Ústecký kraj rozdělí miliony obcím na pomoc s odpadem a skládkami

26.03.2017 11:36

Zprávy 10. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období:

Ústecký kraj rozdělí miliony obcím na pomoc s odpadem a skládkami
Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

Výdaje na dotační program pro rok 2017 jsou plánovány v rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje a to ve výši 10 milionů korun. Program bude financován z fondu životního prostředí a to i z nově vybíraných sankčních příjmů.

Dotační program má být příspěvkem Ústeckého kraje na zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, spočívající v omezení jeho skládkování a od roku 2024 v zákazu skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů. V roce 2014 činily výdaje obcí v Ústeckém kraji 703 milionů Kč a po roce 2020 se (v závislosti na cenách alternativních způsobů zneškodnění směsného komunálního odpadu a sazbě poplatků za skládkování směsného komunálního odpadu) mohou znásobit.

Program bude proto věcně zaměřen na podporu snižování produkce směsného komunálního odpadu přímo v obcích, na snižování měrných nákladů na jeho svoz a likvidaci a případně i na doplnění místních kapacit k využívání komunálního odpadu.

Jsou vymezeny celkem tři oblasti podpory

Dotační titul č. 1:

Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.

pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,

pořízení dopravních prostředků a integrovaných svozových systémů pro svoz a přepravu tříděného odpadu včetně nezbytného provozního příslušenství.

Dotační titul č. 2:

Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.

projektová příprava, výstavba a stavební úpravy sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního odpadu,

technické vybavení sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního odpadu (váhy, lisy, manipulační prostředky, vzduchotechnika, požární technika atd.),

projektová příprava, výstavba a stavební úpravy veřejně přístupných stanovišť sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,

projektová příprava, výstavba a stavební úpravy dopravního napojení veřejných sběrných míst pro tříděný odpad na veřejnou dopravní síť.

Dotační titul č. 3:

Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím, např.

pořízení linek pro dotřídění odděleně shromaždovaných složek komunálního odpadu,

pořízení zařízení pro mechanickou úpravu vytříděných složek komunálního odpadu.

Žadatelem o dotaci může být obec v kraji, svazek obcí v kraji, příspěvková organizace obce v kraji a právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51 %.

Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu bude 70 %. Maximální výše poskytované dotace činí pro všechny oblasti podpory 500 000,- Kč v případě běžných výdajů.  Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.

Dotaci bude možno poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje II, respektive s platným plánem odpadového hospodářství obce, popřípadě přímo napomáhá splnění v nich stanovených cílů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

KHS Jihočeského kraje: COVID-19 zatím předčasně ukončil jen jeden tábor

22:33 KHS Jihočeského kraje: COVID-19 zatím předčasně ukončil jen jeden tábor

V polovině prázdnin je situace na táborech celkem klidná. Jihočeští hygienici zatím mají nahlášeno k…