Úřad práce poskytuje příspěvky na VPP i letos

19.01.2019 20:54

Úřad práce ČR podporuje v maximální možné míře snahu obcí, které zaměstnávají dlouhodobě nezaměstnané uchazeče v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Zároveň je ale povinen postupovat podle platné legislativy.

Úřad práce poskytuje příspěvky na VPP i letos
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad práce

VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Zároveň je třeba brát ohled na situaci na konkrétním trhu práce. V praxi to tedy znamená, že roli při rozhodování přiznání příspěvku na VPP hraje fakt, zdali uchazeč má či nemá šanci získat zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), jejichž prostřednictvím se daří zvyšovat zaměstnanost zejména dlouhodobě evidovaných uchazečů.

„Celkový objem prostředků na veřejně prospěšné práce činil za minulý rok 1,7 mld. Kč. Na rok 2019 je v současné době vyčleněno 1,3 mld. Kč, přičemž o dalším navýšení budeme s Ministerstvem financí jednat. V měsíci lednu má Úřad práce ČR připraveny první prostředky ve výši 500 mil. Kč a další finance obdrží, vzhledem k uzávěrce rozpočtového roku ve státní pokladně, začátkem února. Z důvodu dodržení rozpočtové kázně je potřebné zohlednit tuto skutečnost, a proto bude možné v průběhu ledna uzavírat nové dohody či dodatky maximálně na dobu tří měsíců. Jedná se ale o opatření dočasné. Po navýšení rozpočtu pak bude možné tyto dohody návazně prodloužit,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

K 31. 12. 2018 tvořili ti, kteří jsou bez práce déle než rok, 26,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Celkem jich bylo 60 529. „Pozitivní je, že v meziročním srovnání klesá jak počet, tak podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Za tímto vývojem stojí mimo jiné i proaktivní komunikace ze strany Úřadu práce ČR se zaměstnavateli a efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Díky individuální práci s klienty se daří v současné době umisťovat také uchazeče, kteří v minulosti ztratili motivaci pracovat. Zvyšuje se jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Ve snaze o umístění dlouhodobě evidovaných uchazečů na pracovním trhu spolupracuje Úřad práce ČR jak se zaměstnavateli, tak i s kraji a obcemi. Jeho zástupci intenzívně komunikují se starosty a primátory měst a obcí ve věci uzavírání dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP, o poskytnutí příspěvku na mzdy a také o výběru uchazečů o zaměstnání, kteří mají na tyto pozice nastoupit.

„Základním principem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů a klientů se základním vzděláním. Cílem je umožnit jim, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání. Jde o nejrizikovější skupinu, které reálně hrozí dlouhodobá nezaměstnanost. Proto při osobních jednáních se starosty a primátory na tento fakt upozorňujeme,“ říká Kateřina Sadílková a dodává: „V současné době, kdy zaměstnavatelé mají velký zájem o nové zaměstnance, a počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů, mají i ti, kteří jsou bez práce delší dobu, mnohem vyšší šance na získání zaměstnání na otevřeném trhu práce.“

Za standardní délku trvání VPP považuje ÚP ČR 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání, jež nemohou najít uplatnění na otevřeném trhu práce a působí jako asistenti prevence kriminality (APK) a koordinátoři VPP. Měsíční výše příspěvku na mzdy pracovníků veřejně prospěšných prací činí 15 tis. Kč. V případě APK je to 16 500 Kč.

Úřad práce ČR může opětovně podpořit stejného klienta, ale pouze výjimečně. Například tehdy, když se jedná o osobu s kumulací hendikepů, třeba uchazeče s nízkým stupněm vzdělání, se zdravotním postižením, nad 50 let či rodiče, který pečuje o malé dítě, nebo o klienta, kterému hrozí sociální vyloučení, pokud se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Jestliže se u konkrétního uchazeče prokáže, že jeho šance na získání standardního pracovního místa jsou téměř nulové, může ÚP ČR v takovém případě udělit výjimku a dotyčný může u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP znovu. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně. Aby byl tento proces co nejjednodušší, rozhodují o udělení výjimek vybraná kontaktní pracoviště ÚP ČR.

„V případě, že se obci nedostává vhodných uchazečů, může přijmout na VPP i nezaměstnaného z jiného kraje či okresu. Příspěvek jde tzv. za klientem, to znamená, že je třeba, aby se zaměstnavatel obrátil na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, na kterém je uchazeč evidován, a požádal o příspěvek na veřejně prospěné práce,“ doplňuje generální ředitelka ÚP ČR.

Během loňského roku se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP celkem 16 279 lidí. Celková poskytnutá částka činila více než 1,923 mld. Kč. Nejvíce takto podpořených klientů bylo v Moravskoslezském (2 337), Ústeckém (2 263) a Jihomoravském (1 400) kraji. Například v okrese Karviná získalo díky VPP krátkodobé zaměstnání v loňském roce 535 uchazečů. Úřad práce ČR zde poskytl na tento nástroj příspěvky v celkové výši 80 mil. Kč.

VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

Jak už bylo řečeno – cílem VPP je zvýšení šancí především dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na pracovním trhu. Pokud se jim podaří najít práci, a tím pádem si zajistit pravidelný příjem, stoupá i pravděpodobnost, že se vyhnou případné exekuci.

„Úřad práce ČR klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti. Ta je také součástí řady projektů určených konkrétní cílové skupině uchazečů. Právě tato oblast je pro lidi, kteří jsou dlouhodobě bez práce, velmi důležitá. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit, a naopak se snažili, aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost apod. pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu,“ uzavírá Kateřina Sadílková.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Policie ČR: Přiletěl, kradl a odletěl

22:54 Policie ČR: Přiletěl, kradl a odletěl

Policisté z inspektorátu cizinecké Policie Praha Ruzyně na letišti v Praze zadrželi cizince, který v…