Vedení SP ČR jednalo s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem

25.03.2016 12:56

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se 24. března 2016 setkal s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslavem Hanákem a generální ředitelkou SP ČR Dagmar Kuchtovou. Jednání se zúčastnili zástupci Hospodářské komory ČR (HK) v čele s prezidentem Vladimírem Dlouhým. Cílem setkání bylo zhodnotit dosavadní spolupráci, stanovit si priority spolupráce v roce 2016 a také výhled na rok 2017.

Vedení SP ČR jednalo s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem
Foto: spcr.cz
Popisek: Svaz průmyslu ČR, SP ČR

Účastníci setkání se shodli, že oblast ekonomické diplomacie zaznamenala v poslední době velký pokrok. S oběma největšími českými zástupci podnikatelských reprezentací MZV spolupracuje při organizaci podnikatelských misí, regionálních seminářů v ČR i na projektech na podporu ekonomické diplomacie v zahraničí, kterých MZV letos realizuje přes 160. MZV rovněž velice oceňuje roli asociací při hodnocení ekonomických činností zastupitelských úřadů, stejně jako jejich vstupů v rámci procesu aktualizace Mapy oborových příležitostí.

Prezidenti obou reprezentací ocenili roli MZV, pokud jde o koordinaci zahraničních cest ústavních představitelů ČR, jejímž cílem je propojit jednotlivé aktivity vůči zahraničním partnerům i podnikatelům. MZV má současně ambici aktivně pracovat s výstupy z cest ústavních představitelů a systémově kontrolovat plnění úkolů.

Pokud jde o zahraniční cesty ministra Zaorálka, snahou MZV je, aby výběr podniků do doprovodných misí probíhal efektivně. Novinkou jsou setkání ministra s firmami před uskutečněním zahraničních cest. Jejich smyslem je poznat dopředu hlavní cíle zúčastněných podniků a stanovit tak prioritní obchodní a ekonomická témata při jednáních s partnery s cílem maximalizovat užitek podniků z účasti v ministrově delegaci.

V této souvislosti prezidenti SP ČR a HK ocenili návrh MZV společně uspořádat semináře pro firmy věnované kulturním zvyklostem v různých zemích a rozvoji prezentačních dovedností. Příspěvkem MZV do tohoto projektu budou přednášky jeho nejzkušenějších diplomatů, expertů na diplomatický protokol a osvědčených lektorů z diplomatické akademie.

Dalším z témat setkání bylo vytvoření platformy pro debatu o směřování ekonomické diplomacie. Jejím cílem bude koordinace činností a strategického plánování na poli ekonomické diplomacie a státní podpory exportu.

Prezidenti SP ČR a HK dále podpořili snahu MZV o sblížení zahraniční rozvojové spolupráce s aktivitami exportních firem. Cílem je, aby projekty rozvojové pomoci vytvářely podmínky pro jejich návazné pokračování na komerční bázi.

Pokud jde o konkrétní teritoria, pozornost byla věnována zejména Kubě a Íránu, které skýtají bezpočet příležitostí pro navázání na dřívější hospodářské vazby s ČR. MZV průběžně monitoruje změny v obou zemích a postupné uvolňování jejich vztahů ve všech oblastech, včetně obchodní a investiční, s mezinárodním společenstvím. Tomuto vývoji přizpůsobuje své aktivity, jejichž primárním cílem je podpořit exportní zájmy českých podniků v nejperspektivnějších oborech. Podle zástupců podnikatelských reprezentací by se ekonomická diplomacie měla prioritně věnovat mimoevropskému prostoru, zejména oblastem Latinské Ameriky, Afriky, post-sovětských zemí a oblasti jihovýchodní Asie.

Na závěr setkání se předmětem debaty stala otázka rozpočtu MZV, který je historicky poddimenzovaný a neodpovídá potřebám moderní diplomacie s důrazem na obchodně-ekonomické vztahy. Prezidenti obou reprezentací v této souvislosti přislíbili svou podporu úsilí MZV o systémové navýšení své rozpočtové kapitoly s cílem co nejefektivněji využívat služeb zahraniční sítě pro zajištění služeb pro české podniky na zahraničních trzích.

reklama

autor: Tisková zpráva

úspory

Je podle vás třeba šetřit? A pokud ano kde? Protože podle toho, jak vystupujete, vy byste stále jen rozdávali.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká obchodní inspekce: Podezření na diskriminaci spotřebitele nebylo zjištěno

16:03 Česká obchodní inspekce: Podezření na diskriminaci spotřebitele nebylo zjištěno

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách, které byly zaměřené na problematiku diskriminace s…