V roce 2020 čerpalo Ministerstvo obrany rozpočet nejlépe za poslední období

14.01.2021 22:54

Ministerstvo obrany zahájilo hospodaření v roce 2020 s prostředky státního rozpočtu ve výši 75,5 mld. Kč. V březnu 2020 se resort obrany solidárně podílel na řešení ekonomickým následků koronavirové krize a schválený rozpočet byl snížen o 2,9 mld. Kč na částku 72,6 mld. Kč. K poslednímu dni roku 2020 dosáhly veškeré disponibilní finanční prostředky (včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2019) částky 76,1 mld. Kč.

V roce 2020 čerpalo Ministerstvo obrany rozpočet nejlépe za poslední období
Foto: mocr.cz
Popisek: Budova Ministerstva obrany ČR
reklama

Z tohoto objemu bylo vyčerpáno 74,3 mld. Kč, tedy 97,5 % rozpočtu. Tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2020 činí 1,8 mld. Kč. I přes pandemii koronaviru a neustále rostoucí rozpočet jde v oblasti čerpání o nejlepší výsledek za posledních pět let.

„Pandemie COVID-19 způsobila omezení ve všech oblastech, Ministerstvo obrany nevyjímaje. Složitá situace komplikovala i realizaci veřejných zakázek nebo plnění uzavřených smluv ze strany některých dodavatelů. Přesto se nám podařilo dosáhnout v oblasti čerpání přiděleného rozpočtu nejlepšího výsledku za posledních pět let, a to jak nominální hodnotou, tak procentním poměrem k celkové výši rozpočtu. Efektivní čerpání přidělených finančních prostředků zůstává mou prioritou i v dalším období,“ říká ministr obrany Lubomír Metnar.

V roce 2020 bylo financováno několik stovek investičních akcí v celkové výši 17,5 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější akce patřily nákup víceúčelových vrtulníků (1,3 mld. Kč), kolových obrněných vozidel Titus (1,2 mld. Kč), kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích Pandur (1 mld. Kč), taktický rušič pásem STARKOM (820 mil. Kč), letouny CASA C-295 (582 mil. Kč), výstavba datových center – stavební část (492 mil. Kč), pasivní sledovací systém DPET (455 mil. Kč), přenosný protiletadlový raketový komplet RBS-70NG (438 mil. Kč), vrtulníky Mi-171Š – modernizace (287 mil. Kč) a pronájem nadzvukových letounů Jas 39 C/D Gripen (1,4 mld. Kč).

V oblasti programového financování nebylo dočerpáno pouze 782 mil. Kč a byly profinancovány všechny v roce 2020 plánované významné investiční akce. Z toho v oblasti nemovité infrastruktury nebyly včas dokončeny a uhrazeny investiční akce realizované pro MO a resortní příspěvkové organizace za 289 mil. Kč, například ekologizace vytápění kasáren Prostějov za 123 mil. Kč. Dále se nepodařilo profinancovat 11 investičních akcí v hodnotě do 40 mil. Kč (například nákup mobilní strážnice Hradní stráže za 33 mil. Kč) a dalších 44 menších investičních akcí do 10 mil. Kč, jejichž realizace nemá z hlediska významnosti zásadní vliv na rozvoj a udržení armádních schopností.

V důsledku realizace vládních opatření přijatých proti šíření onemocnění COVID-19 došlo k nedočerpání finančních prostředků v oblasti mandatorních a provozních výdajů.

V rámci mandatorních výdajů nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 446 mil. Kč, z toho nedočerpání na příplatku za službu v zahraničí náležející vojákům z povolání v zahraničních operacích činilo 144 mil. Kč, a to z důvodu nižšího počtu nasazených vojáků v zahraničních misích. Další úspora byla v oblasti prostředků na platy ve výši 155 mil. Kč, které nebyly využity k ocenění zaměstnanců formou peněžité odměny zejména v souvislosti s utlumením některých činností vykonávaných v rámci MO, a to ve vazbě na realizaci vládních opatření přijatých proti šíření onemocnění COVID-19. Zbývající nedočerpané prostředky ve výši 147 mil. Kč jsou zejména výdaje na pojistné a FKSP.

V oblasti provozních výdajů nebyly dočerpány prostředky v celkové výši 542 mil. Kč, z čehož 262 mil. Kč tvoří nedočerpané běžné akvizice, které budou profinancovány dle původního účelu v roce 2021. Zbývajících 280 mil. Kč je tvořeno především úsporou vzniklou utlumením provozu jednotlivých úřadů a útvarů ve vazbě na opatření související s COVID-19.

V rámci zákonného institutu tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů může MO využít nevyčerpané prostředky loňského roku ve výši 1,8 mld. Kč v roce letošním. Primárním cílem je použít nespotřebované akviziční prostředky na dofinancování původních věcných záměrů, k dokončení investičních projektů a akvizičních akcí v oblasti běžných výdajů k zajištění provozuschopnosti vojenské techniky.

V oblasti mandatorních výdajů budou nedočerpané prostředky určeny primárně ke krytí náležitostí zaměstnanců stanovených novelami příslušných právních předpisů účinnými od 1. ledna 2021 (např. valorizace platových tarifů lékařů, zubních lékařů, nelékařského zdravotnického personálu nebo na pokrytí dopadů zvýšení minimální mzdy do služebních tarifů vojáků z povolání v nejnižších vojenských hodnostech).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ: V únoru provedli zdravotníci v jaderných elektrárnách tři tisíce testů. Kapacitu ještě rozšíří

13:30 ČEZ: V únoru provedli zdravotníci v jaderných elektrárnách tři tisíce testů. Kapacitu ještě rozšíří

Jen za únor provedli zdravotníci v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany celkově tři tisíce test…