Hrozí rozkradení a kolaps země, Drábek je zločinec. Tvrdý úder protikorupčníků

4. 4. 2012 13:52

Zveřejněné odposlechy bývalého pražského primátora a poslance Pavla Béma s lobbistou Romanem Janouškem jsou poslední kapkou v podlomené důvěře občanů v demokratický vývoj České republiky. A je třeba urychleně začít vyvíjet tlak na změnu, protože jinak hrozí v blízkých letech i ekonomický kolaps země. Jaké kroky by tomu měly zabránit, představila ve středu Hana Marvanová s Karlem Janečkem.

Hrozí rozkradení a kolaps země, Drábek je zločinec. Tvrdý úder protikorupčníků
Foto: Hans Štembera
Popisek: Veřejnost proti korupci a další zástupci občanských iniciativ představili svou politickou vizi
reklama

Ukradli jste nám stát, vraťte ho zpátky – to je hlavní heslo, které se rozhodla razit skupina lidí a zástupců různých občanských a profesních iniciativ, v čele s bývalou političkou, dnes advokátkou Hanou Marvanovou a podnikatelem a šéfem Nadačního fondu proti korupci Karlem Janečkem.

„Politické síly, dílem i justice a policie, jsou zkorumpovány a za fasádou předstírané demokracie prokazatelně řízeny mafiánsko-zločineckými strukturami. Situace se vymkla kontrole parlamentu, vládě a dalším institucím právního státu. Značná část politických elit je dnes nepochybně terčem vydírání. Politika se privatizuje, o veřejných věcech rozhodují místo voličů a jejich zvolených zástupců nikým nevolení „kmotři“, „šibalové“ a organizovaní zločinci. Je ohrožen a destabilizován ústavní systém,“ řekla v úvodu Hana Marvanová.

Paradoxně toto silné prohlášení zaznělo v den, kdy, jak podotkl další z iniciátorů protikorupčních aktivit Břetislav Rychlík, se v Česku bortí zřejmě opět vláda anebo se minimálně zmítá ve vládní krizi.

Fotogalerie: - Veřejnost proti korupci

 Veřejnost proti korupci a další zástupci občanský...
 Veřejnost proti korupci a další zástupci občanský...
Veřejnost proti korupci a další zástupci občanskýc...
 Veřejnost proti korupci a další zástupci občanský...
 Veřejnost proti korupci a další zástupci občanský...
 Veřejnost proti korupci a další zástupci občanský...

„Zdá se, že náš stát řídí lobbisti, kteří mohou pocházet dokonce i ze zločineckého prostředí, a proto je třeba ještě zatáhnout za záchrannou brzdu. V tuto chvíli se propojilo 18 občanských iniciativ a hnutí, které budou vyvíjet tlak na změnu zákona, a to, aby mohla vzniknout občanská vyšetřovací komise toho, co zveřejnily zprávy BIS. Dosud totiž podle zákona mohou tyto záležitosti vyšetřovat pouze poslanci, a to, jak víme, vždy skončí zametením kauz pod koberec. To, co zveřejnila BIS, a to, co možná ještě leží někde ukryto a připraveno k tomu, aby vyšlo na veřejnost, je natolik závažné, že se tím musí někdo neprodleně zabývat a zastavit to,“ uvedl dále Břetislav Rychlík. Zkritizoval pak také to, že nikdy v minulosti a ani v současnosti poté, co byly odposlechy telefonů zveřejněny, nikdo nezaznamenal ze strany politiků ani náznak pokání či skutečného řešení.

Šéf protikorupčního fondu Karel Janeček pak zdůraznil, že tato snaha rozhodně není apelem na vládu, aby odešla. „Naopak, oni by měli zůstat co nejdéle, aby to, co napáchali, mohli napravit. To, co se děje v naší zemi, je však naprosto nepřijatelné – nejen morálně, ale i ekonomicky. A ta devastace trvá již dlouho, pokud se nezastaví, za pár let skončí tato země naprostým kolapsem. Ročně se u nás rozkrade 100 miliard korun – korupcí i jinými cestami. To je 1000 korun měsíčně z kapsy každého občana naší země! Vždyť to je přece hrozné a neakceptovatelné,“  uvedl pro ParlamentníListy.cz Janeček.

Protikorupční Janeček se pustil do Drábka - je prý zločinec

A jako příklad uvedl situaci na ministerstvu práce a sociálních věcí. „Tam se dá hovořit o korupci v řádu 2000 procent. Zločinec Drábek utratil místo několika milionů víc než dvě miliardy,“ řekl Janeček. Podle něj by úspory v naší zemi po odstranění nešvarů mohly dosahovat 300 až 400 miliard korun. „Bylo by tím pádem na důchody i sociální dávky,“  doplnila ho Marvanová.

Podle Jaroslava Kuchaře z iniciativy Vyměňte politiky morální devastaci naznačuje i věčná hrozba posledního roku v podobě rozpadu vládní koalice. „Je to zřejmě asi jen hra – jen netušíme, z jakého důvodu. Rozhodně v ní ale nejde o občany. Předčasné volby proto opravdu nejsou řešením. I když by dopadly jinak a stanuly by ve vládě a sněmovně jiné tváře, loutkovodiči by zůstali. Proto chceme donutit politiky, aby ustoupili stranou a ukázali, kdo za nimi stojí,“ řekl ParlamentnímListům.cz.

Iniciativa není ideologická, chce jen systémové řešení - dokud je čas

Marvanová poté konstatovala to, že iniciativa, kterou vyvíjejí, není ideologická, jediným pojítkem je to, aby byl změněn systém a nalezeno systémové řešení. „Není nyní podstatné řešit to, jaký další vývoj v zemi nastane – zda bude neoliberální, či jiný. Aby tu však mohlo vše dobře fungovat, je třeba výrazně změnit korupci a prostředí, jež jí bylo vytvořeno,“ doplnila ještě.

I iniciátoři prohlášení si však jsou vědomi toho, že není možné korupci odstranit zcela. Přesto by podle Břetislava Rychlíka považovali za úspěch, kdyby se korupce podařila omezit na pouhých deset procent.

„Vyzýváme také politiky, soudce, státní zástupce i občany, aby se neobávali upozorňovat na nepravosti. Víme, že se politikům naše snaha o to, aby kauzy a záznamy BIS vyšetřovala občanská komise sestavená z lidí, nominovaných iniciativami, nebude líbit a budou se proti ní bránit. Pokud se však nerozkryje to, co zdokumentovala BIS, vzniká tu obrovské riziko ohrožení celého ústavního systému. Víme proto, že je naše snaha pro politiky, kteří jsou z většiny za současný stav země zodpovědní, nemilé překvapení,“ uvedl ještě na závěr Martin Rychlík. Pokud nebude vyslyšen tento tlak, prozradil dále, že jsou připraveny ještě další dva kroky. Blíže je upřesnit však nechtěl.

„Toto je jen začátek šance politikům, aby ukázali, zda vůbec chtějí něco udělat,“ uzavřel Kuchař (Vyměňte politiky).

Co obsahuje prohlášení? (www.vrattenamstat.cz)

 V rámci právního státu smějí veškeré orgány veřejné moci činit jen a výhradně to, co jim zákon umožňuje. Orgány a představitelé veřejné moci se takto nechovají a odmítají za tento stav převzít odpovědnost, kterou jim ukládá zákon. V řadách policie, státních zastupitelství i soudů jsou prokazatelně spojenci a přátelé lobbistů a mafiánů. Nelze věřit, že i jasné korupční aféry budou vyšetřeny. Ze zveřejněných odposlechů je zřejmé, že to je jen špička ledovce. Výběrová řízení při zakázkách i při obsazování funkcí ve veřejné správě jsou manipulována. Naprosto šokující a v demokracii nepřípustné jsou pokusy umlčet nepohodlná média.

Je proto nutné přistoupit ke změnám, jež povedou k obnovení skutečné demokracie a právního státu i důvěry občanů v právo a rovnost před zákonem.

Považujeme za absurdní očekávat od občanů další oběti, vystavovat je zdražování a hrozit vyššími daněmi, když z organizovaného rozkrádání veřejných peněz občané financují celé skupiny na politiky napojených „kmotrů“, gangsterů a vyděračů. Prvořadou funkcí a důvodem existence státu je, aby sloužil občanům. Pokud je ohrožuje, vytváří podmínky pro to, aby občané uplatnili své právo na odpor, nevyslyší -li jejich legitimní požadavky orgány státu, které jsou povolány ke zjednání nápravy.

V zájmu obnovení elementární důvěry občanů v demokracii a právní stát požadujeme:

Okamžité zřízení občanské parlamentní komise pro vyšetření napojení organizovaného zločinu a tzv. kmotrů na politiku, veřejnou správu a justici, v níž budou zastoupeni především zástupci protikorupčních iniciativ, zástupci akademické obce, duchovní, bývalí političtí vězni a další důvěryhodné osobnosti. Politici, jako námi volení a z našich daní placení zástupci, by měli vnímat, že to je pokus o rozumné řešení situace. Nepřijetí tohoto požadavku budeme vnímat jako tragický signál pro voliče před volbami. Proto by měl být splněn do konce měsíce května tohoto roku.

Odtajnění a zveřejnění materiálů, které shromáždila za poslední roky BIS, týkajících se aktivit lobbistů, „kmotrů“ a mafiánů a jejich propojení na politiky a další veřejné činitele, a vyvození odpovědnosti, včetně trestní, vůči všem aktérům i vůči těm, kteří tyto informace měli a v souladu se zákonem nekonali.

Oba tyto požadavky předpokládají urychlenou změnu zákona.

Ukradený stát i politici se musejí vrátit pod svrchovanou kontrolu práva, ústavy a občanů.

K tomu je nezbytné uskutečnit nejprve tyto změny:

Zásadní změnu financování politických stran: omezení výdajů na kampaně, zákaz nejnákladnějších forem kampaně, omezení financování politických stran jen na fyzické osoby, úplné elektronické zveřejnění všech finančních toků souvisejících s financováním stran a kampaněmi, včetně smluv, slev apod., a především tvrdé sankce při porušení těchto pravidel.

Požadujeme přijetí zákona na prokazování původu majetku politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých a výrazné zdanění legálně nedoloženého majetku. Požadujeme důsledné uplatňování již dnes existujících daňových zákonů a zákonů proti praní špinavých peněz. Viníci musejí být potrestáni.

Důsledné rozkrytí vlastníků firem, které se ucházejí o veřejné peníze. Stát nesmí dávat peníze daňových poplatníků neprůhledným firmám, které mohou být spojeny s politiky, úředníky, korupčníky a mafiány.

Nechceme, aby byla Česká republika rájem hazardu. Požadujeme zamezit praní špinavých peněz přes hazard, požadujeme jeho zdanění a regulaci na úroveň právních evropských států.

Nezpochybnitelným právem občanů je mít svobodný přístup ke kontrole práce zástupců, které si zvolili. Požadujeme nutnost neodkladného zahájení práce na novém znění zákona, který by připravil ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostně menšinové zájmy.

Vyzýváme politiky, úředníky, státní zástupce, policisty a soudce, ať se nebojí pomoci rozkrýt napojení organizovaného zločinu na politiku a veřejnou správu. Jinak se stáváme opovrženíhodnou, zaostalou zemí.

Vyzýváme občany, aby se nebáli dávat najevo veřejné opovržení těmi, kteří napomáhají korupci a organizovanému zločinu a mají prospěch z jeho výnosů.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Alena Hechtová
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kdyby to Zeman třeba nevydržel, ale i kdyby ano... Zase Drahoš? A co Pavel? Marek Eben ne! Fendrych spekuluje, koho poslat na Hrad

15:24 Kdyby to Zeman třeba nevydržel, ale i kdyby ano... Zase Drahoš? A co Pavel? Marek Eben ne! Fendrych spekuluje, koho poslat na Hrad

Komentátor serveru Aktuálně.cz Martin Fendrych se zlobí na demokratickou opozici. Pokud spolu Piráti…