Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012

06.01.2013 20:18

Počet insolvenčních návrhů v roce 2012 vzrostl ve srovnání s rokem 2011 o 32%. Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické osoby nepodnikatelé, u kterých je počet insolvencí o 35% vyšší než v minulém roce. U právnických je počet insolvencí stagnující.

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ilustrační foto.
reklama

Nejvyšší počet insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem byl v roce 2012 již tradičně v Moravskoslezském kraji. V absolutních číslech ho následuje Ústecký a Olomoucký kraj.  Pokud srovnáme s rokem 2011, došlo k výraznému zvýšení počtu insolvencí na 1000 firem v Ústeckém, Jihočeském  a Karlovarském kraji. V tomto srovnání se jako nejvíce stabilní projevily firmy sídlící ve Středočeském kraji, snížení náchylnosti k insolvencím v roce 2012 zaznamenali v Libereckém kraji.

Z jednotlivých odvětví bylo podáno nejvíce insolvenčních návrhů na firmy z oboru velkoobchod, maloobchod a stavebnictví. Přičemž počet firem v insolvenci v oboru stavebnictví vzrostl oproti roku 2011 o téměř 50 %. Pokud vztáhneme počet insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných firem, nejhorší situace je v odvětví těžby, v papírenském  průmyslu a v telekomunikacích.

Mnoho insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.  Řešení úpadku je u právnických osob  možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Ačkoliv došlo v prosinci 2012 k poklesu počtu konkurzů jak v meziročním srovnání, tak ve srovnání s listopadem 2012, roční počet konkurzů stále roste. V roce 2012 byl počet prohlášených konkurzů o 6,8 % vyšší, než v roce 2011. Dynamika nárůstu počtu konkurzů je však v časovém horizontu nižší. V meziročním srovnání let  2011/2010 činil nárůst celkového počtu konkurzů 11 %. Celkový počet konkurzů meziročně vzrostl zejména u živnostenských firem. Ve srovnání s rokem 2011 o 12 %. Podíl živnostníků v konkurzu na celkovém počtu firem v konkurzu činil v roce 2012 29 % a byl srovnatelný s rokem 2011 (27,8 %).

Od ledna 2008, kdy vstoupil v platnost tzv. Insolvenční zákon, je počet konkurzů stále rostoucí. Přesto však počet prohlášených konkurzů nedosahuje úrovně z přelomu tisíciletí. To je důsledkem změny metodiky zákona, kdy do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku. V roce 2012 činil počet těchto insolvenčních návrhů 1543.

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů.

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2012 soudem povoleno 72 reorganizací. Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Počty reorganizací dosahují ve srovnání s počtem konkurzů zanedbatelných hodnot.

Počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů stále rostou. Dynamika nárůstu však již není taková, jako v minulých letech. Pro srovnání – růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 2010/2009 149%, v období 2011/2010 66,7% a v letech 2012/2011 již jen 35,4%.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V roce 2012 požádalo o oddlužení celkem  23179 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 17993 případech. Proti loňskému roku vzrostl počet žádostí o oddlužení o 45,9%. Nárůst povolených oddlužení je proti roku 2011 vyšší o 56%, v letech 2011/2010 to bylo dokonce o 82,2%.

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2012 celkem 412 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přesto, že zpeněžení majetku jako způsob řešení dluhů využilo v roce 2012 o 123% víc dlužníků než v roce 2011, pořád je to jen 2,4% ze všech povolených oddlužení.

Věková struktura dlužníků se v loňském roce proti roku 2011 vůbec nezměnila. Stále se největší počet dlužníků nachází ve věkovém intervalu 31 – 40 let. Dále následují spotřebitelé ve věku 41 – 50 let. Nejméně zadluženou skupinou zůstávají lidé ve věku od 61 let. Tato skupina je limitována svými příjmy a neochotou finančních institucí této věkové skupině ve větší míře půjčovat.

Dle očekávání společnosti Creditreform došlo v roce 2012 k prolomení hranice třiceti tisíc insolvenčních návrhů. Pro rok 2013 bohužel nelze očekávat žádné výrazné změny v dynamice růstu insolvenčních návrhů nebo dokonce jejich poklesy. Výraznou měrou k tomu přispívá nižší spotřebitelská poptávka daná zvýšením DPH a pesimistickými prognózami pro rok 2013. S ohledem na vysoké zadlužení zejména nízkopříjmových skupin spotřebitelů budou mít restriktivní vládní opatření dopad i do počtu osobních bankrotů v nadcházejícím období. U insolvenčních návrhů na firmy očekáváme mírný růst v průběhu celého roku 2013 kvůli zvyšujícímu se počtu bankrotujících malých a drobných firem.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jihočeský kraj navýšil finanční prostředky na stavbu obchvatu Strážkovice

22:33 Jihočeský kraj navýšil finanční prostředky na stavbu obchvatu Strážkovice

Kvůli úhradě poplatku na vynětí pozemků z půdního fondu navýšil kraj prostředky na stavbu silničního…