Úhradová vyhláška 2017 přidá do systému veřejného zdravotního pojištění 13 miliard

10.10.2016 0:00

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 se odhadují na 274,2 miliard Kč, oproti roku 2016 očekáváme zvýšení příjmů o 13 miliard Kč.

Úhradová vyhláška 2017 přidá do systému veřejného zdravotního pojištění 13 miliard
Foto: playnet - thinkstock
Popisek: kladívko

Návrh úhradové vyhlášky je nyní ve vnějším připomínkovém řízení a po odsouhlasení legislativní radou vlády bude vydán ve Sbírce zákonů.

„Úhradová vyhláška na rok 2017 je dalším krokem směrem k ekonomické stabilizaci zdravotnictví, což je pro mne dlouhodobou prioritou. Vyhláška finančně naplní vládní slib zvýšení platových tarifů zdravotnického personálu, vyšli jsme vstříc prakticky všem ostatním segmentům zdravotnictví,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Klíčové parametry úhradové vyhlášky pro poskytovatele zdravotní péče:

 • Dohody z dohodovacího řízení bylo dosaženo v následujících segmentech:
  • laboratorní komplement,
  • ambulantní gynekologové,
  • zdravotnická dopravní služba,
  • zdravotnická záchranná služba – MZ do dohody zasáhlo a navýšilo hodnoty bodu oproti dohodě, aby bylo možné navýšit platy i v tomto segmentu,
  • stomatologové,
  • hemodialyzační péče.
 • Poskytovatelé akutní lůžkové péče budou mít za stejné produkce úhrady v roce 2017 o 6,3 % vyšší oproti roku 2016 (bez zohlednění nárůstu nákladů na centrové léky). Toto navýšení je zajištěno 6% růstem případového paušálu v akutní lůžkové péči, zohledněním změn produkce a nastavením minimálních individuálních základních sazeb. Dalších 1,5 mld. Kč činí předpokládaný růst nákladů na centrové léky oproti roku 2016.
 • Poskytovatelé následné péče mají nastaven 6,5% růst úhrady za jeden ošetřovací den oproti roku 2016, meziroční růst úhrad v tomto segmentu se zohledněním predikovaného růstu počtu ošetřovacích dní je plánován na 8 %.
 • Poskytovatelé v odbornosti 913 (ošetřovatelská péče) mají plánován 23% nárůst průměrné úhrady na unikátního pojištěnce oproti roku 2016 a je očekáván další cca 2% růst počtu unikátních pojištěnců. Nárůst úhrad zohledňuje slib MZ navýšit úhrady o 250 mil. Kč (cca 20 %) oproti roku 2016 pro tento dlouhodobě podfinancovaný segment.
 • Všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost je plánován růst úhrad tohoto segmentu o 2,4 % oproti roku 2016.
 • V segmentu ambulantních specialistů je plánován 2,3% růst průměrné úhrady na unikátního pojištěnce oproti plánovaným úhradám v roce 2016 dle znění „úhradové vyhlášky“ pro rok 2016 a další cca 1 % tvoří predikovaný nárůst počtu unikátních pojištěnců.
 • V segmentu lázeňské péče dochází k 4% nárůstu úhrady oproti roku 2016 za jeden den pobytu pacienta.
 • Lékárenská péče – kompenzace regulačního poplatku ve výši 13 Kč za každý signální výkon do výše roku 2014. Navýšení o 1 Kč oproti roku 2016.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: MaB

inflace

jeden z posledních vašich slibů byl, že inflace klesne. A zase jste se hodně mýlil, inflace v České republice stoupá!! jak je to možné?? Stát vám platí 14 poradců, mezi nimi Křečka, to ani on nevěděl že inflace a ceny budou neustále stoupat?? Tak k čemu tam vlastně všichni jste ???

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Biden třikrát denně pleny. Už aby vyhrál Trump. Rusáci z Ukrajiny neodejdou. Český dvojitý agent promluvil

10:52 Biden třikrát denně pleny. Už aby vyhrál Trump. Rusáci z Ukrajiny neodejdou. Český dvojitý agent promluvil

„Poopravil jsem své názory. Už nejsem tak zapřisáhlý amerikanofil jako v osmdesátých letech. Možná, …