Energetický regulační úřad upozorňuje na nekalé praktiky společnosti Energie pod kontrolou a dalších přidružených subjektů

13.01.2016 15:42

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil kroky vedoucí k prošetření případu týkajícího se obecně prospěšné společností Energie pod kontrolou (obchodní korporace EPK Trade s.r.o.), které se týkají problémů s dodávkou elektřiny vybraným zákazníkům v různých místech České republiky.

Energetický regulační úřad upozorňuje na nekalé praktiky společnosti Energie pod kontrolou a dalších přidružených subjektů
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ

„Celý případ má podle našeho názoru především trestně-právní rovinu, kdy se do role obětí dostal jak dodavatel energií, společnost Amper Market, a.s., tak koneční spotřebitelé, v tomto případě především obce a jejich příspěvkové organizace. Počet poškozených se počítá ve stovkách a ERÚ považuje celou kauzu za velmi závažnou. Vzhledem k pravděpodobnému opakovanému porušení zákona je současná situace nepřehledná. ERÚ bude aktivně spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami a bude v maximální možné míře informovat koncové zákazníky o možnostech dalšího postupu,“ uvedl tiskový mluvčí ERÚ Jiří Chvojka.

Počátkem prosince 2015 se na ERÚ začali obracet zákazníci, kteří uzavřeli smlouvy o dodávkách elektrické energie a zemního plynu s poskytovateli Energie pod kontrolou a EPK Trade ve věci poskytování dodávek komodit.

ERÚ upozorňuje, že společnost Energie pod kontrolou nemá licenci na obchodování s elektřinou nebo plynem, a tedy nemůže napřímo dodávat tyto komodity konečným zákazníkům. V tomto směru je společnost Energie pod kontrolou pouze zprostředkovatelem se složitým smluvním vztahem mezi zúčastněnými stranami. Pokud nemá zákazník aktuálně od 1. ledna 2016 uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky s dodavatelem elektřiny, hrozí mu v současné době riziko odpojení pro neoprávněný odběr nebo neoprávněnou distribuci.

Současně upozorňujeme, že na základě předběžného opatření okresního soudu v Hodoníně se lze oprávněně domnívat, že ačkoliv jednotliví zákazníci platili za dodávku elektřiny společnosti Energie pod kontrolou, tato společnost pravděpodobně tyto prostředky zadržovala nebo zpožďovala platby, a tedy skutečný dodavatel komodit společnost Amper Market měla právo na odstoupení od smlouvy s Energií pod kontrolou o dodávce elektřiny do odběrných míst zákazníků.

Pro zajištění nepřerušené dodávky elektřiny doporučuje ERÚ všem zákazníkům zmiňovaných společností, aby prověřili své smluvní vztahy a případně si našli nového dodavatele elektřiny pro své odběrné místo. Změna dodavatele je ze zákona bezplatný proces, který v případě zplnomocnění nového dodavatele zákazníkem bude proveden odborně bez velké administrace na straně zákazníka.

„Rádi bychom touto cestou ocenili dosavadní postoj společnosti Amper Market, která i přes vlastní ekonomickou újmu, jež vznikla v důsledku neplnění smluvních povinností ze strany společnosti Energie pod kontrolou zprostředkovávající dodávky elektřiny zákazníkům, dotčeným zákazníkům nepřerušila dodávky elektřiny. Společnost Amper Market mohla v souladu s energetickým zákonem dodávky elektřiny přerušit, upřednostnila však samotné zákazníky a umožnila jim pokračovat v odběru elektřiny do konce roku 2015. Navíc zákazníkům poskytla dostatečnou časovou rezervu a dodala příslušné návrhy na vyřešení problémů s dodávkou,“ uvedl dále J. Chvojka.

Podle jeho slov ERÚ aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a předává jim veškeré vyžádané a zjištěné informace o celém případu. ERÚ rovněž zkoumá možnost dalších správních úkonů, jež by pomohly situaci vyřešit.

Výše uvedená záležitost zahrnuje celou řadu pochybností o nekalých praktikách poskytovatelů Energie pod kontrolou, o.p.s., EPK Trade s.r.o. a Energie Pro s.r.o., což potvrzují i informace, které má ERÚ k dispozici o prošetřování orgánů činných v trestním řízení.

Nastalá situace jednoznačně potvrzuje nutnost dodržování nejvyšší míry obezřetnosti v souvislosti s případnými změnami dodavatelů energií, a to i prostřednictvím různých správců, poskytovatelů, zprostředkovatelů nebo energetických poradců.

ERÚ jako nezávislý správní úřad pro výkon regulace v energetice respektuje právo každého zákazníka na bezplatnou volbu a následnou změnu dodavatele energie a ani v rámci volné hospodářské soutěže nemůže pochopitelně doporučovat volbu konkrétního dodavatele energie. V zájmu ochrany zákazníků však doporučuje při uzavírání smluv o dodávkách energie (a sdružených služeb) nejvyšší stupeň obezřetnosti. V tomto směru doporučuje sjednávání přímých forem dodávek u osvědčených dodavatelů energie. Jedním z vodítek mohou být reference ostatních zákazníků a v neposlední řadě také to, zda je dodavatel přihlášen k Etickému kodexu obchodníka:

http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/eticky-kodex-obchodnika.

reklama

autor: Tisková zpráva

Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hodili to slepicím. Zpestření Vánoc z Polska dopadlo zle

9:46 Hodili to slepicím. Zpestření Vánoc z Polska dopadlo zle

Chtěli zpestření Vánoc formou levného cukroví z Polska, ale nakonec to hodili slepicím. Tak dopadli …