Kdo má z masakru v Las Vegas vlastně prospěch? Analytik Koller si dává dohromady fakta a nabízí tuto odpověď

09.10.2017 22:10 | Zprávy

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Analytik Martin Koller se ve svém pravidelném komentáři pro ParlamentníListy.cz věnuje nedávnému útoku střelce v americkém Las Vegas. Bez ohledu na všemožná oficiální prohlášení je podle něho hodnocení vražedného střelce nejisté. A tak se snaží najít odpověď na to, komu takový masakr mohl vlastně prospět.

Kdo má z masakru v Las Vegas vlastně prospěch? Analytik Koller si dává dohromady fakta a nabízí tuto odpověď
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Koller

Bylo nebylo v Las Vegas

Bez ohledu na všemožná oficiální vyjádření, policejními důstojníky počínaje a prezidentem Trumpem konče, je hodnocení vražedného střelce z Las Vegas více než nejisté. Především se k útoku přihlásili teroristé, z organizace Islámský stát. Oficiální názory to sice většinou zpochybňují, ale při méně povrchním pohledu nelze vyloučit, že teroristé nelhali. A pokud to nebyli přímo oni, mohli to být jejich sympatizanti. Dokonce i takoví, kteří nejsou muslimové. Obecně lze vycházet z několika základních teorií.

Blázen a pominutí smyslů

Pominutí smyslů sice není odborný termín, ale většina z nás ho chápe jako reakci na nějakou situaci, nebo zdravotní zvrat. Konec konců, nenormálně či nestandardně oproti svému běžnému chování se projevuje i mnohý člověk, který užívá drogy, pije alkohol, nebo se stimuluje i jinými prostředky, které mají vliv na psychiku. Duševní poruchu nebo nestandardní jednání lze rovněž uměle navodit pomocí drog či elektrošoků, případně hypnózy, nebo kombinací těchto faktorů. A nemusí se jednat ani o notorického opilce. Naopak, člověk, jenž se od drog drží dál, může při jejich jednorázové vyšší konzumaci reagovat hůře než narkoman. Jsou známé případy mužů, kteří po vypití většího množství alkoholu změnili dočasně sexuální orientaci, takže proč ne stupeň agresivity. Každopádně čin v pominutí smyslů je obvykle překvapivý a možno říci jednorázový v ohraničeném čase. Tomu situace v Las Vegas neodpovídá. Střelec měl velké množství zbraní, které nenakoupil naráz a musel je dopravit na místo činu. K tomu velké množství munice, trhaviny a materiál na výrobu trhavin. Zbraně byly navíc upravené, i když jednoduše. Jednalo se tedy o časově náročnou přípravu, přičemž střelec podle svědků dlouhodobě nevykazoval známky agresivního patologického chování a neměl vztah ke zbraním. Nebylo publikováno nic o tom, co by jej nutilo k takové agresi, například finanční problémy atd. Byl bohatý, dolarový multimilionář, žádný sociální případ naplněný nenávistí. Navíc byl držitelem pilotní licence, kterou psychopati obvykle nedostávají. Pominutí smyslů je z výše uvedených důvodů vysoce nepravděpodobné. Nelze však zapomínat, že pominutí smyslů je výborný důvod k zakrytí čehokoli. Stačí vzpomenout na střelce Kováře v Uherském Brodě. Taky byl účelově označen za šílence a rozvinulo se velké mediální show na téma zákazu legálních zbraní. Psal jsem o tom kdysi a lidoveckého starostu a jeho kamarády v „Uheráku“ to vůbec nepotěšilo. Nelze se divit, jestliže k nejhlasitějším hlásným troubám totalitní politiky a odzbrojování obyvatel EU patří lidovecký poslanec Gabal.

Osamělý bojovník

Paddockův čin připomíná akce takzvaných vigilantských bojovníků. Jsou to obvykle osamělí bílí útočníci, či teroristé. Typickými příklady jsou Unabomber a Breivik. Obvykle jsou inteligentní, odborně zdatní a mají jasnou politickou ideu. Nejsou to primitivové, narkomani ani alkoholici. Sledují konkrétní politický cíl, který je z jejich hlediska pozitivní pro společnost. Dlouhodobě se připravují a nepáchají sebevraždu, protože chtějí i po akci dále politicky působit. Zveřejňují svoje politické požadavky a mají obvykle sepsaný jakýsi politický testament. Důležité je, že vždy dávají jasný vzkaz politického charakteru. Něco takového Paddock neudělal. Navíc měl odnosit 42 kusů zbraní, značné množství munice, stojany na zbraně a další materiál hotelem do svého apartmá. Boháči, kteří jezdí rozhazovat do heren, nejsou čeští gambleři z hospody. Jezdí nalehko, všechny služby jim poskytuje hotel, od auta po praní prádla, včetně případného nákupu ošacení. Vážený milionář tahající, či nechávající si tahat hromadu kufrů by určitě vzbudil údiv. Těžké kufry by pravděpodobně vzbudily zájem hotelového personálu. O něčem takovém se nepsalo. Je vysoce pravděpodobné, že zbraně a další materiál nepřesouval na místo střelby sám. Za vigilantského bojovníka proto Paddocka rovněž nelze považovat, pokud nějaká jeho závěť prostě záměrně nezmizela, aby se nedostal na veřejnost její obsah, který by někomu nebyl po chuti.

Teroristický čin

Paddockův útok nejvíce odpovídá teroristickému činu v islámském provedení. Tam totiž útočník či útočníci nezanechávají vzkazy, pouze se identifikují, aby si jejich „zásluhy“ nemohl přivlastnit někdo jiný, a politické poselství dává organizace. Velké množství zbraní, jejich úpravy, munice a výbušninářský materiál, to vše spíše potvrzuje předpoklad skupinové akce. Podle svědků, včetně bratrů, Paddock nikdy dříve nejevil zájem o zbraně a nikdy je nevlastnil. To, že americká policie a FBI nic nezaregistrovaly, nic neznamená, nezaregistrovaly ani přípravu k útoku 11. září 2001. Zda Paddock konvertoval k islámu, lze zjistit jednoduše. Tělo se zachovalo, a tak je jasné, zda měl jako pravověrný muslim obřízku. Nelze ovšem zcela vyloučit, že jako džihádista a mučedník ji nemusel podstoupit z důvodu utajení, především před svojí přítelkyní, stejně jako muslimští vojáci ve službě nemusejí dodržovat přikázání Ramadánu. Podle příjmení byl potomkem Irčanů, nebo Skotů, což s velkou pravděpodobností vylučuje, že by byl žid a měl obřízku podle přikázání judaismu. Je sice pravda, že některé křesťanské Američanky v posledních dekádách nechávají takto upravovat svoje syny, ale z hlediska této módy byl Paddock příliš starý.

Z hlediska verze islámského teroristického útoku nebyla zmíněna ještě jedna možnost. Paddock mohl být k útoku přinucen. Podobných případů byla řada v Iráku. Teroristé si vybrali konkrétního člověka, dostal na vybranou, buď s nimi spolupracovat, nebo povraždí jeho rodinu. To by vysvětlovalo jeho jinak nepochopitelnou změnu v přístupu ke zbraním a v podstatě nesmyslnost a bezdůvodnost činu z jeho strany. Problém je v tom, že Paddock pravděpodobně silné vazby a vztahy neměl. Celkově lze hodnotit střelbu v Las Vegas s velkou pravděpodobností jako teroristický útok s politickým cílem. Je lhostejné, zda byl střelcem Paddock sám, nebo jako součást, či dokonce oběť teroristického spiknutí.

Falešná vlajka

Předem uvádím, že ke konspiračním teoriím a různým fámám na internetu, vyráběným mnohdy záměrně a pod falešnou vlajkou jako cílené provokace, přistupuji všeobecně velmi opatrně. Ve vztahu k střelbě v Las Vegas je však třeba uvést veškeré možnosti. Objevila se teorie, že Paddock útok nespáchal a byl v době jeho konání již mrtev, tedy zavražděn a jeho tělo bylo účelově zanecháno na místě. Zde je možné vycházet ze dvou možností. V první řadě byl Paddock obětí islámských teroristů. Ti jej mohli využít, či dokonce přinutit i k nákupu zbraní a poté se nepohodlného svědka zbavit a ještě ho využít k zakrytí svých stop.

Druhá možnost je podobná jako konspirační teorie o zničení takzvaných dvojčat teroristickým útokem 11. září 2001. V tomto případě jsou obviňovány nadnárodní zájmové skupiny, které naopak teroristy pouze využily jako zástěrku a zničily budovy v New Yorku odbornou destrukcí pomocí uvnitř umístěných trhavin, případně dokonce s využitím miniaturní jaderné nálože. Jejich cílem měla být, zkráceně řečeno, takzvaná globální válka proti terorismu, destabilizace Blízkého a Středního východu, obsazení Afghánistánu a Iráku a zvýšený tlak na Rusko, a dokonce i destabilizace Evropy islámským terorismem. Jako celek to působí dost zmatečně, nicméně k prudkému nárůstu islámského terorismu došlo, mise v Iráku a Afghánistánu skončily oproti oficiálnímu předpokladu porážkou a islámští teroristé tvoří v současnosti hlavní ohrožení Evropy. Zda se jednalo o záměr, nebo špatnou politickou kalkulaci, lze hodnotit jen obtížně. Ať již je tato konspirační teorie pravdivá, či nikoli, mohli bychom hledat politické souvislosti i v Las Vegas.

Cílem útoku na hudební festival byli podle zveřejněných informací především vlastenečtí občané podporující Republikánskou stranu a prezidenta Trumpa. Vzhledem k agresivitě a fanatismu jejich protivníků nelze mimo politického tahu vyloučit ani akt pomsty. Celý útok byl zároveň okamžitě využit k masivní mediální kampani proti legálním zbraním v USA i EU. Přitom republikáni a většina amerických klasických vlastenců jednoznačně podporují právo na legální držení zbraní jako historicky prověřené základní politické právo z hlediska svobody a bezpečnosti občana. Vzhledem k tomu, že především oni byli oběťmi, mohlo být cílem útoku snížení jejich odporu k odzbrojení vlasteneckých obyvatel USA. Předvedla se i neúspěšná prezidentská kandidátka a zuřivá multikulturalistka a genderistka Clintonová, a to diletantskými žvásty o tlumičích. Přitom na festivalu byl kravál, že střelbu venku nejprve ani neslyšeli, a proto nedokázali lokalizovat pozici střelce. Koupil jsem si její knihu Těžká rozhodnutí z roku 2014 a takovou přehlídku hloupých a namyšlených (doslova) keců a lží, které již za tři roky vyvrátil politický a bezpečnostní vývoj ve světě, hned tak neuvidíte. Jak známo, Obama i Clintonová nadšeně podporovali smlouvu TTIP a jadernou válku s Ruskem v Evropě, globální islamizaci a pedosexuální revoluci (jejímiž nositeli jsou především němečtí socialisté, Piráti a Zelení), ale všemožně bojovali proti legálně drženým zbraním. A zde si musíme připomenout, že stále platí stará římská otázka „Cui bono?“, tedy česky zjednodušeně: Kdo z toho (Paddockova činu) má prospěch? Teroristé sotva, ti evidentně nic nezískali, nanejvýš více nepřátel. Získali především ti, kteří mají zasloužený strach z vlastních občanů a snaží se je odzbrojit za účelem dalšího posilování nesvobody, totality a takzvaného multikulturalismu. Proto nelze na základě aktuálně dosažitelných informací vyloučit ani teroristický útok pod falešnou vlajkou, případně i více falešnými vlajkami. Otázkou je, kdo jimi mává?

Počet střelců a zbraní

Zásadní otázkou je i počet střelců. Ve velkém hotelu se člověk lehce ztratí z dohledu a v Las Vegas je velká frekvence osob. Podle dosažitelných informací disponoval Paddock několika samonabíjecími puškami AR15, které střílely ze stojanů, a rovněž pistolemi. Celkově se jednalo o 42 zbraní. Takový počet samozřejmě nemohl sám ovládat. Celkově je takové soustředění výzbroje v podstatě nesmyslné. I kdyby střelec předpokládal, že některé zbraně selžou a bude třeba je nahradit jinými, počet je mimo realitu, zvláště z hlediska jednoho člověka. Něco takového budí dojem buď blázna, nebo spíš snahy prezentovat útočníka jako militantního blázna zamilovaného do zbraní. To odpovídá spíš teorii falešné vlajky.

Pušky AR15 (M16, M4) byly vyrobeny v počtu několika milionů kusů v mnoha verzích a jsou používány ve vojenském provedení M16 a M4 mnoha armádami, včetně naší. Výroba se rozšířila zvláště poté, co propadla jejich patentová ochrana u společnosti Colt. Původní provedení z konce padesátých let mělo ráži 7,62 mm, nové odvozené zpětně od M16 již 5,56 mm. V základním provedení jsou samonabíjecí a nemohou střílet dávkou. Něco takového navíc z hlediska prodeje civilistům zakazují americké zákony. Vyznačují se jednoduchou konstrukcí, obsluhou, ergonomií a minimálním zdvihem při výstřelu. Jejich klony vyrábějí firmy po celém světě, minimálně dvě rovněž u nás. Různé typy se velmi liší, některé jsou na rozdíl od základního provedení vybaveny i pístem pohánějícím závěrový mechanismus. Nicméně standardní sériové provedení je podle testů provedených americkou armádou poměrně nespolehlivé. Například ve srovnání s typy AK-47, FN SCAR, nebo SIG několikanásobně. Nicméně, pro pušky některých výrobců toto hodnocení neplatí, zvláště pokud se střelec o zbraň řádně stará a používá odpovídající munici a kvalitní zásobníky. Média neustále připomínají použití speciální pažby známé jako bump-stock, která při zpětném rázu umožňuje střelbu ze samonabíjecí pušky M15 dávkou. Neznám detailně konstrukci, ale podobný systém existoval již koncem 19. století pro známou opakovačku Winchester a nebyl jediný. U těchto zbraní se však musela botka pažby opírat obvykle o rameno, aby mechanismus fungoval.

I v případě několika zbraní upevněných na stojanech by jeden člověk pravděpodobně nedosáhl takového ničivého efektu jako střelec v Las Vegas, a to i v případě střelby do davu a shora, což omezuje efekt krytí zalehnutím. Zbraně mají omezený počet nábojů v zásobnících, který se velmi rychle vystřílí, prakticky se jedná o sekundy a poté je třeba zásobník vyměnit. I v případě velkokapacitních zásobníků, které mohou mít kapacitu podle typu od zhruba 50 do 100 nábojů, je vystříleno velmi rychle. Jakousi mířenou střelbu a rozsev jako při střelbě z kilometru lze provádět jedním člověkem pouze z jednoho stojanu. Nebylo publikováno nic o tom, že by Paddock disponoval nějakým systémem dálkového ovládání více zbraní. Ostatně při ovládání jedné zbraně by se stejně nemohl zároveň starat o další.

Zbraně AR15 sice mají vysokou teoretickou rychlost střelby udávanou kolem 800 ran za minutu, ale praktická je podstatně nižší, což se vztahuje rovněž na případ Paddocka. I kdyby použil elektromagnetická spušťadla umožňující současnou palbu z více zbraní na více stojanech, nelze přehlédnout tři faktory. Především zbraně musel přebíjet novými zásobníky. Dále je vysoce pravděpodobné, že při delší střelbě dávkami by docházelo k selhání z důvodu přehřátí a znečištění zbraní. U velkokapacitních zásobníků by již při druhém, přesněji druhé dlouhé dávce o sto ranách došlo pravděpodobně k zničení vývrtu hlavně a destrukci zbraně. Zbraně by se musely buď nechat ochladit, takzvaně dorazit (uzavřít neuzamčený závěr u AR15, k čemuž je příslušná páčka), vyměnit ve stojanech, vyčistit, nebo opravit. K tomu nebyl čas. A v neposlední řadě, zbraně upevněné na stojanech, které by střelec sám neovládal, by střílely do jednoho místa. Malý elipsoidní prostor dopadu střel a poněkud větší letu odražených střel (pokud se nezaryly do země) by šel v podstatě oběhnout. Z hlediska výše uvedených faktorů lze předpokládat, že střelců bylo víc.

Pušky, nebo kamion

V neposlední řadě je zde otázka použití střelných zbraní k dlouho připravovanému vražednému útoku prakticky téměř na očích veřejnosti v hotelu. Zámožný Paddock si mohl najmout celý kamion, naložit ho mixem správného materiálu a pobil by pravděpodobně ještě víc lidí. Stejně mohl sednout do svého letadla, naplnit ho trhavinami, nebo hořlavinami a efekt by byl podobný. Jako vysvětlení lze samozřejmě použít americkou mentalitu a vztah ke zbraním. Jenže Paddock dříve evidentně vztah ke zbraním neměl. Shodují se na tom všichni svědkové. Již to spíše podporuje teorii falešné vlajky s cílem posílení tažení proti legálně drženým zbraním v USA i Evropě. Kamiony a letadla nikdo zakázat nechce. Stupidní propagandistické články na politickou objednávku typu „Více zbraní, více násilí“ a podobné ideologické nesmysly vyráběné diletanty na podporu totality EU nemohou změnit fakta. Z hlediska dlouhodobé praxe právě v USA, ale i v zemích EU, se ukázalo, že tam, kde jsou v držení občanů legální zbraně, je počet vražd a jiných násilných trestných činů nižší. Stačí se podívat na materiály sdružení LEX. Jen se to z důvodu propagandy, lži a politické korektnosti v EU zamlčuje.

Ruská karta

Samozřejmě nesmíme zapomenout na nejdůležitější teorii, s níž určitě někdo vyleze, a to, že za vše může zákeřný Putin, který chce odzbrojit Američany před agresivním ruským vyloděním v Las Vegas (není u moře) a zabránit tak vítězství evropských hodnot a jejich skvělých nositelů.

Teoretických možností je víc než dost. Některé jsou více, některé méně pravděpodobné či logické. Po prostudování dosažitelných informací, zvláště originálních zahraničních, si může mnohý čtenář udělat vlastní úsudek.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Martin Koller

Tomio Okamura byl položen dotaz

Co je podle vás příčinou vašeho neúspěchu?

Podle mě to souvisí i s tím, že se jste chytli papalášské manýry. Už jsem to třeba psala panu Fialovi, když tvrdil, jak je neetické někomu odebrat náhrady, když nepracuje a co myslíte, odpověděl mi alespoň? Ne. Vám už také většina z nás nestojí ani za odpověď. Dřív jste byli mnohem otevřenější. Naví...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Švýcarský summit o Ukrajině: Biden chyběl, Zelenského to rozrušilo

21:49 Švýcarský summit o Ukrajině: Biden chyběl, Zelenského to rozrušilo

Kolem 100 zemí a organizací se účastní dvoudenní konference ve Švýcarsku, která má nalézt cestu k mí…