sociální situaci žadatele. Naši lidé v jeho průběhu mohou ověřit, jestli se konkrétní žadatel nebo příjemce skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu, včetně trvání výplaty. V opačném případě Úřad práce ČR dávku odejme či sníží. Zároveň se ještě více zaměří na individuální práci s takovým klientem, směřující k uplatnění se na trhu práce,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Účelem je zjistit, v jakých životních, sociálních i materiálních podmínkách žadatel o dávku skutečně žije. U některých příspěvků musí úředníci jednat okamžitě a nárazově. V rámci šetření ÚP ČR zjišťuje, jaké panují v rodině žadatele či příjemce dávek rodinné vztahy, jak komunikuje s okolím nebo jak je schopen zabezpečit chod domácnosti a v případě, že pečuje o nezletilé dítě, jestli dbá na jeho řádnou školní docházku. Pro účely přiznání dávek v hmotné nouzi je podstatné, kolik lidí žije ve společné domácnosti a jaké jsou jejich příjmy a společné výdaje, či jaký mají majetek.

Při vlastním šetření úředníci posuzují, zda klient žije v bytě nebo v domě, jak velkou plochu obývá se všemi společně posuzovanými osobami, jestli má garáž, zahradu a jak je vybavená domácnost. Mezi dávky v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Přímé efekty provedených sociálních šetření podle druhu dávky

Druh dávky                   01/2016 - 9/2016

Příspěvek na živobytí   15 459 322 Kč

Doplatek na bydlení    4 226 470 Kč

Mimořádná okamžitá pomoc 17 810 476 Kč

Celkem 37 496 268 Kč

reklama

autor: Tisková zpráva

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

MHMP: Praha získala na rozvoj školství přes 78 milionů korun

11:42 MHMP: Praha získala na rozvoj školství přes 78 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo hlavní město v oblasti školství. V dotačním p…