V roce 2019 kontroly ČOI prokázaly nárůst diskriminačního jednání

20.05.2020 13:59

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje, zda nedochází ze strany obchodníků k diskriminaci spotřebitele. V průběhu roku 2019 uskutečnila v této oblasti 540 kontrol a ve 22 případech zjistila podezření na diskriminační jednání.

V roce 2019 kontroly ČOI prokázaly nárůst diskriminačního jednání
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo
reklama

Nejčastěji se jednalo o diskriminaci v restauracích, kdy česky hovořící spotřebitelé byli zvýhodněni oproti spotřebitelům, kteří komunikovali cizí řečí. „Česká obchodní inspekce zaznamenala oproti roku 2018 nárůst počtu případů tohoto nežádoucího jednání. V roce 2018 se jednalo o 13 případů a v roce 2019 to bylo již 22 případů. Vzhledem k této skutečnosti bude problematice diskriminace spotřebitele věnována ze strany České obchodní inspekce zvýšená pozornost i v roce 2020,“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2019 kontrolní akci zaměřenou na diskriminaci spotřebitele. Zákaz prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb je dán zákonnou povinností v § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

ČOI uskutečnila v minulém roce celkem 540 kontrol a podezření na některou z forem diskriminace zaznamenal ve 22 případech, což představuje 4,1 %.

Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, bylo součástí kontrol rovněž i ověřování plnění dalších povinností prodávajících. Porušení dalších právních předpisů bylo zjištěno v 233 případech, tj. 43,2 %.

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2019 zaznamenala 22 případů podezření na porušení ustanovení § 6, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb. To je o 9 případů více než v roce 2018. Jednotlivé případy podezření na diskriminační jednání v roce 2019 jsou podrobně uvedeny v závěru zprávy.

Vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace bylo součástí kontrolní akce rovněž ověřování plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Nejčastěji, ve 110 případech, byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3). V 82 případech prodávající neseznamovali spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a jiných právních předpisů bylo zjištěno v menší míře.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním pravomocně uložila v roce 2019 celkem 13 pokut v celkové výši 335 000 Kč.

22 případů podezření na diskriminační jednání v roce 2019:

 • ve 13 případech bylo zjištěno podezření na nerovné zacházení s osobami na základě jejich národnosti, respektive stání příslušnosti. Uvedená zjištění se týkala především odlišného účtování cen služeb poskytovaných v pohostinství, které spočívalo v připočítání položek do kontrolního nákupu cizojazyčně hovořícím osobám (servis), a omezení přístupu ke službě (např. pronájem bytu);
   
 • ve 2 případech bylo zjištěno podezření na nerovné zacházení s osobami z důvodu zdravotního postižení, kdy v jednom případě nebyl hendikepované osobě na invalidním vozíku umožněn vstup do provozovny a ve druhém případě vstup na výstavu z důvodu požadavku na přítomnost asistenčního psa;
   
 • ve 4 případech pak bylo zjištěno podezření na odlišné zacházení s osobami na základě věku. Konkrétně se jednalo například o omezení přístupu osob nedosahujících určitého věku od provozovny veřejného stravování, omezení přístupu osob nedosahující určitého věku do bazénu a omezení osob nedosahujících určitého věku při poskytování výhod spojených s členstvím v klubu. V jednom případě byla zjištěn kumulace nerovného zacházení založená na věku a bydlišti osoby;
   
 • v dalších 2 případech bylo zjištěno podezření na nerovné zacházení s osobami založené na základě trvalého pobytu těchto osob, respektive splnění určité podmínky, která byla pro osoby s pobytem mimo obec nesplnitelná;
   
 • v 1 případě bylo zjištěno podezření na odlišné zacházení s osobami při poskytování služeb spojených s přepravou osob, kdy ve srovnatelné situaci byly cestujícím účtovány různé ceny jízdného.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Česká obchodní inspekce: I v době pandemie prokázala ČOI diskriminaci spotřebitele

7:34 Česká obchodní inspekce: I v době pandemie prokázala ČOI diskriminaci spotřebitele

Česká obchodní inspekce v 1. čtvrtletí 2021 kontrolovala, zda nedochází ze strany obchodníků k někte…