Mafie a gang z oblasti Balkánu, napsal soudce. Jenže pak přišel „pokyn“ z Olomouce a vše bylo jinak

20.02.2024 8:55 | Kauza

Do podzimu roku 2014 si nikdy nemyslel, že se svým příběhem bude plnit stránky novin. Jenže události, které se 7. října tohoto roku odehrály na moravsko-slovenském pomezí, mu navždy změnily život. Nejenže zažil jedny z nejhorších okamžiků svého života, kdy měl strach o sebe i své blízké, ale zároveň se začal odvíjet složitý příběh, na jehož dosavadním konci mluví o justiční mafii, pokřivených poměrech mezi žalobci a soudci i soudních verdiktech na objednávku. To, co však podnikatel a svého času majitel jedné z nejúspěšnějších hazardních firem v zemi Pavel Buráň dnes ví se skálopevnou jistou, je, že nikdy nevzdá svoji snahu dosáhnout spravedlnost.

Mafie a gang z oblasti Balkánu, napsal soudce. Jenže pak přišel „pokyn“ z Olomouce a vše bylo jinak
Foto: Hans Štembera
Popisek: Soudní síň před příchodem soudu

„V tento den v podvečer jsem se vracel ve svém voze domů, když mě v nepřehledném úseku předjelo a „vybrzdilo“ auto, za jehož sklem se rozsvítil nápis STOP POLICIE. Z něj vyskočili tři muži v policejních uniformách, násilím mi vnikli do automobilu, napadli mě a zpacifikovali,“ vzpomíná Pavel Buráň na 7. října roku 2014. „Jeden z násilníků mě začal zezadu škrtit, další mi přes hlavu navlékl pytel a následně policejní blůzu. Po krátkém zápasu jsem se ocitl tělem na sedačce spolujezdce a nohy mi zůstaly pod volantem. Jeden z únosců si na mě sedl, aby mě zafixoval, nastartoval a oběma vozy takto pachatelé z místa činu odjeli,“ pokračuje ve vzpomínkách. 
 
Po tomto násilném přepadení se Pavel Buráň ocitl v domě svého někdejšího společníka Jaroslava Novotného. „Zde jsem byl dlouho držen, připoután a ohrožován, mimo jiné i velkou injekční stříkačkou s neznámou látkou, a také pistolí. Byl jsem i vydírán tím, že pokud nepodepíšu připravené dokumenty, na jejichž základě bych fakticky přišel o firmu a celý svůj osobní majetek, budu zabit. Dlouho jsem vzdoroval. Když mi ale únosci začali vyhrožovat, že fyzicky zlikvidovány budou i mé děti a mí blízcí, kapituloval jsem,“ popisuje to, co hned následující den vypověděl také na policii. „Být unesen a vydírán je hrozný zážitek. Tím jedním dnem to ale neskončilo. Musel jsem ještě několik dalších let žít se svou rodinou pod policejní ochranou. Žil jsem v neustálém strachu o bezpečnost svojí rodiny. Tento strach byl navíc umocněn vidinou možného ekonomického úpadku a osobního bankrotu,“ dodal Pavel Buráň. 
 
Policie i zlínský soud dali Buráňovi zapravdu 
 

Anketa

Mají čeští zemědělci proč protestovat?

97%
2%
hlasovalo: 46338 lidí
Verzi Pavla Buráně zanedlouho potvrdilo také policejní vyšetřování a následně i státní zástupce, který obžaloval mimo jiné Buráňova bývalého společníka Jaroslava Novotného a jeho manželku z únosu a vydání. Že k únosu skutečně došlo následně potvrdil také Krajský soud ve Zlíně, který v březnu 2018 uznal manžele Novotné vinnými. „Pokud se nalézací soud zabývá samotnou trestnou činností, musí konstatovat, že se jedná o trestnou činnost mimořádně škodlivou, s ohledem na způsob provedení trestní činnosti. Obdobná trestná činnost spočívající v únosu osob za účelem donucení těchto osob ke konkrétní činnosti je charakteristická pro zcela odlišné zeměpisné oblasti Evropy a světa a obecně spojována s činností mafie, gangů z oblasti Balkánu nebo prostoru bývalého Sovětského svazu, kdy obdobná činnost v prostoru České republiky v žádném případě nesmí zakořenit a byť ojedinělé, obdobné jednání musí být postihováno v souladu se společenskou škodlivostí takového jednání,“ stojí doslova v rozsudku zlínského krajského soudu z března 2018. 
 
Jenže přestože zlínský soud vyměřil manželům Novotným vysoké tresty odnětí svobody, již v písemném odůvodnění svého verdiktu soudce Radomír Koudela naznačil, co zřejmě pak provázelo celý další vývoj Buráňovi kauzy. „V úplných odposleších se často hovoří o ovlivňování různých osob, a to i osob, které vystupující v přípravném řízení, bývalých policistů, politiků, státních zástupců na nejvyšších místech apod. V rámci odposlechů je však jednoznačně patrné, že obžalovaný se snaží manipulovat s trestním řízením, domlouvá charakter výpovědi u některých svědků, případně zajišťuje některé svědky. Odposlechy podpůrně potvrzují spáchanou trestnou činnost tak, jak je uvedena ve výrokové části tohoto rozsudku,“ konstatoval soudce Radomír Koudela na adresu tehdy obžalovaného Jaroslava Novotného. 
 
Odposlechy? Nadstandardní vztahy obžalovaných s policií  
 
Tento soudcův postřeh byl pak umocněn v únoru roku 2022, kdy tentýž soud v předmětném rozsudku píše: „Velmi nadstandardní vztahy obžalovaného k některým policistům jsou zřejmé z odposlechů ze dne 20. 4. 2015, kde rovněž řeší podání, která má znevěrohodnotit práci polici v této trestní věci,“ píše se v rozsudku na straně 68. „Dne 23. 11. 2015 se pak obžalovaní domlouvají na scénáři výpovědi k událostem dne 7. 10. 2014, včetně skutečností, že Buráň měl při cestě zpět obtěžovat obžalovanou. Z daného odposlechu je zřejmá účelovost výpovědi obžalované i účelovost všech účastníků, vyjma poškozeného Buráně, o skutečnost, které se odehrály dne 7. 10. 2014 v domě obžalovaných,“ cupoval v únoru roku 2022 krajský soud ve Zlíně obhajobu manželů Novotných. 
 
O čtyři roky dříve byl zlínský krajský soud ještě sdílnější: „Domluva na výpovědích je patrná z odposlechů, v rámci kterých uvádí obžalovaný (Jaroslav Novotný, pozn. red.): Musíme jim tam poslat ty protokoly, aby viděli, co mají vypovídat, co jak to potom všechno vzniklo. Jako obvinění můžeme lhát, takže já můžu pouze říct, že jsem slyšel, že to mělo být, že si to nachystal, že to mělo být tak, že přijde, podepíše, jako změní ten podpis … že v podstatě se opije s nama, pojede dom, nechá se zavézt dom, potom řekne, že jsem ho opili … aby nás znemožnil. A nepočítal s tím právníkem, že tam bude, takže pokračoval v tom plánu, nechal se opít, potom si jako vymyslel tuto věc, že ho přepadli, tam to nafingoval doma ty fotky. To, co má takové ty zranění, takto tam jako jak jsme spolu zápasili a padal a tak dál. Některé ty zranění jsou staršího data. Jako že se někde bouchl nebo tak. Protože o žebrách, když ho kopali, tak tam vůbec ani nemluví, jo,“ citoval soudce odposlech obžalovaného Jaroslava Novotného. 
 
 
A nešlo jen o odposlechy. Krajský soud ve Zlíně v roce 2019 navíc jednoznačně konstatoval, že v počítačích obžalovaných byly nalezeny také dokumenty, které svědčí o tom, že pachatelé dopředu únos velmi detailně plánovaly. „S pravděpodobností hraničící s jistotou se jedná o dokument, který obžalovaný poskytl najatým pachatelům únosu, aby jim sdělil podstatné informace pro přípravu trestného činu únosu, a nadto i výslovně určil, jaké SMS mají poslat poté, co se zmocní telefonu Pavla Buráně,“ stojí v rozsudku zlínského soudu na str. 90 z prosince roku 2019 s tím, že touto SMS mělo vzniknout údajné alibi obžalovaných a měla být potvrzena verze, že Buráň přijel do domu Novotných dobrovolně. 
 
Zvrat nastal v Olomouci. Bez výslechu a důkazů! 
 
Manželé Novotní se s verdiktem krajského soudu ve Zlíně, který je uznal vinnými za únos Pavla Buráně, nesmířili a opakovaně podali odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouc. Jak tvrdí podnikatel Buráň, tamní senát vedený soudcem Vladislavem Šlapákem, do celého dokazování hodil vidle, neprovedl žádné důkazní šetření a všechny svá tvrzení odvodil pouze z argumentace obhajoby manželů Novotných. 
 

Anketa

Má zákon omezit držení střelných zbraní?

20%
77%
hlasovalo: 17690 lidí
„V podstatě jediným argumentem, o který se názor vrchního soudu, vlastně pardon, jedná se o názory obhajoby Novotných, opírá, je má údajná nevěrohodnost, kvůli které mě vrchní soud ani nepovažoval za nutné vyslechnout, nebo posoudit mé argumenty nebo třeba provést byť jeden jediný důkaz. Mé vysvětlení, jež jsem soudu v Olomouci poslal, bylo nadbytečné, no měl již podezřele jasno z argumentů obžalovaných, co je samo o sobě velmi divné už proto, že takovým způsobem tito soudci v jiných případech nepostupují,“ nevěřícně kroutí hlavou Pavel Buráň, podle kterého je přístup soudce Šlapáka výsměchem spravedlnosti. „Je to zneužití pravomoci, jež byla těmto soudcům svěřena. Vlastně mě svým usnesením odsoudili do role nevěrohodného lháře, aniž mi bylo umožněno se bránit. Senát pana Šlapáka ale Novotné odsoudit nechtěl, takže se zvolila taktika taková, že jasné důkazy budeme ignorovat, argumentům, jež zpochybňuje obhajoba, přitakáme a přisvědčíme, a to včetně vyložených lží,“ popisuje svůj pohled na přístup olomouckého Vrchního soudu Pavel Buráň. 
 
Případ se tak vrátil opět Krajskému soudu ve Zlíně. Nicméně jeho další verdikt byl už svázaný závazným pokynem olomouckého vrchního soudu, který měl o nevině Novotných i bez důkazů Pavla Buráně jasno. Přestože tedy zlínský soud neměl jinou možnost, než Novotné zprostit viny, zachoval si alespoň podle Buráně svůj názor alespoň v důvodové části rozsudku a nebál se jej vyjádřit. 
 
„Soud opětovně konstatuje, že jen osobnost zcela duševně degradovaná, která nemá zájem na řešení materiálních podmínek své budoucnosti, by podepsala listiny se všemi podmínkami, a to zárukou vlastním majetkem za závazky a se sankcemi a pokutami,“ napsal v rozsudku z února 2022 krajský soud ve Zlíně. 
 
Pavel Buráň se však nevzdává. Přestože se svým případem narazil u Ústavního soudu a přestože právě kvůli jeho kauze rozhodl městský soud v Brně o historicky prvním zákazu distribuce knížky s názvem „Zločiny beze zbraní č. 2“, je moravský podnikatel připravený vytrvale bojovat a prokázat to, že se jeho únos skutečně stal. „Jde mi jen o to, abych mohl hájit sám sebe před nezávislým soudem. Bránit se proti hloupým lžím i jako poškozený. Není přeci možné, aby o mně někdo něco tvrdil a já se k tomu nemohl ani vyjádřit, aby mé argumenty nebyly brány v potaz. Toto si přece nemůže dovolit nikdo, ani soudce jakéhokoliv soudu. V této kauze špičky naší justice nepotrestaly lumpárnu a lumpy chtějí za každou cenu pustit. Nechtějí slyšet mé argumenty, nakonec poslouchat mě ani není třeba, kdyby soudci dělali svou práci tak, jak mají, našli by ve spisu na všechny argumenty obhajoby odpověď. Jenže oni nechtějí,“ říká Pavel Buráň. 
 
 

reklama

autor: Karel Výborný

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Demokracie

Přijde vám demokratické někoho vyloučit ze strany a rozhodovat o tom bez toho, aniž by byl dotyčný na jednání pozván a měl možnost se hájit? A opravdu si myslíte, že to jak se vyjadřuje Svoboda je důvod, proč vám klesají preference? Já teda nevím, ale mě jste zklamali tím, jak nás necháváte na holi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Bylo tohle možno za komunistů? , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseantigreen , 20.02.2024 10:17:42
Nebo, jak říkali mafiani v Americe, každý se nechá koupit, jen ta cena se mění v závislosti na postaveni v hierarchii.

|  6 |  0

Další články z rubriky

Debakl Nerudové. „Nemá na to. Ještě že není prezidentka.“ Po debatě se jedna hvězda rozjela

20:25 Debakl Nerudové. „Nemá na to. Ještě že není prezidentka.“ Po debatě se jedna hvězda rozjela

Vystoupení Danuše Nerudové v superdebatě lídrů kandidátek do eurovoleb jako „historický debakl“ zhod…