Vědecká rada generální ředitelky NPÚ nesouhlasí se schválením ramp na Václavském náměstí

29.10.2016 20:15

Vědecká rada generální ředitelky NPÚ vyjádřila na svém zasedání 26. října 2016 negativní stanovisko k umístění ramp podzemních garáží na Václavském náměstí v Praze. Podpořila tak podnět k přezkoumání závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy, který byl Ministerstvu kultury zaslán dne 18. října územním odborným pracovištěm NPÚ v Praze.

Vědecká rada generální ředitelky NPÚ nesouhlasí se schválením ramp na Václavském náměstí
Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav
reklama

Odbor památkové péče Magistrátu hl. města Prahy (OPP MHMP) připustil závazným stanoviskem ze dne 25. 7. 2016, vydaným k úpravám spodní části Václavského náměstí, další přípravu budování ramp na Václavském náměstí na úrovni čp. 837/II (Darex) vedoucích do podzemních garáží ve vnitrobloku Václavské náměstí – Příkopy – Panská – Jindřišská. OPP MHMP se tak neztotožnil s písemným vyjádřením územního odborného pracoviště NPÚ v Praze (NPÚ, ÚOP v Praze), které navrhované umístění vjezdových ramp považuje za vyloučené. S ohledem na závažnost negativních dopadů navrhované stavby jak pro památkovou rezervaci v Praze, tak potenciálně i pro další veřejná prostranství v památkově chráněných územích podalo NPÚ, ÚOP v Praze dne 18. 10. 2016 Ministerstvu kultury podnět k přezkoumání vydaného závazného stanoviska.

„S ohledem na velmi závažné důvody, které specifikovala ve svých předchozích stanoviscích, Vědecká rada s připuštěním předmětných vjezdových ramp z prostoru Václavského náměstí nesouhlasí. Podnět NPÚ k přezkoumání kladného závazného stanoviska OPP MHMP považuje za důvodný, protože nerespektování názoru odborné organizace u takto metodicky zásadní otázky je nezbytné prověřit nejvyšším orgánem státní správy na úseku státní památkové péče. Vědecká rada má za to, že je potřeba koncepční řešení dopravní obslužnosti Václavského náměstí a okolí hledat tak, aby byl preferován veřejný zájem ve všech jeho polohách, včetně ochrany veřejného prostoru a ochrany kulturně historických hodnot památkové rezervace jako statku zapsaného na Seznamu světového dědictví UNESCO. Zvážit je potřeba reálnou a skutečně potřebnou kapacitu parkoviště a prověřit variantu vjezdu v trase existující ulice V Cípu,“ uvádí se v závěrech Vědecké rady generální ředitelky NPÚ.

Otázkou podzemních garáží navrhovaných do vnitrobloku Václavské náměstí – Příkopy – Panská – Jindřišská a vjezdu do nich se vědecká rada zabývala již dříve. V březnu 2013 konstatovala, že podmínkou pro přijatelnost navrhovaných úprav vnitrobloku je mimo jiné i „omezení kapacity parkovacích míst a vyloučení vjezdu do garáží na úkor veřejného prostoru.“

Závěry zasedání vědecké rady z května 2014 říkají: „Navrhované dopravní řešení není přijatelné, protože řeší potřebu investora na úkor veřejného prostoru Václavského náměstí. Zábor veřejného prostoru pro dopravní obsluhu je nepřípustný. Jakákoliv soukromá investice je podmíněna komplexním řešením dopravní situace Václavského náměstí a přístupnosti bloků. Parkování je třeba řešit na vlastním pozemku investora nebo celkovou koncepcí a investicí města. Město se nemůže vzdát odpovědnosti za nalezení koncepčního řešení, které by otázku dopravní obslužnosti a parkování řešilo z hlediska potřeb města a ochrany veřejného prostoru pro celé Václavské náměstí, a od tohoto celkového řešení pak odvíjelo podmínky pro jednotlivé investory.“

Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče, vyjadřuje se jak k základním koncepčním, teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Členy vědecké rady jsou špičkoví odborníci z oblasti památkové péče, dějin umění, architektury a urbanismu, archeologie, technologie obnovy, restaurování, ochrany přírody a krajiny a dalších oborů, souvisejících s ochranou a péčí o kulturní dědictví. Současným předsedou vědecké rady generální ředitelky NPÚ je Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., pedagog a bývalý rektor Akademie výtvarných umění v Praze.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministerstvo pro místní rozvoj: Jak je to s 5G sítěmi

7:34 Ministerstvo pro místní rozvoj: Jak je to s 5G sítěmi

V poslední době se objevují spekulace o spojitosti mezi koronavirem (SARS-CoV-2), tedy onemocněním C…