Zoo Liberec: Na Technické univerzitě vedeme předmět Environmentální výchova na základních školách

13.06.2024 16:05 | Tisková zpráva

Zoo Liberec se svým Střediskem ekologické výchovy DIVIZNA rozšířila své působení i na pole Technické univerzity v Liberci, kde nově založila a vede předmět s názvem Environmentální výchova na základních školách. Předmět již pilotně proběhl v právě končícím letním a na základě dobrých zkušeností i ohlasu studentů plánuje zoo ve spolupráci s TUL s jeho realizací pokračovat i v dalších letech.

Zoo Liberec: Na Technické univerzitě vedeme předmět Environmentální výchova na základních školách
Foto: zooliberec.cz
Popisek: ZOO Liberec - logo

Vzdělávání veřejnosti je vedle záchrany ohrožených druhů dalším důležitým posláním moderních zoologických zahrad. Povinnost realizace osvětových aktivit je dokonce jednou z podmínek k získání licence a statutu zoo. Zoo Liberec patří v této oblasti k jedné z nejaktivnějších českých zoologických zahrad a branami jejího Střediska ekologické výchovy DIVIZNA (SEV SEVIZNA) ročně projde téměř 7000 dětí. Nyní navíc spojila síly s Technickou univerzitou v Liberci, kde vede zbrusu nový předmět s názvem Environmentální výchova na základních školách.

„Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na ZŠ a SŠ je řešena zvláštními předpisy, které předpokládají přítomnost samostatné osoby (učitele/učitelky) zodpovědné za tento segment výuky, za toto průřezové téma RVP. Tzv. koordinátoři EVVO musí být přítomni na každé škole, tomu však neodpovídá výuka v pedagogických programech učitelství na FP TUL,“ vysvětluje vedoucí SEV DIVIZNA a zároveň hlavní strůjce předmětu Aleš Kočí. Technická univerzita v Liberci proto oslovila organizace zabývající se EVVO, aby pomohli vytvořit nový předmět v bakalářském stupni

„Učitelství přírodopisu pro druhý stupeň ZŠ“ a programu „Ochrany přírody“. Na přípravě se podílel kromě SEV DIVIZNA Liberec podílel také STŘEVLÍK p. o. i několik dalších organizací.
Hlavním cílem tohoto nového studijního předmětu je především zvýšit kvalitu připravenosti budoucích pedagogů v oblasti environmentální výchovy. „Věříme, že jeho o výuky povede k lepšímu pochopení EVVO nejen budoucími učiteli přírodopisu, ale i pracovníky v ochraně přírody, a tím zabezpečí dostatečně kvalifikované odborníky, kteří se mohou potenciálně stát koordinátory EVVO na ZŠ nebo osvětovými pracovníky chráněných území či národních parků,“ říká vedoucí SEV DIVIZNA a zároveň hlavní strůjce předmětu Aleš Kočí.

Předmět pilotně proběhl již v tomto letním semestru v rozsahu 4 hodin týdně (14 bloků) a zoo počítá, že bude s jeho realizací pokračovat ve spolupráci s TUL i v dalších letech.

„V našich lekcích jsme se zaměřili především na představení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jako komplexní, legislativně zakotvené součásti vzdělávacího procesu na základních a středních školách. V rámci předmětu studenty také seznamujeme s legislativními a kurikulárními dokumenty a specifikami školského systému, veřejné správy, samosprávy i ekocenter. V praktické části předmětu si pak na konkrétních případech ukazujeme principy a metody vhodné pro environmentální výchovu a pracujeme s našimi již osvědčenými výukovými programy, které v SEV DIVIZNA dlouhodobě pro děti realizujeme,“ doplňuje Kočí.   

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

ČT

Dobrý den, také nemám pro zvýšení poplatků ČT pochopení. Absurdní mi také přijde to rozšíření plátců. Má otázka ale zní, zda vůbec potřebujeme veřejnoprávní média? K čemu, když informovat pravdivě a objektivně musí přeci všechna média, a pokud tak nedělají, tak se jim dá dát třeba pokuta nebo tak ně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Motoristé sobě zakládají mládežnickou organizaci Generace MOTOR. Povede ji bývalý lídr Svobodných Matěj Gregor

10:00 Motoristé sobě zakládají mládežnickou organizaci Generace MOTOR. Povede ji bývalý lídr Svobodných Matěj Gregor

Předsednictvo politické strany Motoristé sobě na svém prvním červencovém zasedání rozhodlo o vzniku …