Donutit nás k očkování? Vláda si uvědomila, co by nastalo. Policista o náladách v pozadí

23.01.2022 4:42

ParlamentníListy.cz přinášely v posledních týdnech příběhy členů integrovaného záchranného systému (IZS), kteří se odmítají očkovat proti covidu-19 i pod hrozbou výpovědí. Mnozí z nich podepsali deklaraci hasičů, policistů či zdravotních sester, čímž dali najevo svůj nesouhlas. Nová vláda nakonec zrušila povinnou vakcinaci konkrétních profesí proti covidu v předmětné vyhlášce. Někteří ze zpovídaných se domnívají, že důvodem byla právě i organizovanost a protesty části IZS. Jedním z nich je i vrchní inspektor Policie ČR v pražských Vysočanech nadpraporčík Jiří Jergl.

Donutit nás k očkování? Vláda si uvědomila, co by nastalo. Policista o náladách v pozadí
Foto: Václav Fiala
Popisek: Policejní kontroly

Zrušení povinného očkování proti covidu nejen pro policisty ho potěšilo: „Byl jsem tím opravdu velice mile překvapen a potěšen. Vzhledem k tomu, že onu pasáž v předmětné vyhlášce všichni alespoň trochu znalí práva od počátku nazývali legislativním paskvilem, to ale v podstatě ani jinak dopadnout nemohlo. Takže to vlastně dopadlo podle mého očekávání. Potěšen jsem však byl zejména prohlášením, které zaznělo současně s oznámením o zrušení příslušné části vyhlášky, to je, že vláda již nehodlá nikoho k očkování nutit a rozdělovat tím ještě více společnost. Sice to vypadá na vítězství zdravého rozumu, ale já to spíše vnímám tak, že si ve vládě konečně uvědomili, že by mohlo dojít k citelnému personálnímu úbytku v profesích, které jsou pro fungování státu nezbytné,“ řekl Jiří Jergl.

Anketa

Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19?

47%
53%
hlasovalo: 26737 lidí

U policie slouží už téměř dvacet let, chce přispět svou prací k prosazování práva a pořádku. Tvrdí však, že v posledních dvou letech došlo kvůli koronaviru k omezování práv a svobod lidí. „Dle mého názoru zcela jistě, a to poměrně výrazným způsobem. Je pro mne velice náročné si to připustit, neboť jsem součástí státní represivní složky, která je určena rovněž i k vymáhání dodržování vládních nařízení a opatření ministerstev. Se spoustou z nich se však vnitřně neztotožňuji. V tomto mě utvrdila skutečnost, že nezákonnost některých nařízení a opatření byla prokázána rozhodnutími soudů.

Již dva roky jsou nejen u nás, ale v podstatě po celém světě soustavně omezována práva občanů, zaručená v České republice Ústavou a Listinou základních práv a svobod,“ vysvětlil. A uvedl příklady: lidé jsou nuceni činit nebo strpět i to, co jim není ukládáno zákonem, dochází k porušování práva na zachování lidské důstojnosti, docházelo k neopodstatněnému omezování svobody pohybu a do jisté míry je omezena i svoboda projevu. „Dále pak není například respektováno právo na ochranu osobních údajů. Vrcholem všeho pak je rozdělení občanů na privilegované a utiskované, na základě získání takzvaného covidpasu. Něco takového by dle mého názoru v demokratické společnosti rozhodně existovat nemělo,“ poznamenal dlouholetý policista.

Bez ohledu na vnitřní pocity a názory jsem povinen plnit rozkazy

Účastnil se kontrol na hranicích okresů a podílel se i na rozhánění nepovolených demonstrací. „Vnitřně to sice cítím tak, že většina opatření postrádá logiku, připadají mi, že jsou neúčinná a mnohdy i zbytečná, ale dokud sloužím u policie, tak to v sobě musím dusit. Jako policista totiž musím zůstat nestranný a nezaujatý. Bez ohledu na své vnitřní pocity a názory jsem povinen řídit se zákony, služebními předpisy a plnit rozkazy,“ popsal pro ParlamentníListy.cz Jergl. Za největší nesmysly pokládal zákaz nočního vycházení, omezení pohybu nad rámec bývalých okresů, zakrývání dýchacích cest v přírodě, zákaz zpěvu, zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách či omezování sportovních aktivit.

A došlo na zrušení předmětné části o povinné vakcinaci proti covidu ve vyhlášce včas? Původně vláda avizovala okamžité zrušení, pak to odložila na polovinu února. „Sice mohlo rozhodnutí přijít o něco dříve, ale pokud vezmeme do úvahy, že změna byla avizována až na polovinu příštího měsíce a navíc se počítalo pouze s úpravou týkající se kategorie občanů 60+, tak to vlastně bylo ve skutečnosti ještě brzy. Vymahatelnost měla navíc nastat až v březnu, takže nebýt nadměrné agility některých zaměstnavatelů, nemohla v důsledku prodlení při rušení onoho nařízení nikomu vzniknout žádná újma,“ uvažuje.

Do budoucna, co se další povinnosti očkovat se proti covidu, je optimistou. Mohou podle něj přijít podobné snahy znovu? „Jak se říká, nikdy neříkej nikdy, ale já jsem opravdu v tomto ohledu spíše optimistou. Tedy alespoň co se očkování neúčinnou vakcínou týče. Dokud si o tomto můžeme rozhodovat na státní úrovni sami, tak to snad už nehrozí, ale vzhledem ke skutečnosti, že naše suverenita je ze strany Evropské unie stále více oklešťována, tak na naši budoucnost až tak moc optimisticky nenahlížím,“ podotýká Jiří Jergl.

Anketa

Podporujete plošné testování ve firmách?

13%
hlasovalo: 20630 lidí

A protože odmítá podobný nátlak státu, přidal svůj podpis k deklaraci členů IZS a ozbrojených sil ČR již v den jejího zveřejnění na internetu. Už předtím se také podepsal pod petici za zdraví Iniciativy 21. „Já prozatím stále ještě patřím k mlčící většině. Dosud jsem se nijak neangažoval. Pouze jsem podepsal výše zmíněnou petici a deklaraci, a také jsem se zúčastnil několika demonstrací upozorňujících na porušování lidských práv.“

Poslední kapkou byly nepravdivé informace od vlády

Vysvětlil, co změnilo jeho pohled na očkování proti covidu-19 a důvěru ve vládní opatření. „V počátečním období, kdy ještě nebyl dostatek informací, jsem chtěl věřit tomu, že to s námi myslí naši čelní představitelé dobře. Věřil jsem, že veškerá jejich opatření vycházejí z doporučení předních odborníků.  Postupně ve mě však sílily pochybnosti, a to především kvůli rozporuplným informacím. Na jedné straně tu byly informace, které šířila oficiální média. Oproti tomu pak stály informace, které jsem si sám vyhledal a následně z dalších zdrojů ověřil.

Další věcí je skutečnost, že pokud se nejsou schopni názorově sjednotit ani renomovaní vědci a odborníci v daném oboru, tak obyčejný člověk se může jen těžko rozhodnout, k jaké názorové platformě se má přiklonit a podle čeho si má formovat své vlastní názory. Poslední kapkou pak bylo, když postupně vycházelo najevo, že většina informací o covidu, kterými nás po celou zahrnovali například ministři zdravotnictví, byla ve skutečnosti nepravdivá,“ odhalil policista.

Dále sdělil, že jeho zkušenosti mu bohužel dávají za pravdu: žádnému politikovi se věřit nedá. „Proto nemám žádná přehnaná očekávání ani od současné vlády. Již před volbami nám čelní představitelé nynější vládnoucí koalice slibovali, že boj s takzvanou pandemií zvládnou mnohem lépe než jejich předchůdci. Zatím tomu však bohužel nic nenasvědčuje,“ poznamenal Jiří Jergl.

Očkování proto odmítá, a to i pod hrozbou výpovědi ze služebního poměru. Tomu čelily další tisíce členů IZS a ozbrojených složek, pokud by vyhláška zůstala v platnosti. „Nenechal bych si do svého těla vpravit očkovací látku, která je proti aktuálním variantám viru zjevně naprosto neúčinná, jelikož to považuji na zbytečné. Možná rizika nežádoucích účinků považuji za převažující nad nejistými benefity. Hlavním důvodem je pak skutečnost, že jsem onemocnění covid-19 nedávno prodělal, a podle tvrzení odborníků kterým důvěřuji, jsem díky tomu chráněn mnohem účinněji, než by tomu bylo po absolvování vakcinace,“ vysvětluje. A sbor by dobrovolně neopustil ani v případě nátlaku. Pokud by došlo k výpovědi, byl stejně jako mnoho dalších, s nimiž ParlamentníListy.cz mluvily, připraven se bránit u soudu.

S nátlakem nadřízených jsem se nesetkal

„V současné době však nic nenasvědčuje tomu, že by u Policie České republiky hrozilo propuštění ze služebního poměru v důsledku neabsolvování očkování proti nemoci covid-19. Hrozil tak maximálně kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku, kterým by dle mého názoru mohla být nejspíše pokuta do deseti tisíc korun. Ale i vymahatelnost této pokuty, by v souvislosti s nynějším zněním vyhlášky, byla podle mě velice problematická, a proto nevěřím ani tomu, že by zaměstnavatel přikročil třeba jen k této formě postihu. Je mi sice známo, že je na příslušníky ostatních profesních skupin vyvíjen ze strany zaměstnavatelů nátlak, aby se vakcinaci podrobili, já sám jsem se však s ničím takovým dosud nesetkal,“ uvedl Jiří Jergl.

Počet policistů a hasičů, kteří by opustili své zaměstnání v případě povinného očkování, odhaduje na maximálně deset procent. I to by ale mohlo bolet. „Za současné personální situace, která je na mnoha útvarech velice špatná, by však i odchod relativně malého počtu lidí mohl znamenat ohrožení jejich fungování, čímž by nepochybně došlo k podstatnému snížení akceschopnosti,“ odtušil. Mezi svými kolegy vnímá změny v přístupu ke covidu, ale jen velmi pozvolné. „Bohužel to spíše vnímám tak, že naprosté většině kolegů je to prozatím, stejně jako i většině našich spoluobčanů, značně lhostejné. Jakákoliv diskuse na téma covidu je totiž dle mého mínění mnohými lidmi vnímána jako nepatřičná a obtěžující. Oni totiž měli slíbenu ‚Tečku‘ a nyní se cítí být podvedení a ukřivdění,“ dodal dlouholetý strážce zákona.

Vyjádření Jiřího Jergla ohledně konkrétních zákonů k povinnému očkování:

Já jsem jednoznačně pro to, aby odborníci vyhodnocovali a doporučovali, která očkování jsou nezbytná pro zachování našeho zdraví. Absolvoval jsem veškerá povinná očkování i několik navíc, a stejně tak i zbytek mé rodiny. Pokud se mám vyjádřit k vyhlášce MZd ČR č. 466/2021 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 537/2006 Sb., tak jsem dospěl k závěru, že je v rozporu s vyšší právní normou, tj. se zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně s § 46 odst. 1, 2 , § 47 odst. 1 a § 80 odst. 1 písm. e) s odkazem na Sdělení MZd ČR č. 472/2021, tj. že nechrání před onemocněním ani šířením nemoci, neprovádí se vyšetření stavu imunity a očkovací látky nesplňují zadané parametry. Z těchto důvodů zmíněnou vyhlášku považuji za nezákonnou a právně nevymahatelnou.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

autor: Zuzana Koulová

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Bc. Lucie Šafránková byl položen dotaz

Vládní paskvil

Paní poslankyně, máte sice pravdu, že návrh zákona o třech pásmech u paušální daně je skutečně paskvil. Já jsem přesně ten, kdo balancuje na hraně 1000000 Kč příjmů a se zvyšující se inflací jej asi nakonec překročím. To co navrhujete vy by mně osobně sice vyhovovalo, nicméně v globálu to sotva lze ...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Opičí neštovice: Jde hlavně o gaye. Tohoto si všímat. Přesné info

8:41 Opičí neštovice: Jde hlavně o gaye. Tohoto si všímat. Přesné info

Již devět států v Evropě potvrdilo šíření opičích neštovic, které se běžně vyskytují zejména ve stře…